Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fuglar

481 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fuglar

 1. 1. Fuglar<br />Sóley Sif Helgadóttir 7.AÖ<br />
 2. 2. Fuglar<br />Á íslandi eru 6 flokkar fugla<br />Landfuglar<br />Máfuglar<br />Sjófuglar <br />Spörfuglar<br />Varðfuglar<br />Vatnafuglar <br />
 3. 3. Landfuglar<br />Hjá ránfuglum og uglum er kvenfuglinn stærri og yfirleitt er auðvelt að kyngreina rjúpur.<br />Mjög lítið um landfugla vegna skógleysi og einangrun landsins<br />Þetta er fremur ósamstæður flokkur<br />
 4. 4. Landfuglar<br />Landfuglar eru:<br />Smyrill<br />Rjúpa<br />Haförn<br />Fálki<br />Bjargdúfa <br />Brandugla <br />Þeir hafa sterklegan, krókboginn gogg<br />Beittar klær<br />
 5. 5. Sjófuglar <br />Þeir afla fæðu sinnar úr sjó, verpa við sjó og ala allan sinn aldur á sjó. <br />Þeir eru fiskiætur sem kafa eftir æti <br />Kynjamunur sjófugla er lítill, það er helst einhver stærðarmunur sem greinir kynin að. <br />
 6. 6. Sjófuglar <br />Sjófuglar eru:<br />Lundi<br />Álka<br />Toppskarfur <br />Fýll<br />Dílaskarfur<br />Haftyrðill<br />Langvía<br />Sjósvala<br />Skrofa<br />Stormsvala<br />Stuttnefja<br />Súla<br />Teista<br />þeir koma á land til að verpa. Sjófuglar sína tryggð við maka sinn, verpa í byggðum og flestir verpa einu eggi. Ungar þeirra allra eru ósjálfbjarga og dvelja oft lengi í hreiðrinu. <br />
 7. 7. Máffuglar<br />Fuglar í þessum flokki eru <br />Hettumáfur <br />Hvítmáfur<br />Stormmáfur <br />Silfurmáfur<br />Sílamáfur<br />Svartbakur <br />Skúmur<br />Kjói<br />Kría <br />Rita <br />Kynin eru eins að útliti, en karlfuglinn er oftast ívið stærri.<br />Máffuglar eru dýraætur sem lifa aðallega á sjávarfangi, en einnig á skordýrum, úrgangi, fuglsungum, eggjum og fleiru.<br />
 8. 8. Máffuglar<br />Máfar, kjóar og þernur verpa yfirleitt í byggðum. Ungar þeirra eru bráðgerir<br />Máfum er oft skipt í tvo hópa til hægðarauka, stóra máfa (svartbakur, hvítmáfur, sílamáfur o.fl.) og litla (t.d. hettumáfur, rita og stormmáfur).<br />Flestir máfar og kjóar eru með sterklegan gogg, sem er krókboginn í endann og sundfit milli tánna.<br />
 9. 9. Spörfuglar <br />Spörfuglar:<br />Þúfutittlingur<br />Svartþröstur<br />Steindepill <br />Stari<br />Snjótittlingur<br />Skógargaukur<br />Músarrindill<br />Maríuerla<br />Hrafn<br />Gráþröstur<br />Þráspör<br />Auðtittlingur<br />Spörfuglar eru langstærsti ættbálkur fugla. Það eru þó aðeins níu tegundir spörfugla sem verpa hér í einhverjum mæli. <br />Einangrun landsins, skógleysi og vætusöm veðrátta eru taldar helstu ástæður fyrir þessum rýra hlut spörfugla í íslenskri fuglafánu.<br />
 10. 10. Spörfuglar <br />Spörfuglar verpa í vönduð hreiður og ungarnir eru ósjálfbjarga, yfirgefa hreiðrið þegar þeir eru orðnir eða að verða fleygir. <br />Músarrindill og auðnutittlingur eru minnstir íslenskra fugla, en hrafninn stærstur<br />Fótur spörfugla er svonefndur setfótur, en goggurinn er aðlagaður að fæðunni.<br />
 11. 11. Vaðfuglar <br />Fuglar í floknum eru:Heiðlóa<br />Hrossagaukur<br />Jaðrakan<br />Lóuþræll<br />Óðinshani<br />Rauðbrystingur<br />Sanderla<br />Sandlóa<br />Sendlingur<br />Spói<br />Stelkur <br />Tildra <br />Tjaldur<br />Þórshani <br />Einkenni margra vaðfugla eru langur goggur, langir fætur og langur háls.<br />Vaðfuglar helga sér óðul og verpa pörin stök<br />
 12. 12. Þeir eru dýraætur og er langur goggurinn hentugur til að grafa eftir æti í leirum, tjarnarbotnum og jarðvegi.<br />Vaðfuglar <br />Kynjamunur er lítill hjá vaðfuglum, karlfuglinn er þó oft ívið skrautlegri og kvenfuglinn aðeins stærri<br />Sumir fuglarnir eru meiri þurrlendistegundir og hafa fremur stuttan gogg og fætur eins og sandlóa og heiðlóa.<br />
 13. 13. Vatnafuglar<br />Vatnafuglar eru:<br />Álft <br />Blesgæs<br />Duggönd<br />Flórgoði<br />Gargönd<br />Grafönd<br />Hrafnsönd<br />Húsönd<br />Lómur<br />Margæs<br />Rauðhöfðaönd<br />Skeiðönd<br />Skúfönd<br />Stokkönd<br />Straumönd<br />Toppönd<br />Urtönd<br />Æðarfugl <br />Andfuglar eru sérhæfðir að lifa á vatni<br />Þeir hafa sundfit milli tánna og goggur margra er flatur með hyrnistönnum, sem auðveldar þeim að sía fæðu úr vatni.<br />
 14. 14. Vatnafuglar <br />Sumar tegundir eru grasbítar en aðrar afla fæðunnar úr dýraríkinu<br />Karlfuglinn er ávalt stærri hjá andfuglum, og hjá öndum er hann yfirleitt mun skrautlegri en kvenfuglinn<br />

×