หลักสูตรการอบรมแท๊บเล็ตสำหรับ ผอ

1,893 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
926
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรการอบรมแท๊บเล็ตสำหรับ ผอ

  1. 1. หลักสูตรการอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน สําหรับ ผู้อํานวยการโรงเรียน *************************** 1. ภาพอนาคตการศึกษาไทย สู่การศึกษาภควันตภาพ เวลา 1 ช.ม. 2. ความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เวลา 2 ช.ม. 3. แนวทางการบริหารจัดการนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ เวลา 3 ช.ม. 3.1 การรับเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) - บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา - บทบาทของโรงเรียน 3.2 การอบรมครู ป.1 - กลุ่มเป้าหมาย - วิธีการจัดอบรม - วิทยากร - งบประมาณ 3.3 การนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้จัดการเรียนการสอน - การจัดทําแผนการสอนบูรณาการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) - สื่อประกอบการเรียนจากคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) - การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 3.4 การรับบริการจากศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการเรียนการสอนของ สพป. - บริการของศูนย์/แนวทางในการตรวจนับเครื่อง Tablet ของ สพป. - บุคลากรประจําศูนย์ 3.5 การกํากับ ติดตามและประเมินผล - กําหนดผู้รับผิดชอบ - เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย - กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน - สรุปรายงานผล
  2. 2. ตารางการอบรมหลักสูตรบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สําหรับผู้อํานวยการโรงเรียน 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 -13.00 13.00 – 14.30 14.30 -16.30ภาพอนาคตการศึกษาไทย ความรู้พื้นฐานและการใช้เครื่อง แนวทางการบริหารจัดการนําเครื่อง การใช้บริการศูนย์สนับสนุนการใช้สู่ภควันตภาพ คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พักรับประทานอาหารกลางวัน - การรับเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ - การนิเทศ ติดตามและประเมินผล พกพา (Tablet) - ซักถามปัญหา พิธีปิด - การอบรมครูป.1 - การนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน

×