Fjarblondur05 09 2

842 views

Published on

Niðurstöður rannsókna á fjarnámi í íslenskum framhaldsskólum.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fjarblondur05 09 2

 1. 1. Fjarnám og blandað nám ííslenskum framhaldsskólum: Þróun og framtíð? Sólveig Jakobsdóttir, dósent Menntavísindasviði Háskóla Íslands Erindi flutt á málstofu á vegum RANNUM 17.11. 2009
 2. 2. Yfirlit• Hugtök? fjar-, blandað, net-, dreif-,• Í deiglunni?• Rannsóknin• Þróun 2005-2009: raddir skólastjóra• Viðhorf fjarnema og -kennara 2007?• Staða erlendis – USA• Hugleiðingar, lokaorð
 3. 3. Fjarnám og – fjarkennsla• E. (distance learning, distance teaching, distance education)• Á íslensku er talað um fjarnám (distance learning) og/eða fjarkennslu (distance teaching)• Á ensku er menntahugtakið hins vegar oft í brennidepli þ.e. distance education.• Margar skilgreiningar á hugtakinu distance education - eiga yfirleitt sameiginlegt að fela í sér aðskilnað kennara og nemenda.
 4. 4. Netnám og tölvustutt nám• E. online learning & elearning• Hugtök sem hafa sterk tengsl við fjarnám og fjarkennslu eru t.d. hugtakið netnám eða sítengt nám (online learning; net-based learning) um nám sem stundað er á Netinu sem nú gildir í sífellt meira mæli en áður um allt fjarnám.• elearning notað á svipaðan hátt. Svipuð merking þó telja margir elearning víðara hugtak og fela í sér tölvustutt nám, með/án stuðningi Netsins
 5. 5. Netnám - Online learning• U.S. Department of Education (2009, bls. 9): Nám sem á sér stað að hluta eða öllu leyti á netinu.• Skilið á milli netnáms sem eigi að koma í staðinn fyrir staðnám (substitute/alternative) og netnáms sem sé hluti blandaðs eða samsetts náms (hybrid) hugsað til að bæta námið (enhancement).
 6. 6. Blandað nám - dreifnám• E. blended learning, distributed learning• Dreifnám: blanda af net- og staðnámi, notað á Íslandi á framhaldsskólastiginu (dæmi: FB, BHS).• Aðrir nota dreifnám (einnig) í þeim skilningi að nám einstaklinga og hópa fari fram ekki eingöngu í einni kennslustofu heldur dreift s.s. á heimilum, vinnustöðum og í samfélaginu sem samtengd séu með hjálp nútíma tækni• Kannski góð hugmynd að nota dreifnám um nám stundað á sama tíma við mismunandi stofnanir (sbr. nemar sem í staðnámi í FAS sem taka áfanga við VA og ME).• Meira lýsandi að nota blandað nám þegar nemi er í blöndu og stað- og fjarnámi (við eina og sömu stofnun), t.d. í FG eða VÍ og/eða í einu námskeiði skiptast á stað og –netnám.
 7. 7. Blandað nám?• Blandað saman fjar/netnámi og staðnámi (fremur en að um sé að ræða blöndu af kennsluaðferðum og miðlum)• Sloan Concortium 2003 – Hefðbundið nám: 0% á neti – Vef-stutt (web-facilitated): 1-29% á neti (s.s. Kennsluáætlun og einhver verkefni) – Blandað/samsett (blended/hybrid): 30-79% á Neti, einhverjir tímar/fundir á staðnum – Á neti (online): 80%+
 8. 8. Fjarnám - í deiglunni• Fjölgun fjarnema – umræða um gæði, þróun menntunar á framhaldsskólastigi• Umdeildur niðurskurður• Umræða á Alþingi - http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur =lid20091112T110432&horfa=1• Greinar, skýrslur í smíðum• Starfshópur á vegum ráðuneytis?
 9. 9. Staðan – fjarnemar á framhaldsskólastigi (Hagstofan 2009)25000 90,020000 80,0 70,015000 60,0 Fjöldi fjarnema 50,0 Hlutfall fjarnema10000 Fjöldi dagskólanema 40,0 30,0 Hlutfall 5000 dagskólanema 20,0 0 10,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 19 20 17 15 15 13 13 10 11 10 11 12 Hlutfall í menntask. 10 Hlutfall í fjölbrautask. 5 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 F-hlutfall fjarnema M-hlutfall fjarnema
 10. 10. Samanburður á stað og fjar• Tvær nýlegar yfirlitsgreinar sem báru saman frammistöðu nemenda í fjar- vs. staðnámi sýndu lítinn eða engan mun (Jahng, Krug, & Zhang, 2007) eða jafnvel smábreytingar í hag þeirra fyrrnefndu (Zhao, Lei, Yan, Lai, & Tan, 2005).• Athuga skólastig (post-secondary)
 11. 11. Samanburður á stað og fjar• Stór ný meta-analýsa gefur til kynna að nemendur standi sig betur í net- eða blönduðu námi heldur en staðnámi 176 stúdíur (ath þar af bara 5 í K-12)• U.S. Department of Education. (2009). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta- analysis and review of online learning studies. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development. Sótt 12. október 2009 af http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based- practices/finalreport.pdf
 12. 12. Flokkun kennsluFlokkun: í rauntíma (synchronous) eða ekki (asynchronous) – einnig:• Útlistandi kennsla (Expository instruction) – þekkingu miðlað með stafrænni tækni• Virkt nám (Active learning) – nemandi byggir upp þekkingu (leitaraðferðir) með því að vinna með stafrænan efnivið• Gagnvirkt nám (Interactive learning) – leitaraðferðir í samskiptum við aðra nemendur og kennara
 13. 13. USA: þróun netnáms á grunn- og framhaldsskólastigi• Picciano, Anthony G. og Seaman, Jeff. (2007).• Picciano, Anthony G. og Seaman, Jeff. (2009). K-12 online learning: a 2008 follow-up of the survey of U.S.school distric administrators. http://www.sloanconsortium.org/publications/surve y/pdf/k-12_online_learning_2008.pdf• Rannsóknir gerðar 2005-6 og 2007-8
 14. 14. USA: þróun netnáms á grunn- og framhaldsskólastigi• Meira en milljón nemendur á grunn/framhaldsskólastigi taka amk eitt netnámskið• ¾ hlutar allra opinberra skólaumdæma (K-12) bjóða uppa á netnámskeið eða blönduð námskeið, 66% álíta að skráningar í netnámskeið muni fara vaxandi. – 75% hafa amk 1 nemanda skráðan í net- eða blandað námskeið – 70% hafa amk 1 nemanda skráðan í netnámskeið – Um 10% aukning milli 2005-6 og 2007-8.• Netnám uppfylli þarfir mjög mismunandi nemenda, frá þeim sem þurfa viðbótar hjálp til þeirra sem vilja taka háskólakúrsa• Nemendur taka kúrsa úr mismunandi áttum, m.a. netskóla á vegum fylkja, sínum eigin skóla, skóla á háskólastigi• Netnám er líftaug lítilla skóla/umdæma í dreifðum byggðum, val- og/eða mikilvæg kjarnanámskeið
 15. 15. Alþjóðlegur samanburður á stöðu• Powell, Allyson og Patrick, Susan. (2006). An International perspective of K-12 online learning: A summary of the 2006 NACOL international e- learning survey. Sótt 17. nóvember 2009 af http://www.inacol.org/research/docs/Internation alSurveyResultsSummaries.pdf• Skoðað í 14 löndum – Ástralía, Kanada, Nýja Sjáland, Singapore framarlega – s.s. varðandi gæðastaðla
 16. 16. RannsókninStyrkt af rannsóknasjóði KHÍ (2006, 2007)• Miklar breytingar að eiga sér stað á framhalds-skólastigi hvað varðar fjar/dreif/blandað nám, þörf talin á að skoða stöðuna• Símaviðtöl: SJ spjallaði í síma við fulltrúa* allra 29 framhaldsskólanna** í október 2005 og 6 svör frá 28 fyrra árið en öllum það síðara (97 og 100%),• Vefir skóla skoðaðir• Tekin viðtöl við kennara og nemendur í 6 (8) framhaldsskólum vorið 2007• Símaviðtöl nóv. 2009: SJ spjallað í síma við 17 af 31 fram að þessu, 13.-17.11. (55%)*Skólameistarar eða aðrar lykilpersónur tengdar fjar/dreifnámi * *ath. ekki sérskóla.
 17. 17. Fjar-, stað, -dreif-, net-? Blöndur íslenskra framhalsdsskóla?• Skólar: flokkun eftir umfangi fjar/netnáms, aukin notkun• Sýnileiki, vefir/upplýsingar, stýring• Skipulag: Breytilegt; hversu mikil staðkennsla; notkun myndfunda; blöndun nemendahópa; hverjir eru fjarri• Tækni: Mismunandi tæknilausnir, kerfi, þróun í átt til opins hugbúnaðar (Moodle), nýting kerfa fremur einsleit (hjá flestum)- miðlun efnis, utanumhald – viðhorf yfirleitt jákvæð (s, k, n)• Nemendur: fjölbreyttir hópar/þarfir, aukning í fjölda hjá flestum – þarfir og/eða þægindi, kreppan setur strik í reikning!• Nám og kennsla: Þróun hjá mörgum tengd nýrri lagasetningu
 18. 18. Staðan – fjar/dreif/blanda• Staða 2005-2006: Engin „hrein“ fjarkennslustofnun – þar sem eingöngu fer fram fjarnám.• Staða 2009? Sama staða: tveir nýir framhaldsskólar en hvorugur netskóli – ætti að vera einn netháskóli og einn netframhaldsskóli?
 19. 19. Flokkar skóla1. Sterkir stofnar, stór hluti nema stundar fjarnám, fjar+stað misjafnlega mikið aðskilið eða mikil skörun eða blanda.2. Fjarnám vaxandi sproti af stofni - töluverður-mikill gangur eða dreif-/fjarnám álitlegur sproti, hægari eða lítill vöxtur.3. Staðnám en vísir að fjarnámi fyrir hópa. Eða dreifnám farið að einkenna staðnámið (minni viðvera í hefðb. kennslust; nám verkefnamiðað; námstjórnunarkerfi í notkun)4. Notkun námstjórnunarkerfi eða innra nets almenn eða í mjög örum vexti, ekki farin að hafa áhrif á stundatöflu.5. Kennslukerfi, innra net, en notkun ekki orðin almenn eða vöxtur e.t.v.hægari en í flokki 4; stundum vísir að fjarnámi f. einstaklinga, stundum verið að skoða hlutina vel og ýmislegt í deiglunni t.d. námskeið f. kennara, stundum grasrót.
 20. 20. Umfang fjar/dreif-/blandaðs náms F1 F2 F3 F4 F5 Samtals VMA IR FSU MK FSS FÁ BHS MH Flensb. IH FAS FB MK MA VA FÍV Flensbor MS MR g VÍ FSH FSN Kvennó ML FG MK Hraðbra FSS FLaug ut FNV ME FLaug IH FVA ME Versló FVA MA MÍ FG MBorg MR FNV FMos ML MÍ2005 4 9 4 4 8 292006 7 6 8 2 6 292009 8 6? 9? 8 0 31
 21. 21. Umfang fjar/dreif-/blandaðs náms100%90%80%70%60% F5 F450% F340% F2 F130%20%10% 0% 2005 2006 2009
 22. 22. 250020001500 2001 20021000 2003 2004 2005 500 2006 2007 2008 0 Fjöldi fjarnema eftir skólum 2001 – 2008 (Hagstofan 2009)
 23. 23. Vefir - sýnileiki• 2006: Rúmlega fjórðungur skólavefja (8 - 28%) hefur upplýsingasíðu um fjarnám við skólann og 2 í viðbót um dreifnám, samtals um þriðjungur (34%) framhaldsskóla.• 2009: (9/31 – 29%, 5 í viðbót um dreifnám, samtals 45%, nær allir með vísun í námsumsjónarkerfi• 7 skólar (24%) gefa upp umsjónarmanneskju fjar/dreifnáms. 2 í viðbót sem ekki er getið á vef skóla (1 nýráðinn) og 1 – umsjónarmaður kennslukerfis; svipaður fjöldi eða jafnvel fækkun 2009
 24. 24. Stjórnendur, titlarSkóli StaðaVMA Kennslustjóri fjarkennsluFÁ, Versló FjarnámsstjóriME 2009: Kennslustjóri fjarnámsVA Áfanga- og fjarkennslustjóri; 2009?FAS Umsjónarmaður fjarnáms; 2009?IR Verkefnastjóri fjarnáms (úr 2 í 1); 2009?Borgarholtsskóli Verkefnisstjóri dreifnáms,2009: dreifnámsstjóriFG Kennslustjóri fjarnámsFNV Umsjónarmaður fjarnáms; 2009?FB 2009: Umsjónarmenn dreifnámsvefsFÍ 2009: Umsjón með dreifnámi (tækni, nám)
 25. 25. (Náms)rými - umhverfi• Námsumsjónarkerfi ráðandi – eflast frá 06-09• Fjölbreytt flóra – Séreignahugbúnaður (íslenskur og erlendur) – Opinn hugbúnaður – Heimasmíðað kerfi – Fjarfundabúnaður – Aðrar lausnir
 26. 26. Kennslukerfi - námsumhverfiBB eða Námsnet Angel (BB) Námskjár MoodleWebCT MySchool FA-ath FUS IR FIV FBVMA -ath MH FG ML BHS Versló MA Hraðbraut MÍ VA, FAS MK Laugar Flensborg IH ME, FSH FAS FSN MS Menntaborg FNV ME MR FSN FSS FMOS MÍ 6-4(-) 5-4 6-6 4-4 4-11+ 11-8 10-10 11
 27. 27. InnranetHeimasmíði Sharepoint Tölvupóstur Blogg AnnaðKvennó FSS FSH(Laupur)FVA(Plútó)FNV3-2 1-0 1-0
 28. 28. Aðrar tæknilausnir Sérhæfð StafrænarFjarfundarb. Upptökuver forrit ferilmöppurFSH? Versló IR BorghME IH FB?VA Borgh.FASFSN
 29. 29. Val á kerfum• Íslenska• Aðgengi og notendaviðmót• Þróun og aðlögun – skiptar skoðanir• Tenging við önnur kerfi• Kostnaður• Tímasetning (besta kerfið á sínum tíma)• Reynsla• Hugmyndafræði – opinn hugbúnaður
 30. 30. Nemendur, hópar• Aldursbil er breitt og hópar mjög misjafnir, með misjafnar þarfir. Stundum eru 2-3 aðalhópar í hverjum skóla og stundum er um meiri dreifingu að ræða.• Viðhorf nemenda - þarfir til þæginda – Sólveig Jakobsdóttir. (2007, 2. nóvember 2007). Fjarnám í íslenskum framhaldsskólum: Frá þörfum til þæginda Erindi var flutt á Vörður vísa veginn - ráðstefna 3f um upplýsingatækni og menntun – http://www.slideshare.net/radstefna3f/soljakfjarnam3f07-153404/ – Jakobsdóttir, Sólveig. (2008). Waltzing from needs and necessity to comfort and convenience: Online and distance learning at the upper secondary level. Í J. Luca og E. R. Weippl (Ritstj.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (bls. 129-134). Chesapeake, VA: AACE.
 31. 31. Fullorðnir Frhsk. Grunnsk.Alm. t.d. Listn. Utan- m. Heilbr. Iðngr. Þurfa 9.-10.konur v. UT, “Venju- skóla, gömul Umönn að ná lokiðbarn- mm legir” erl., próf un, fél Sjóm. upp samr.eigna Bókas. veik.FÁ,FG FVA FÁ VÍ MLVA, MH VA IR VMA BHS FG ME FSUFSN, VÍ FÍV FÍV FÁ FG IR FAS MEFB FB VA FÁ VMA KvRVMA FÁ FLE,FSU, FSH FSS (ML) VÍFSU FSS FAS BHS IH (ME) MS? FÍV, VÍ
 32. 32. Vandamál / úrlausnir• 2005-6• Yngra fólk , skortir mörg hver ábyrgð og sjálfsaga – freistingar v. afþreyingar og skemmtana, erfitt að halda sig að vinnu – Lausnir: meiri mætingarskylda, stoð• Stafræn gjá - eldra fólk, oft konur? - Lausnir: fjarfundabúnaður t.d. fyrir austan í meira mæli en net/tölvur. ATH, virðist vera að breytast (2006)• Tæknivandamál – mörg að leysast t.d. Samskiptamál við INNU, fjarfundabúnaður gegnur snurðulausar víðast.• “Seinvirkir” kennarar eða stjórnendur• Kjarasamningar úr takti við tímann – endurspegla fyrst og fremst staðbundna kennslu – þyrfti að skoða nánar• 2009 – kreppan..., ath. einnig launamál, greiðslu fyrir einingafjölda
 33. 33. Kreppan?Mismikil áhrif eftir umfangi fjar/dreifnáms• MÍ: Dreifnámið er núna í smálægð því kreppa. Ákveðið að skera niður. Ekki með mjög marga áfanga í gangi.• FVA: Erum að klára restar....Ekki að innrita neitt nýtt. Frekar fúlt, var komið gott á skrið, fyrir fullorðna en kvótinn svo lítill.• FB: ..þessi niðurskurður, kemur til með að hafa gríðarleg áhrif, sker um helming, högg á dreifnámið og kvöldnámið• FG: Þurftum að fækka fámennu áföngunum. Fjölgaði en fækkaði aftur áföngum. Hátt hlutfall sem koma í próf, fá endurgreitt fyrir að standast. Góðir kennarar. Komin mikil reynsla og þekking þess vegna mjög leiðinlegt að slátra,...
 34. 34. Kreppan?• VA: Kreppan, samstarfið farið, sá peningur er tekinn af, klára hópa í gangi.• ME: Blikur á lofti. Starfið. Helmingur af stöðu í gegnum samstarf framhaldssk. fyrir austan. Alltaf fjárveiting þar til í sumar. Hefur sett strik í reikninginn varðandi samstarf skólanna. .... Minnkar hlutfall um helming eftir áramót. Verða færri brautir reknar í samstarfi (starfsnámsbrautir, félagsliðabraut, skrifsstofubraut, grunnnám fataiðna – allt austurland, fjarfundabúnað; mæting á helgarnámskeið í fataiðnum; Sjúkraliðabraut frá VA (þeirra). Allar að klárast um jól.• MK: Þyngri en tárum taki að þetta eigi að skera af. Brennur á – hörmum það eins og allir sem að fullorðinsfræðslu standa...
 35. 35. Kreppan?• VMA: skera niður um helming. Hvernig á að bregðast við, forgangsraða inn?• IR: Auðvitað það sem brennur á, fyrirskipun ráðuneytis um 50% niðurskurð. Finnum fyrir kreppunni, sérstaklega á vorönninni. Komin með ráðstafanir- draga úr fjarnámi að einhverju leyti, fjar- og kvöldnám, sami áfangi bara öðru hvoru megin.• FÁ: það er náttúrulega bara að leyfa okkur að halda áfram að þróa í stað þess að skera niður.• VÍ: rosalega þungt högg. Svo hrædd um að koðni niður, náist ekki upp aftur. Ætlum að reyna að standa hnarrreist, en getum auðvitað ekki verið að borga með þessu. Ofboðslega þungt högg.
 36. 36. Eðli máls vegna voru nemendur felmtri slegnir þegar þeir fréttu af því að skera ætti dreifnámsskennsluna niður um helming. Gékk sjálfur í alla bekki og útskýrði fyrir þeim að til að milda aðgerðina, og forðast þá nauðung að segja upp námssamningum við nemendur, þá hefðum við ákveðið að hægja á námsframvindu nemenda. Fyrir vikið fá þeir að öllu jöfnu einungis að velja sér tvo áfanga á næstu önn nema útskriftarefni - þau fá að ljúka námi eins og að var stefnt í vor. Nemendur voru undantekningarlaust "sáttir" við þessa framkvæmd en lýstu jafnframt yfir óánægju með skerðinguna. Bentu sumir á að þeir hefðu innritast í námið, og lagt í það kostnað og tíma, með von um útskrift á þeim tíma sem í boði var við innritun. Veit ég til þess nemendur hafi í kjölfarið snúið sér til sinna fagfélaga og mótmælt niðurskurði stjórnvalda á fjárframlögum til dreifnáms og fullorðinsfræðslu í framhaldsskólunum. Eiga þeir bágt með að sætta sig við að lögbundið hlutverk framhaldsskólans sé skorið niður á þennan hátt, þ.e.a.s. með flötum niðurskurði í ákveðnu námi - dreifnám sé í raun ekkert annað en opnun á kennslustofunni sem kennt er í í hefðbundinni dagskólakennslu. Þá vekur það furðu nemenda að ráðist sé á þann hóp nemenda sem jafnvel eftir áratuga hlé frá námi - hóp sem af ýmsum ástæðum þurfti á árum áður að hverfa frá námi (í þessu sambandi má geta þess að stærsti hluti nemenda hjá okkur eru “miðaldra” konur af landsbyggðinni án fagmenntunar). Þá hafa nemendur snúið sér til stjórnvalda og þingmanna - veit ég til þess að nokkrar umræður spunnust um þessi mál í gær í utandagskrárumræðum á Alþingi,...Af ofangreindu má vera ljóst að ég hef orðið að neita öllum nýjum umsækjendum um skólavist hjá okkur í dreifnáminu. Veit ég að höfnunin hefur lagst þungt í marga eins og gefur að skilja. Á fólk bágt með að trúa því að í atvinnuleysinu og þeim hremmingum sem nú ganga yfir þjóðfélagið séu jafnvel dyr opinberra skólastofnana lokaðar og læstar.Kristján Ari Arason Borgarholtsskóla, 13.11. 2009 (tölvupóstur, birt með leyfi)
 37. 37. Námið - Hvernig gengur?• 2006: Hvaða hópum gengur vel (lítið brottfall), t.d.? – Grunnskólanemendum sem hafa lokið samr. prófi og eru að flýta fyrir sér (síður þeim sem eru að taka valáfanga) – Eldra fólki sem er að bæta við sig/bæta sér upp það sem það hefur áhuga á – Þar sem næst góður félags/hópandi• Talað um að nemendur séu yfirleitt ánægðir þegar námstjórnunarkerfi eru tekin í notkun. 2006 pressa í auknum mæli, virðist hafa skilað sér víða 2009• Merki um fagleg vinnubrögð (upplýsingaöflun/skýrslur) og aukið samstarf sem virðist vera að skila góðum hlutum: Dæmi FSN þróunarverkefni, framhaldsdeild á Patreksfirði; Kennsluvefur (Moodle), samstarf austfirsku skólanna og þekkingarnetið; Forritunarkennsla í FSU
 38. 38. Námið - Hvernig gengur?• Jóna Pálsdóttir. (2005). Frá hugmynd að veruleika: Rannsókn á fyrsta starfsári Fjölbrautaskóla Snæfellinga [translated: From idea to reality: Study of the first year of the Snaefellsnes Comprehensive School/College]. Óbirt Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.• Hafdís Ólafsdóttir. (2008). Opnum kennslustofuna: áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni. Óbirt M.A. ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt 12. febrúar 2009 af http://www.bhs.is/hafdis/opnumkennslustofuna/hafdis_olafs dottir_MA.pdf
 39. 39. Hugsað til framtíðar• Stefnur - ráðuneyti, skólar/stofnanir• Gæðamat/staðlar? (sjá t.d. http://www.nacol.org – kennsla, kúrsar, prógröm)• Kennaramenntun/starfsþróun – kennsluréttindi/diplómur f. fjar/netkennslu?• Námsmat (gagnvirk próf, vs. ferilmöppur/portfolio)• Hugbúnaður – s.s. opinn/séreignar-, íslenskur/erlendur/alþjóðlegur• Rannsóknir, þróunarvinna• Samfélag/samtök?
 40. 40. Erlend samtök/rannsóknir• The International Association for K-12 Online Learninghttp://www.inacol.org/Advocacy, Research, prof. dev., networkingWhy We Do It To level the playing field for students through online learning. Our mission is to ensure all students have access to world-class education and quality online learning opportunities that prepare them for a lifetime of success.• 2009 Virtual School Symposium• Creating New Solutions Through Online Learning November 15-17, 2009• Keeping Pace with K-12 Online Learning December 9, 2009
 41. 41. Umræða
 42. 42. Opið nám - sveigjanlegt nám• E. open learning, flexible learning• Hugtakið sveigjanlegt nám er óskýrt - yirleitt notað í samhengi við önnur hugtök, s.s. opið nám (open learning) - möguleikar til náms séu sem opnastir með sem fæstum hindrunum fyrir nemandann.• Oft fjallað um opið og sveigjanlegt nám - hugmyndir um fjar- og netkennslu yfirleitt ekki langt undan (open and distance learning/ODL)• Vísað til sveigjanleika í aðgengi að námi (stað, tími, þarfir) – Að einstaklingurinn velji sér tíma til námsins; – Að búseta einstaklingsins megi ekki vera hindrun í því að stunda nám; – Að byggt sé á þörfum einstaklinga og hópa og námskeiðin sniðin að þeim.• sjá t.d. Tella (ártal?) og afrakstur úr Grundvig I verkefninu (www.flexible.lt/handbook_ic.htm)

×