การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์Blank

2,677 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์Blank

 1. 1. การรับรู้และการตอบสนอง ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
 2. 2. พารามีเซียม เป็นโพรโทซัวที่………………………….แต่ตอบสนองต่อแสงสว่าง อุณหภูมิ สารเคมี และวัตถุที่มาสัมผัสและสามารถเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีจากสิ่งเร้า ต่างๆได้ เนื่องจากมี……………………………………………………………….. ควบคุมการพัดโบกของซิเลียในการเคลื่อนที่
 3. 3. ฟองน้้า (sponge) เป็นสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่้า ไม่มีกระดูกสันหลัง…………………………………… การตอบสนองขึ้นอยู่กับ………………………………………………………………
 4. 4. ไฮดรา (hydra) มีเซลล์ประสาทเล็กๆ ยาวๆ (sensory cell) มาเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหครอบคลุม ตัวไว้ทั้งหมด เรียก ……………………… ……………………………………………… …………………………………………….. เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นกระแสประสาทจะ เคลื่อนที่ไปตามร่างแหประสาทจากจุดที่ กระตุ้น แพร่กระจายไปทั้งตัว ในระบบทางเดินอาหารของคนมีnerve net ที่…………………………ผนังล้าไส้ ท้าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบ ……………………………………………
 5. 5. พลานาเรีย (planaria) มีเซลล์ประสาทจ้านวนมาก ………………………………….ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท …………………………………………………………………………………………………………… ทางด้านหน้าของปมประสาทสมองมีเส้นประสาทแยกไปยังตา ทางด้านล่างของสมองมี เส้นประสาทยาวตลอดล้าตัวข้างละเส้น เรียกว่า …………………………………………………… ...........................................จากเส้นประสาทข้างล้าตัวมีเส้นประสาทแยกตามขวาง เรียก………………………………………………………………………………………………….
 6. 6. ไส้เดือนดิน (earth worm) มีสมองที่เกิดจากปมประสาท 2 ปมเชื่อมรวมกันเรียก …………………………………………… มีปมประสาทใต้คอหอย (subpharyngeal ganglion) ล้อมรอบบริเวณคอหอยจากปม ประสาทใต้คอหอยมี………………………………………………………………………ทอดไปตาม ความยาวของล้าตัว 2 เส้น แต่เชื่อมเป็นเส้นเดียวกันและ………………………………………… การที่ไส้เดือนดิน……………………………………..ท้าให้สามารถบังคับกล้ามเนื้อให้หดตัวได้ใน บริเวณใดบริเวณหนึ่งตามที่ต้องการ
 7. 7. แมลง (insect) ……………………………………และมีปมประสาทใต้หลอดอาหาร (subesophageal ganglion) ล้อมหลอดอาหาร และ…………………………………………………………. แยกจากปมประสาทใต้หลอดอาหารพาดไปตลอดล้าตัว เส้นประสาทด้านท้องนี้มีปม ประสาท 9 ปม แบ่งเป็น……………………………………………………………………..
 8. 8. ดาวทะเล (starfish) มีเซลล์ประสาทและ…………………………………………………….อยู่รอบปาก จากวงแหวนประสาทจะมีแขนงประสาทแยกไปตามแขนของดาวทะเลเป็นแฉก ตามแนวรัศมี เรียก ………………………………………………………………… เส้นประสาทเหล่านี้เชื่อมโยงถึงกันคล้ายร่างแหประสาทของไฮดรา
 9. 9. การรับรู้และตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบประสาทที่พัฒนา มาก ประกอบด้วย ……………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. ส่วนประกอบของระบบประสาทเหล่านี้ ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ส้าคัญ คือ …………………………………………………… ………………………..............................
 10. 10. จงตอบค้าถามต่อไปนี้ 1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สามารถรับรู้และตอบสนองได้เนื่องจากมีสิ่งใด และจงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 2. สัตว์ชนิดใดที่เริ่มมีเซลล์ประสาทเป็นพวกแรก ซึ่งจะพบระบบประสาท เป็นแบบใด 3. เซลล์ประสาทมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เรียกว่าอะไร และสัตว์ใดเป็นชนิด แรกที่มีระบบประสาทนี้
 11. 11. 4. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง เช่น ไส้เดือนดิน (ไฟลัมแอนเนลิดา), แมลง(อาร์โทรโปดา), ดาวทะเล(เอคไคโนเดอมาตา) จะมีระบบประสาทแบบ ใดตามล้าดับ จงอธิบายมาพอเข้าใจ 5. สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีศูนย์รวมของระบบประสาทอยู่ที่บริเวณใด และมี องค์ประกอบใดบ้าง 6. การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์กลุ่มที่มีร่างแหประสาท และ ปมประสาทแตกต่างกันอย่างไร

×