Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What is PISA

 1. 1. คะแนน PISA คืออะไร และบอกอะไรกับเรา? นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
 2. 2. บางครั้งที่คุณครูอ่านหรือฟังข่าวการศึกษา คุณครูอาจจะเคยพบ ข่าวเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ ของโลก
 3. 3. คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า PISA หรือเห็นคำว่า PISA ผ่านหูผ่าน ตาในข่าวพวกนี้ วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักกับ PISA ว่ามันคืออะไร และถูกคิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อคุณครูจะได้เข้าใจบริบทของมันได้ดี ยิ่งขึ้น
 4. 4. บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิดิทัศน์แนะนำ PISA ซึ่งคุณครู สามารถดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ ได้ http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
 5. 5. PISA เป็นชื่อย่อของ Programmefor International Student Assessmentซึ่งเป็นผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรของ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ
 6. 6. ในปลายทศวรรษที่ 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิด ที่จะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปีทั่วโลก มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วม ในสังคมเพียงใด
 7. 7. เหตุที่ PISA เลือกเด็กอายุ 15 ปี แทนที่จะเป็นเด็กอายุ 12 หรือ 17 เพราะเป็นอายุที่เด็กกำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาทั่วโลก ช่วยกันสร้างวิธีทดสอบที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่ง มุ่งเน้นการวัดผลใน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ประเทศสมาชิกตัดสินใจที่จะจัดการทดสอบนี้ ทุก 3 ปี และมีการสับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก
 8. 8. PISA ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่า นักเรียนสามารถจะนำสิ่งที่ได้ เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์ จริงได้หรือไม่
 9. 9. PISAไม่สนใจว่านักเรียนจดจำเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหน แต่ PISA เป็นการทดสอบเพื่อที่จะรู้ว่านักเรียนมีทักษะการอ่านดีพอที่จะ อ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารราชการ หรือคู่มือสักเล่มหนึ่งเข้าใจ หรือไม่
 10. 10. นอกจากนั้น PISA ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะวัดผลนักเรียนเป็น รายบุคคล แต่ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติ โดย การวิเคราะห์และขยาย (extrapolate) คะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง คะแนนสอบ PISA จะแสดงให้เห็นว่า แต่ละประเทศจัดการศึกษาแก่ เด็กนักเรียนของตนเองได้ดีแค่ไหน และเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร
 11. 11. คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา url: http://www.samsungslc.org/article/what-is-pisa-2/ Poster คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต • Chet Chetsandtikhun • Managing PartneratSiamentisLtd.

×