Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trevall àsia

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Trevall àsia

  1. 1. ÀSIAFet per: Gerard Comas, Pol Lluis, Julia Rodríguez, Pol Ballesteros, Ainhoa Morais.
  2. 2. INFORMACIÓ L’Àsia es el continent mes gran i mes poblat del planeta, i la part mes extensa del subcontinent de Eucràsia. Te una extensió de 45 milions de km². Te una superfície de 44.579.000 km². Te 47 estats, una població de 3.879.000.000 habitants. Al Nord Àsia trobem la plana de la Sibèria central. A l’Àsia central trobem un conjunt de grans antiplans com el d’Anatòlia, el de Pmair i el del Tibet.
  3. 3. PREGUNTES Quina extensió te Àsia ? A)20 milions km². B)45 milions km². C)35 milions km². Quants estats te Àsia ? Quina població te Àsia ? Que trobem al nord d’Àsia ? Que trobem a l’Àsia central

×