Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL TREBALL INFANTIL
QUE ES?QUE ES? No tot el treball infantil, és tan repugnant com lesformes més perilloses i explotadores. Fins i tot els m...
CAUSESCAUSESMarginació social i extrema pobresa: quan lafamília careix de les condicions desubsistència bàsiques i fan qu...
La UNICEF calcula que el voltant de 346 milions de nens i nenes sonLa UNICEF calcula que el voltant de 346 milions de nens...
L’OIT, diu que l’edat mínima per treballar es de 15 a 14 anys, aL’OIT, diu que l’edat mínima per treballar es de 15 a 14 a...
EXEMPLESIqbal: va néixer en 1982 en Pakistan, a ledatde 6 anys el seu pare el va vendre a unafabrica d’estores per poder ...
EXEMPLESIqbal: va néixer en 1982 en Pakistan, a ledatde 6 anys el seu pare el va vendre a unafabrica d’estores per poder ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ivan, jaume i alvaro, epc, treball, el treball infantil

987 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ivan, jaume i alvaro, epc, treball, el treball infantil

  1. 1. EL TREBALL INFANTIL
  2. 2. QUE ES?QUE ES? No tot el treball infantil, és tan repugnant com lesformes més perilloses i explotadores. Fins i tot els mésfervents partidaris del no-treball infantil reconeixen quetasques apropiades poden aportar als nens habilitats iresponsabilitats, mantenir unides a les famílies icontribuir als ingressos familiars. En avaluar labast deltreball infantil i dibuixar solucions, és crucial definir quèés el treball infantil, i distingir formes explotadores deformes apropiades.
  3. 3. CAUSESCAUSESMarginació social i extrema pobresa: quan lafamília careix de les condicions desubsistència bàsiques i fan que els fietstreballin per mantenir la economia familiarRets dexplotació infantil: molt de rets delcrim organitzat treballen en tot el planeta perutilitzar als nens i nenes en el seus propòsitseconòmicsConflictes armats: en situacions desastrosesd’ordre públic, els nens i nenes son víctimesde tot tipus d’abusos
  4. 4. La UNICEF calcula que el voltant de 346 milions de nens i nenes sonLa UNICEF calcula que el voltant de 346 milions de nens i nenes sonsubjecte d’explotació infantil, i que uns 171 milions treballen ensubjecte d’explotació infantil, i que uns 171 milions treballen encondicions de perill.condicions de perill.
  5. 5. L’OIT, diu que l’edat mínima per treballar es de 15 a 14 anys, aL’OIT, diu que l’edat mínima per treballar es de 15 a 14 anys, ames permeten que els nens amb 13 anys realitzin treballs suaus, imes permeten que els nens amb 13 anys realitzin treballs suaus, ia mes prohibeix que els nens menors de 18 facin activitats quea mes prohibeix que els nens menors de 18 facin activitats quepugin amenaçar la seva vida.pugin amenaçar la seva vida.
  6. 6. EXEMPLESIqbal: va néixer en 1982 en Pakistan, a ledatde 6 anys el seu pare el va vendre a unafabrica d’estores per poder pagar la boda delseu fill Mayor, trenava els nuds d’estores auna rupia per dia, als 10 anys va aconseguirescapar i va poder anar a l’escola, a mes vadenunciar els abusos que havia sofrint i vadenunciar la venda d’estores d’aquellafabrica, un dia mentres pasetjaba amb laseva bicicleta, la màfia d’estores li va donarun tir i el va matar, y tots els anys el 16d’Abril tot el mon el recorda.
  7. 7. EXEMPLESIqbal: va néixer en 1982 en Pakistan, a ledatde 6 anys el seu pare el va vendre a unafabrica d’estores per poder pagar la boda delseu fill Mayor, trenava els nuds d’estores auna rupia per dia, als 10 anys va aconseguirescapar i va poder anar a l’escola, a mes vadenunciar els abusos que havia sofrint i vadenunciar la venda d’estores d’aquellafabrica, un dia mentres pasetjaba amb laseva bicicleta, la màfia d’estores li va donarun tir i el va matar, y tots els anys el 16d’Abril tot el mon el recorda.

×