Utp

1,567 views

Published on

powerpoint UTP

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utp

 1. 1. เรื่อง สาย UTP
 2. 2. สาย UTPสาย Unshielded Twisted-Pair หรือที่เรียกย่อๆ ว่า (UTP)  เป็นสายคู่ตีเกลียว(Twisted-PairCable)ชนิดไม่หุ้มฉนวน ทำาด้วยทองแดง เป็นที่นิยมมากสำาหรับการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ที่มีระยะทางที่ไม่ไกลเกิน 100 เมตรเช่น ระบบLan เป็นต้นรูปที่1 ลักษณะ
 3. 3. ลักษณะของสาย UTPลักษณะของสายคู่ตีเกลียวคือ ภายในเป็นสายทองแดง 2 เส้นหุ้มฉนวนไฟฟ้าหนา 1 ม.ม. สายทั้งสองถูกตีเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสายคู่อื่นที่อาจถูกนำามาวางไว้ติดกัน สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ความกว้างของช่องสัญญาณขึ้นอยู่กับขนาดของสายและระยะทางในการส่งระบบงานที่ใช้สายชนิดนี้คือ ระบบโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการต่อเชื่อมระหว่างโทรศัพท์บ้านกับองค์การ
 4. 4. สาย UTP (ต่อ)คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนนี้มีตั้งแต่ 2,4,6 หรือ 8 เส้นซึ่งแต่ละเส้นก็จะมีสีแตกต่างกันไปและตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติกรูปที่2 สาย UTP
 5. 5. สาย UTP (ต่อ)สายทองแดงในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนจะเป็นคู่ของสายที่ตีเกลียวรอบซึ่งกันและกันซึ่งการตีเกลียวกันในลักษณะนี้จะช่วยให้มันมีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น จากเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ใกล้ๆ เป็นต้นรูปที่3 ลักษณะการตีเกลียว
 6. 6. มาตรฐานของสาย UTP  จากระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่กล่าวมาทั้งหมด จะมีจุดสำาคัญอยู่ที่ ได้นำาเอาคุณสมบัติดังที่กล่าวมา มาใช้ มาเชื่อมต่อให้อยู่ในรูป ที่ต้องการใช้ตามมาตรฐานของ Ethernet ซึ่งจะมีมาตรฐานการเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันหลายแบบมาตรฐานในการเชื่อมต่อ อย่างเช่น 10base2,10base5, 10baseT, 10baseFL, 10baseTX,100baseT4, และ 100baseFX ซึ่งมาตรฐานรูป
 7. 7. มาตรฐานของสาย UTP (ต่อ)อย่างเช่น 10base2 เป็นมาตราฐานที่ใช้ความเร็ว 10 Mbps ใช้สายแบบ Coaxial แบบบางหรือเรียกว่าthin Ethernet รูปแบบการเชื่อมต่อ(Topology) เป็นแบบ BUS ระยะทางในการรับส่งข้อมูลประมาณ 185 – 200 เมตร เป็นต้น
 8. 8. สาย UTP (ต่อ)•มาตรฐานการเดินสายสัญญาณสื่อสารในอาคารแบบระบบเปิดได้รับการกำาหนดมาตรฐานโดยองค์กรมาตรฐานที่สำาคัญของสหรัฐอเมริกา มาตรฐานดังกล่าวคือANSI / TIA – 568•EIA 568 มาตรฐานของสี [ส้ม , –ขาวเขียว, ขาว,ฟ้า-ขาว,นำ้าตาล-ขาว]
 9. 9. สาย UTP (ต่อ)สาย UTP ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันจะเป็น 100Ohm Unshielded Twisted-Pair (UTP) ซึ่งแต่เดิมระบบ Ethernet Network จะทำางานที่ความเร็ว 10 Mbps ทำาให้การใช้งานสายUTP ไม่มีปัญหา แต่เมื่อระบบ Networkพัฒนาจากระบบ Ethernet เป็น FastEthernet ทำางานที่ 100 Mbps เมื่อความเร็วในการใช้งานสูงขึ้น ความถี่ที่ใช้งานภายใน
 10. 10. สาย UTP (ต่อ)ทำาให้อัตราการลดทอนสัญญาณภายในสายมีมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้การใช้งานสายUTP และการเข้าหัว UTP จึงมีบทบาทมากขึ้นสาย UTP แบ่งออกเป็นหลายชนิดสายสัญญาณมีการแบ่งเป็นระดับรุ่นตามมาตรฐาน TIA/EIA ซึ่งสามารถแบ่งเป็นCategory (Cat) ต่าง ๆ เช่น Cat1,Cat 2 ,Cat3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e และ Cat 6 แต่ที่
 11. 11. ชนิดของสาย Categoryสาย Category แบ่งตามลักษณะการนำาสัญญาณความถี่ได้ดังนี้สายCategory1 สำาหรับการสื่อสารแบบเสียงสายCategory2 ใช้ได้ทั้งการสื่อสารแบบเสียงและข้อมูล ชนิดนี้ไม่นำามาใช้ในNetworkสายCategory3 เป็นสาย UTP แบบ100 โอห์มใช้ในระบบเชื่อมโยงฮาร์ดแวร์และ
 12. 12. Category 3รูปที่4 สายCAT 3CAT 3 ใช้ในระบบโทรศัพท์แบบเก่า BW :10 Mbps Ethernet
 13. 13. ชนิดของสาย Category (ต่อ)สายCategory4 เป็นสาย UTP แบบ 100โอห์มใช้เชื่อมโยงฮาร์ดแวร์และระบบสื่อสารข้อมูลโดยการส่งสัญญาณได้จนถึงและรองรับสัญญาณอนาลอกที่มีความถี่ได้ถึง 20 MHzสายCategory5 เป็นสายที่มีการพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลสายชนิดนี้ใช้ส่งข้อมูลได้จนถึง 100 เมกะเฮิรตซ์ และรองรับสัญญาณอนาลอกที่มีความถี่ได้ถึง 100
 14. 14. ชนิดของสาย Category 5(ต่อ)สายมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบันคือสายแบบCAT-5e ลักษณะของสาย หน้าที่ของสายแต่ละเส้นและรหัสสีดูได้จากตารางรูปที่5 ลักษณะของ
 15. 15. Category 6สายCategory 6 เป็นสายสัญญาณที่พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะรองรับปริมาณข้อมูลที่สูงความถี่ที่สูง Bandwidth ที่กว้างขึ้น ได้ช่วงความถี่ 1-250 Mhz จึงเป็นที่มาของสายสัญญาณ category ใหม่นั่นคือ สาย CAT 6รูปที่6 สาย
 16. 16. มาตรฐาน Category 6 (ต่อ)TIA ได้ประกาศใช้มาตรฐาน Category6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นเนื้อหาภายในTIA/EIA-568-B.2-1โดยมาตรฐานใหม่นี้ต้องการสาย UTP100 Ohms อุปกรณ์ Connecting hardware , Patch Cord ต้องได้รับการทดสอบทั้งทางด้านห้องทดลองและการทดสอบในภาคสนามให้ได้ช่วงความถี่ 1-250 Mhz
 17. 17. มาตรฐาน Category 6 (ต่อ)TIA ให้เหตุผลว่า CAT6 สามารถรองรับในช่วง Positive PSACR (Power sumAttenuation to Crosstalk) ได้ถึง 200Mhzสิ่งนี้เป็น Bandwidth ที่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเหนือกว่า CAT5e ในการออกแบบติดตั้งระบบในปัจจุบันและรองรับถึงในอนาคตรูปที่7
 18. 18. ชนิดของสาย Category
 19. 19. การเปรียบเทียบมาตรฐานของสายCategoryรูปที่8 ตารางเปรียบเทียบคำาย่อของสองมาตรฐาน
 20. 20. ระยะทางและค่าลดทอนสูงสุดที่สามารถมีได้ตามมาตรฐาน TIA/EIAตารางแสดงระยะทางและค่าลดทอนสูงสุดที่สามารถมี
 21. 21. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45ตารางการเข้าหัวแบบสายตรง ( Straight-through cable EIA/TIA 568B )
 22. 22. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)การเข้าหัวแบบสายไขว้ ( Crossover cable EIA/TIA568A & 568B )
 23. 23. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)ขั้นที่1ขั้นที่2
 24. 24. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)ขั้นที่3ขั้นที่4
 25. 25. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)ขั้นที่5ขั้นที่6
 26. 26. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)ขั้นที่7ขั้นที่8
 27. 27. การต่อสาย Category กับ หัวต่อRJ-45 (ต่อ)ขั้นที่9ขั้นที่10
 28. 28. ข้อดีและข้อเสียของสายคู่ตีเกลียวข้อดีและข้อเสียของสายคู่ตีเกลียวข้อดี1. ราคาถูก2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน3. ติดตั้งง่าย และมีนำ้าหนักเบาข้อเสีย1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย2. ระยะทางจำากัด

×