Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rebeca canvis de fa 60 anys2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rebeca canvis de fa 60 anys2

  1. 1. CANVIS DE FA 60 ANYSCONSOLAS PORTÀTILS
  2. 2. CANVIS DELS GRÀFICSEn els gràfics la milloria es veu a simple vista, ja que només en veure-les enceses es veu en les antigues es veu més borrós i en les modernes es veu més precís i clar. ANTIG MODERN
  3. 3. CANVIS EN EL SISTEMAEl sistema operatiu també ha canviat de forma que les consolas funcionin més ràpid i tenguin menys falls.
  4. 4. FUNCIONAMENTLa forma dusar les consolas també ha cambiat de forma de que es poguin usar més fàcilment. Els botons estàn colocats de manera que es fagi més pràctic usar-les, i les noves tenen càmera de fotos.
  5. 5. TARGETES DE JOCLes tarjetes dels jocs moderns són és petites i fan que sigui més fàcils tenir-les.
  6. 6. TARGETES DE JOCLes tarjetes dels jocs moderns són és petites i fan que sigui més fàcils tenir-les.

×