Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עידוד תיעוש הבניה בראי הרגולטור

253 views

Published on

עידוד תיעוש הבניה בראי הרגולטור

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עידוד תיעוש הבניה בראי הרגולטור

 1. 1. 1 ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫בראי‬ ‫הבניה‬ ‫תיעוש‬ ‫עידוד‬‫הרגולטור‬ 28/5/2017 ‫הירש‬ ‫טלי‬ ‫מהנדסת‬-‫שרמן‬ ‫הנדסי‬ ‫ופיתוח‬ ‫הבניה‬ ‫תורת‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬
 2. 2. 2 ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫יישום‬1320‫ו‬-1321: ‫ובנה‬ ‫תכנן‬ ‫פרויקט‬ ‫זרות‬ ‫בניה‬ ‫חברות‬ ‫הבאת‬ ‫לקבלנים‬ ‫כספי‬ ‫סיוע‬ ‫כ‬ ‫הכשרות‬"‫לטכנולוגיות‬ ‫המודעות‬ ‫וקידום‬ ‫בענף‬ ‫א‬ ‫מתועשות‬ ‫נוסף‬ ‫נושא‬ ‫חדשנות‬ ‫עידוד‬
 3. 3. 3 ‫הכשרות‬‫כח‬‫אדם‬ ‫תכנון‬ ‫תב‬"‫ע‬/‫מפורט‬ ‫תמריצים‬ ‫בניה‬ ‫חברות‬ ‫זרות‬ ‫חדשנות‬ ‫אישור‬ ‫שיטות‬ ‫בניה‬ ‫חדשות‬ ‫פיילוט‬ ‫ובנה‬ ‫תכנן‬
 4. 4. 4 ‫דרישות‬‫התב‬"‫ע‬‫וחומרים‬ ‫בינוי‬ ‫מכתיבות‬ ‫חדשות‬ ‫בניה‬ ‫שיטות‬ ‫לבחינת‬ ‫בתמריץ‬ ‫טיפול‬ ‫שימוש‬ ‫יכולת‬ ‫המגביל‬ ‫וקונסטרוקטיבי‬ ‫אדריכלי‬ ‫תכנון‬ ‫מתועשות‬ ‫בשיטות‬ ‫תמריצים‬ ‫והיעדר‬ ‫בתיעוש‬ ‫שימוש‬ ‫החוסמות‬ ‫רישוי‬ ‫דרישות‬ ‫מתועשות‬ ‫בשיטות‬ ‫לשימוש‬ ‫הבניה‬ ‫בשיטת‬ ‫מתערבים‬ ‫אינם‬ ‫קבלנים‬ ‫מכרזי‬ ‫הכשרת‬ ‫היעדר‬‫כח‬‫הציוד‬ ‫לממן‬ ‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫יכולת‬ ‫וחוסר‬ ‫אדם‬ ‫ומצטמצם‬ ‫הולך‬ ‫התיעוש‬ ‫להגברת‬ ‫הפוטנציאל‬‫לאורך‬‫תהליך‬‫הבנייה‬ ‫הבניה‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫ההחלטה‬ ‫מקבל‬ ‫הגורם‬ ‫אינו‬ ‫מתועשות‬ ‫בשיטות‬ ‫משימוש‬ ‫הנהנה‬ ‫הגורם‬ ‫סטטוטורי‬ ‫תכנון‬ ‫הקרקע‬ ‫רכישת‬ ‫אדריכלי‬ ‫תכנון‬ ‫רישוי‬ ‫מכרז‬ ‫קבלני‬ ‫צוות‬ ‫בניה‬
 5. 5. 5 ‫כיום‬ ‫הנהוג‬ ‫המצב‬ ‫במלאכה‬ ‫עוסקים‬ ‫ריבוי‬:‫מטעם‬ ‫שונים‬ ‫תשתיות‬ ‫קבלני‬‫ותאגיד‬ ‫המשרד‬ ‫המים‬,‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫למגורים‬ ‫בנייה‬ ‫יזמי‬ ‫מספר‬,‫מטעם‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫קבלני‬ ‫העירייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביצוע‬‫ע‬ ‫ישראלית‬ ‫חברה‬"‫ובטכנולוגיות‬ ‫קיים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫ב‬ ‫קיימות‬ ‫מתחמים‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬(‫יח‬ ‫מאות‬ ‫עד‬ ‫עשרות‬"‫ד‬),‫באתר‬ ‫משולבים‬ ‫גדול‬ ‫לוח‬‫זמנים‬–5-6‫שנים‬‫אכלוס‬ ‫ועד‬ ‫מפורט‬ ‫מתכנון‬ ‫מתועשת‬ ‫בנייה‬ ‫היעדר‬‫של‬ ‫בבנייה‬3-9‫בישראל‬ ‫קומות‬ "‫בנייה‬ ‫באתר‬ ‫חיים‬"–‫לפי‬ ‫מדורג‬ ‫אכלוס‬‫היזמים‬ ‫קצב‬,‫מתאכלסים‬ ‫בנייה‬ ‫באתר‬ ‫בפועל‬ ‫חיים‬ ‫ראשונים‬. ‫פרויקט‬"‫ובנה‬ ‫תכנן‬"
 6. 6. 6 "‫ובנה‬ ‫תכנן‬" ‫יחיד‬ ‫גורם‬‫הפיתוח‬ ‫עבודות‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מבצע‬,‫ומבני‬ ‫למגורים‬ ‫הבנייה‬ ‫הציבור‬ ‫שותפות‬‫עם‬ ‫ביצוע‬‫זרה‬ ‫חברה‬,‫המביאה‬‫איתה‬‫מיומן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מתועשות‬ ‫בנייה‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫גדול‬ ‫אתר‬‫יחיד‬(‫מעל‬1,000‫יח‬"‫ד‬)‫לגודל‬ ‫ויתרון‬ ‫יעילות‬ ‫המקנה‬ 40‫חודשים‬‫לאכלוס‬ ‫משיווק‬–‫כ‬ ‫של‬ ‫קיצור‬-30%‫הבנייה‬ ‫בזמן‬ ‫לו‬"‫ז‬‫מואץ‬,‫בנייה‬‫חזרתית‬‫מבנים‬ ‫טיפוסי‬ ‫וצמצום‬‫בנייה‬ ‫מתמרצים‬ ‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ושילוב‬ ‫מתועשת‬ ‫בתוך‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫כלל‬ ‫אכלוס‬3‫החודשים‬‫לבנייה‬ ‫האחרונים‬,‫לאחר‬ ‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫התשתיות‬ ‫כלל‬ ‫מסירת‬–‫מוכנה‬ ‫בשכונה‬ ‫מתאכלסים‬ ‫למגורים‬.
 7. 7. 7 ‫תת‬ ‫מוצע‬-‫בגודל‬ ‫מתחם‬320‫ד‬'‫מדינה‬ ‫בבעלות‬,‫ל‬-1,200 ‫יח‬"‫ד‬,‫וחינוך‬ ‫ציבור‬ ‫שטחי‬. ‫תשריט‬‫התכנית‬ ‫כמות‬ ‫שיטת‬ ‫שיווק‬ ‫שב‬ ‫היקף‬"‫ס‬ ‫אפשרי‬(20% ‫יח‬ ‫תוספת‬"‫ו‬ ‫ד‬- 20%‫תוספת‬ ‫עיקריים‬ ‫שטחים‬) ‫חניות‬ ‫לשב‬"‫ס‬ ‫א‬ ‫מגורים‬'108‫יח‬"‫ד‬‫חופשי‬ ‫שוק‬22‫עיליות‬ ‫ב‬ ‫מגורים‬'1,092‫יח‬"‫ד‬ ‫למשתכן‬ ‫מחיר‬ (‫בשוק‬ ‫שבס‬ ‫חופשי‬) 218‫עיליות‬ ‫מסחר‬+ ‫משרדים‬ 4,250‫מ‬"‫ר‬‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫ציבור‬ ‫וחינוך‬ ‫חינוך‬: 2‫יסודי‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬(12‫כיתות‬) 11‫ב‬ ‫גן‬ ‫כיתות‬-3‫אשכולות‬ ‫ציבור‬: 3‫יום‬ ‫מעון‬ ‫כיתות‬ ‫ספורט‬ ‫אולם‬1,450‫מ‬"‫ר‬ ‫מתנ‬"‫ס‬1,500‫מ‬"‫ר‬ ‫ספורט‬ ‫מגרש‬600‫מ‬"‫ר‬ ‫תכנן‬ ‫ובנה‬ ‫מחיר‬ ‫למשתכן‬ ‫מג‬"‫ב‬
 8. 8. 8 ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫העובדים‬ ‫זכויות‬ ‫שמירה‬‫על‬ ‫השוק‬‫המקומי‬ ‫הידע‬ ‫ופיתוח‬ ‫שיטות‬ ‫הכנסת‬ ‫בנייה‬ ‫ביצוע‬ ‫ומהירות‬ ‫יעילות‬ ‫בהיקפי‬ ‫גידול‬ ‫בישראל‬ ‫הבניה‬ ‫הכנסת‬ ‫סטנדרטים‬ ‫בניה‬ ‫ושיטות‬ ‫חברות‬ ‫שילוב‬‫זרות‬ ‫בניה‬ ‫בעלות‬ ‫זרות‬ ‫בנייה‬ ‫חברות‬ ‫שש‬‫ניסיון‬‫בבניה‬ ‫מוכח‬‫נבחרו‬ ‫מתועשת‬ ‫ומחמיר‬ ‫מוקפד‬ ‫בחירה‬ ‫הליך‬ ‫לאחר‬ ‫הזרות‬ ‫החברות‬ ‫במאגר‬ ‫להיכלל‬ ‫המשרד‬ ‫שהוביל‬. ‫פרויקטים‬ ‫ולנהל‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬ ‫בישראל‬ ‫לבנות‬ ‫יורשו‬ ‫הזוכות‬ ‫החברות‬ ‫ההנדסיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫כגורם‬ ‫למגורים‬ ‫בנייה‬ ‫של‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והביצועיים‬.
 9. 9. 9 ‫מקור‬:‫פרויקטים‬ ‫סקר‬,‫כלכלה‬ ‫פז‬,2015.‫למ‬"‫ס‬,‫בינוי‬ ‫לוחות‬ ‫מחולל‬ 100% 97% 56% 35% 40% ‫מגדל‬ 21‫ומעלה‬ ‫קומות‬ ‫רב‬‫קומות‬ 10-20‫קומות‬ ‫בניה‬‫מרקמית‬ 7-9‫קומות‬ ‫בניה‬‫מרקמית‬ 3-6‫קומות‬ ‫קרקע‬ ‫צמודי‬ ‫מגדל‬ 21 ‫קומות‬ ‫ומעלה‬ ‫רב‬‫קומות‬ 10-20‫קומות‬ ‫בניה‬ ‫מרקמית‬ 7-9‫קומות‬‫בניה‬ ‫מרקמית‬ 3-6‫קומות‬ ‫צמודי‬ ‫קרקע‬ ‫למגורים‬ ‫הבנייה‬ ‫התפלגות‬ (‫דיור‬ ‫יחידות‬,2014) ‫הבניין‬ ‫גובה‬ ‫לפי‬ ‫התיעוש‬ ‫רמת‬ (‫מתועשות‬ ‫בתבניות‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בהם‬ ‫הבניינים‬ ‫שיעור‬) )*(‫בלבד‬ ‫בטון‬ ‫מבוססת‬ ‫המתועשת‬ ‫הבניה‬ ‫בישראל‬,‫פלדה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫גם‬ ‫קיימות‬ ‫שבעולם‬ ‫בעוד‬
 10. 10. 10 ‫הפרויקט‬ ‫סיווג‬ ‫הפרויקטים‬ ‫שיעור‬ ‫עגורן‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫שיעור‬‫הפרויקטים‬ ‫משתמשים‬ ‫בהם‬ ‫מתועשות‬ ‫בתבניות‬ ‫הבניה‬ ‫מהיקף‬ ‫אחוז‬ ‫למגורים‬2014- 2009 ‫בניה‬ ‫התחלות‬2014 ‫מגדל‬ 21‫ומעלה‬ ‫קומות‬ 100%100%6%2,325 ‫קומות‬ ‫רב‬ 10-20‫קומות‬ 100%97%17%7,200 ‫בנייה‬‫מרקמית‬7-9 ‫קומות‬ 78%56%21%11,280 ‫בנייה‬‫מרקמית‬3-6 ‫קומות‬ 57%35%19%7,310 ‫קרקע‬ ‫צמודי‬0%40%37%14,163 ‫מקור‬:‫פרויקטים‬ ‫סקר‬,‫כלכלה‬ ‫פז‬,2015 ‫בבנייה‬ ‫הצוות‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הכמותי‬ ‫והניתוח‬ ‫מהסקר‬‫מרקמית‬3-9‫קומות‬ ‫המהווים‬40%‫הבניה‬ ‫התחלות‬ ‫מהיקף‬
 11. 11. 11 ‫של‬ ‫מענק‬40‫מלש‬"‫ח‬‫בשיטות‬ ‫שלד‬ ‫לבנית‬ ‫מתועשים‬ ‫ברכיבים‬ ‫ושימוש‬ ‫מתועשות‬ ‫של‬ ‫מענק‬12‫מלש‬"‫ח‬‫מוטה‬ ‫חדש‬ ‫ציוד‬ ‫לרכישת‬ ‫תיעוש‬ ‫תיעוש‬ ‫מוטה‬ ‫ציוד‬ ‫ברכישת‬ ‫מואץ‬ ‫בפחת‬ ‫הכרה‬
 12. 12. 12 ‫מענקים‬ ‫מסלול‬‫תיעוש‬ ‫מוטה‬ ‫ציוד‬ ‫לרכישת‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫התקציב‬‫זה‬ ‫מסלול‬–40‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬ ‫יכולים‬‫המענק‬ ‫את‬ ‫לקבל‬:‫ג‬ ‫בסיווג‬ ‫רשומים‬ ‫קבלנים‬'1–‫ג‬'5 ‫עבור‬‫בין‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬ ‫הקמת‬3‫ל‬-9‫קומות‬(‫קומות‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫חניון‬) ‫אחד‬ ‫בניה‬ ‫בהיתר‬ ‫יהיו‬ ‫המענק‬ ‫מבוקש‬ ‫עבורם‬ ‫הבניינים‬ ‫מקס‬'‫לקבלן‬ ‫מענק‬–‫עד‬150‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫הסף‬ ‫תנאי‬ ‫בכל‬ ‫שעמד‬ ‫ובלבד‬ ‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫הבחירה‬ ‫שינויים‬ ‫או‬ ‫היתר‬ ‫או‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬ ‫בשלב‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בהיתר‬
 13. 13. 13 3‫המענק‬ ‫לקבלת‬ ‫מסלולים‬ ‫תיעוש‬ ‫מסלול‬ ‫בסיסי‬ ‫חלקי‬ ‫תיעוש‬ ‫מסלול‬‫מלא‬ ‫תיעוש‬ ‫מסלול‬ ‫רשומים‬ ‫קבלנים‬ ‫ג‬ ‫בסיווג‬'1–‫ג‬'3 ‫רשומים‬ ‫קבלנים‬ ‫ג‬ ‫בסיווג‬'1–‫ג‬'4 ‫רשומים‬ ‫קבלנים‬ ‫ג‬ ‫בסיווג‬'1–‫ג‬'5 10,000₪‫ליח‬"‫ד‬ ‫בנית‬ ‫עבור‬‫מעטפת‬ ‫מתועשת‬ ‫בשיטה‬ 15,000₪‫ליח‬"‫ד‬ ‫בנית‬ ‫עבור‬‫מעטפת‬ ‫מתועשת‬ ‫בשיטה‬ ‫ו‬-‫ב‬ ‫שימוש‬-3 ‫מתועשים‬ ‫רכיבים‬ ‫נוספים‬ 20,000‫ש‬"‫ליח‬"‫ד‬ ‫בניית‬ ‫עבור‬‫מעטפת‬ ‫מתועשת‬ ‫בשיטה‬ ‫ו‬-‫ב‬ ‫שימוש‬-5 ‫מתועשים‬ ‫רכיבים‬ ‫נוספים‬ 2000₪‫ליח‬"‫בתקן‬ ‫עמידה‬ ‫עבור‬ ‫ד‬5281–‫בדרגת‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫כוכב‬1. ‫או‬5000₪‫ליח‬"‫בתקן‬ ‫עמידה‬ ‫עבור‬ ‫ד‬5281–‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫כוכב‬ ‫בדרגת‬2.
 14. 14. 14 ‫מענקים‬ ‫מסלול‬‫מתועשות‬ ‫לבניה‬ ‫ציוד‬ ‫לרכישת‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫התקציב‬‫זה‬ ‫מסלול‬–12‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬ ‫יכולים‬‫המענק‬ ‫את‬ ‫לקבל‬:‫ג‬ ‫בסיווג‬ ‫רשומים‬ ‫קבלנים‬'1–‫ג‬'4 ‫עבור‬‫בין‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬ ‫הקמת‬3‫ל‬-9‫קומות‬(‫כולל‬ ‫לא‬ ‫חניון‬ ‫קומות‬) ‫אחד‬ ‫בניה‬ ‫בהיתר‬ ‫יהיו‬ ‫המענק‬ ‫מבוקש‬ ‫עבורם‬ ‫הבניינים‬ ‫מקס‬'‫לקבלן‬ ‫מענק‬–‫בין‬50%‫הרכישה‬ ‫מערך‬.‫מקס‬' 500,000₪‫לרכישה‬ ‫תנאי‬ ‫בכל‬ ‫שעמד‬ ‫ובלבד‬ ‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ ‫בשיטת‬ ‫הבחירה‬ ‫הסף‬ ‫שינויים‬ ‫או‬ ‫היתר‬ ‫או‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬ ‫בשלב‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בהיתר‬
 15. 15. 15 ‫למקצועות‬ ‫המכון‬ ‫הבניה‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫הכשרת‬ ‫מודעות‬ ‫ועידוד‬ ‫לתיעוש‬ ‫עבודה‬ ‫מנהלי‬ ‫פועלים‬ ‫עגורנים‬ ‫מפעילי‬ ‫והתאמת‬ ‫קיצור‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלולי‬ ‫מקצועית‬ ‫מקצועיים‬ ‫כנסים‬ ‫ויזמים‬ ‫לקבלנים‬ ‫שת‬"‫האקדמיה‬ ‫עם‬ ‫פ‬ ‫קורסים‬ ‫לפיתוח‬ ‫הבנייה‬ ‫תיעוש‬ ‫בנושא‬ ‫לתכנית‬ ‫פיילוט‬ ‫במערכת‬ ‫לאדריכלות‬ ‫החינוך‬
 16. 16. 16 ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בתחום‬ ‫חדשנות‬ ‫הבנייה‬ ‫בין‬ ‫קירוב‬ ‫היזמי‬ ‫העולם‬ ‫לעולם‬ ‫טכנולוגי‬ ‫הבנייה‬ ‫ישראל‬ ‫מיצוב‬ ‫חדשנות‬ ‫כמרכז‬ ‫ותחרותי‬ ‫מוכר‬ ‫הבנייה‬ ‫בתחום‬ ‫אשכול‬ ‫פיתוח‬ ‫תעשייתי‬ ‫מקור‬ ‫שיהווה‬ ‫תעסוקה‬ ‫ומשיכת‬ ‫השקעות‬
 17. 17. 17

×