Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació pares 4t eso batxillerat

1,966 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentació pares 4t eso batxillerat

 1. 1. I DESPRÉS DE 4t D’ESO… QUÈ? CC Sant Josep
 2. 2. ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIU
 3. 3. EN ACABAR L’ESO: <ul><li>QUI APROVA: </li></ul><ul><ul><li>BATXILLETAT </li></ul></ul><ul><ul><li>CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà). </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola de turisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’hoteleria. </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>QUI NO APROVA </li></ul><ul><ul><li>PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial). </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola de turisme. (Amb prova d’accés). </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 4. 4. BATXILLERAT <ul><li>COMPREN 2 CURSOS ACADÈMICS </li></ul><ul><li>ES POT PASSAR DE CURS AMB DUES SUSPESES . </li></ul><ul><li>S’OBTÉ EL TÍTOL AMB TOTES LES MATÈRIES SUPERADES . </li></ul><ul><li>ES POT FER EN UN MÀXIM DE QUATRE ANYS. </li></ul><ul><li>S’ ESTRUCTURA EN TRES MODALITATS: </li></ul><ul><ul><li>Arts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via d’arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via d’arts escèniques, música i dansa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ciències i Tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials </li></ul></ul><ul><li>TRES TIPUS DE MATÈRIES: </li></ul><ul><ul><li>Comuns (a tots els batxillerats) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optatives (depenent de l’oferta del centre) </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitat (pròpies de la modalitat triada) </li></ul></ul>
 5. 5. BATXILLERAT <ul><li>PRIMER: </li></ul><ul><li>Ciències per al món contemporani (2) </li></ul><ul><li>Educació Física (2) </li></ul><ul><li>Filosofia i ciutadania (3) </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura I (3) </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura I (3) </li></ul><ul><li>Llengua estrangera I (3) </li></ul><ul><li>Religió (2) (hores d’estudi com a alternativa) </li></ul>MATÈRIES COMUNS: <ul><li>SEGON: </li></ul><ul><li>Història d’Espanya (3) </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia (3) </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura II (3) </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura II (3) </li></ul><ul><li>Llengua estrangera II (3) </li></ul>
 6. 6. BATXILLERAT: Modalitat d’Arts MATÈRIES DE MODALITAT (4 hores setmanals) : <ul><li>VIA ARTS PLÀSTIQUES: </li></ul><ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix artístic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix Tècnic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Dibuix artístic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’art </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques d’expressió graficoplàstica </li></ul></ul><ul><li>VIA ARTS ESCÈNIQUES: </li></ul><ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi musical I </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura universal </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi musical II </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts escèniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de la música i de la dansa </li></ul></ul>
 7. 7. BATXILLERAT: Modalitat de Ciències i Tecnologia MATÈRIES DE MODALITAT ( 4 hores setmanals): <ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Biologia i geologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i Química I </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques I </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia Industrial I </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Química </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la terra i mediambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Electrotècnica </li></ul></ul><ul><ul><li>Física </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques II </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia Industrial II </li></ul></ul>
 8. 8. BATXILLERAT: Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials MATÈRIES DE MODALITAT (4 hores setmanals ): <ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Grec I </li></ul></ul><ul><ul><li>Llatí I </li></ul></ul><ul><ul><li>Història del món contemporani </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura Universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les CCSS I </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Llatí II </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Grec II </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’art </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les CCSS II </li></ul></ul>
 9. 9. BATXILLERAT <ul><li>Una (4 hores) a cada curs: </li></ul><ul><ul><li>Matèries optatives vinculades a cada modalitat. ( Arts: Tallers artístics; Taller de volum, Taller d’aplicacions artístiques i Sociologia. Ciències i Tecno: Tècniques experimentals; Ampliació de matemàtiques, Geologia, Mecànica i Principis fonamentals d’electrònica. Humanitats i CS: Història i cultura de les illes Balears, Literatura Castellana, Literatura Catalana; Fonaments d’administració i gestió i Sociologia). </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries de la modalitat que cursa l’alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries d’altres modalitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives generals: 1r: Tecnologies de la informació i la comunicació, Estada en la empresa i Segona llengua estrangera I. 2n: Segona llengua estrangera II i Psicologia . </li></ul></ul><ul><li>Cada Centre té la seva pròpia oferta, depenent del professorat que té i del que triïn els alumnes. </li></ul>MATÈRIES OPTATIVES:
 10. 10. OFERTA EDUCATIVA A MENORCA <ul><li>Batxillerat: </li></ul><ul><ul><li>Escola d’art de Menorca (Maó): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via Arts Plàstiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via Arts Escèniques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tots els IES de Maó. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciències i Tecnologia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’Art, IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Musical. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Dates de les preinscripcions a Batxillerat Del 16 al 30 de juny
 12. 12. Prova d’Accés a la Universitat <ul><li>Fase General </li></ul><ul><ul><li>Comentari de text ( castellà i català ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Examen d’una matèria de 2n: Història de la Filosofia o d’Espanya , Ciències per al món Contemporani i Filosofia i Ciutadania . </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera ( anglès ...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Examen d’una matèria de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></ul><ul><ul><li>AVALUACIÓ: Mitjana aritmètica de les 5 proves. </li></ul></ul><ul><li>Fase Específica ( voluntària ) </li></ul><ul><ul><li>Examen de matèries de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></ul><ul><li>NOTA: Mitjana ponderada (60% Batxillerat i 40% Fase General). </li></ul><ul><li>Ha de donar més de 5 i tenir un mínim un 4 a la Fase General. </li></ul>
 13. 13. Nota d’admissió a les ensenyances universitàries oficials de Grau <ul><li>Nota admissió </li></ul><ul><ul><li>0’6 * nota mitjana batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>0’4 * nota PAU ( Fase General ) </li></ul></ul><ul><ul><li>a * M1 (Matèria de Modalitat Voluntària amb millor nota) </li></ul></ul><ul><ul><li>b * M2 </li></ul></ul><ul><ul><li>(a i b= 0’1 o 0’2) </li></ul></ul>
 14. 14. Exemple : <ul><li>Alumne A </li></ul><ul><li>B atxillerat : 6’5 </li></ul><ul><li>F ase G eneral : 4’5 </li></ul><ul><li>M1: 5’0 </li></ul><ul><li>M2: 5’0 </li></ul><ul><li>N OTA (a, b= 0’1) : 6,7 </li></ul><ul><li>N OTA (a, b= 0’2) : 7,7 </li></ul><ul><li>Alumne B </li></ul><ul><li>B atxillerat : 6’5 </li></ul><ul><li>F ase G eneral : 4’5 </li></ul><ul><li>M1: </li></ul><ul><li>M2: </li></ul><ul><li>NOTA: 5,7 </li></ul>

×