Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barbarismes

3,889 views

Published on

català

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Barbarismes

  1. 1. BARBARISMES El barbarisme és un element lingüístic d’origen estranger que no es considera assimilat a la llengua pròpia. Podríem dir que el barbarisme és un manlleu innecessari (la llengua té elements genuïns més adequats) i, doncs, incorrecte. En la major part del domini lingüístic català tenim sobretot barbarismes procedents del castellà, a causa de la interferència que es produeix per la situació de minorització, però també n'hi ha d'altres llengües. Com a sinònim de barbarisme es fa servir el terme CALC LINGÜÍSTIC, especialment en el cas d’influències sintàctiques o semàntiques
  2. 2. BARBARISMES LÈXICS Hi ha barbarismes lèxics (ús d'un mot foraster en lloc del mot català corresponent), per exemple: jefe cap parche pegat bolso bossa tonto beneit bombilla bombeta puesto lloc airbag coixí de seguretat link enllaç snowboard planxa de neu
  3. 3. BARBARISMES SEMÀNTICS Modificació del significat d’un mot català per influència d’un altre de foraster, per exemple en expressions com: fulla de paper full de paper provar un aliment tastar un aliment escriure una direcció escriure una adreça collir un taxi agafar un taxi donar voltes fer voltes donar classe fer classe
  4. 4. BARBARISMES FONÈTICS Modificació de la pronúncia d’un mot català per influència d’una altra llengua), per exemple pronunciar amb –e final tancada, en català oriental, mots com enorme o piràmide, en lloc de pronunciar-los amb la vocal neutra; o bé desplaçar l’accent d’una paraula fútbol futbol textil tèxtil
  5. 5. BARBARISMES MORFOLÒGICS Modificació del gènere d’un substantiu, del model de conjugació d’un verb, de la terminació d’un paraula, etc. per influència d’una altra llengua, per exemple: una costum un costum un anàlisi una anàlisi batir batre aclarar aclarir regalo regal acidès acidesa
  6. 6. BARBARISMES SINTÀCTICS Modificació de les relacions sintàctiques entre els mots per influència d’una altra llengua, per exemple: res que dir res a dir no aniré no hi aniré avisar a algú avisar algú
  7. 7. BARBARISMES SINTÀCTICS Modificació de les relacions sintàctiques entre els mots per influència d’una altra llengua, per exemple: res que dir res a dir no aniré no hi aniré avisar a algú avisar algú

×