Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tawassul

288 views

Published on

mabahith sam'iyyat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tawassul

 1. 1. ISM USULUDDIN DENGAN KAUNSELING SESI 2012/2013 TAJUK : TAWASUL NAMA NO. MATRIK 1. MOHAMED ANAS BIN BHARUM 032352 2. SOLEHAH BINTI KHIDIR 032579 3. NURUL ‘AIN BINTI RAMLY 032832 4. ITRATULHUDA BINTI ABDULLAH ALIM 033096
 2. 2. • wasala • wasilah Kata Dasar • Mengambil satu jalan untuk sampai ke sesuatuBahasa DEFINISI
 3. 3. • mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan mentaatiNya, beribadah kepadaNya, mengikuti para Nabi dan RasulNya dan dengan apa sahaja amalan atau cara yang disukai Allah dan diredhaiNya. Syara’ • seorang muslim melaksanakan solat umpamanya, maka sesungguhnya ia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan solat, yakni bertawassul kepada Allah dengan solatnya. Oleh kerana itu, kandungan Al-Quran seluruhnya memerintahkan kita berwasilah (mendekatkan diri) kepada Allah S.W.T. Contoh
 4. 4. (al-Maidah : 35) ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ََٰٓ‫ي‬ََ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬َ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬َُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ٱ‬َ‫وا‬ََ َّ‫ٱّلل‬َ‫ا‬ َٰٓ‫و‬ُ‫غ‬َ‫ت‬ۡ‫ٱب‬ َ‫و‬ََ‫ل‬ِ‫إ‬َِ‫ه‬ۡ‫ي‬ََ‫ة‬َ‫ل‬‫ي‬ِ‫س‬ َ‫و‬ۡ‫ٱل‬ َ‫ُوا‬‫د‬ِ‫ه‬َ‫ج‬ َ‫و‬‫ي‬ِ‫ف‬‫ۦ‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬َُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬َۡ‫م‬ََ‫ون‬ُ‫ح‬ِ‫ل‬ۡ‫ف‬ُ‫ت‬٣٥  35. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya); dan berjuanglah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.
 5. 5. Tawasul dengan berdoa kepada Allah Syariat Tidak ada Syariat
 6. 6. Syariat Nama, sifat perbuatan Allah Beriman dan taat kepada Allah Keadaan diri hamba Para wali / orang soleh
 7. 7. Nama dan sifat Allah َِ َّ ِ‫ّلل‬ َ‫و‬َُ‫ء‬َٰٓ‫ا‬َ‫م‬ ۡ‫س‬َ ۡ‫ٱۡل‬َ‫َى‬‫ن‬ ۡ‫س‬ُ‫ح‬ۡ‫ٱل‬َۡ‫ٱد‬َ‫ف‬َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬.....١٨٠ Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu... (al-Maidah : 180 )
 8. 8. ََ‫ون‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬َ‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬َ ۡ‫ن‬ِ‫َم‬ ٞ‫يق‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬ََ‫ان‬َ‫ك‬َ‫ُۥ‬‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ََ‫ل‬َ ۡ‫ر‬ِ‫ف‬ ۡۡ‫ٱ‬َ‫ف‬َ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ََٰٓ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬ َ‫َر‬َ‫َا‬‫ن‬ ۡ‫م‬َ‫ح‬ ۡ‫ٱر‬ َ‫َاَو‬‫ن‬.... ١٠٩ Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu) memohon kepadaKu dengan berkata: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami.... (al-Mukminun : 109) Beriman dan Taat kepada Allah
 9. 9. ......ََّ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ََ‫ت‬ۡ‫ل‬َ‫نز‬َ‫أ‬ََٰٓ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬َِ‫ب‬َ‫ر‬َ ٞ‫ير‬ِ‫ق‬َ‫ف‬َ‫ر‬ۡ‫َي‬ََ ۡ‫ن‬ِ‫َم‬٢٤  ...........Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan ( al-Qasas: 24 ) Keadaan Diri Hamba
 10. 10.  ‫فتسقينا‬ ‫بنبيك‬ ‫إليك‬ ‫نتوسل‬ ‫كنا‬ ‫إنا‬ ‫اللهم‬,‫بع‬ ‫إليك‬ ‫نتوسل‬ ‫وإنا‬‫نبيك‬ ‫م‬– ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬–‫فيسقون‬ ‫فاسقنا‬  Ya Allah ya Tuhanku apabila kami menghadapi kemarau panjang kami bertawasul kepada Engkau dan Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan dan hari ini kami bertawasul kepada Engkau dengan bapa saudara Nabi S.A.W kerana itu turunkanlah hujan untuk kami Para Wali / Orang Soleh
 11. 11. Tidak ada Syariat Jalan yang tidak ada pada syara’ Jalan yang terputus padanya syara’
 12. 12. Dalil-dalil Yang Menjadi Pegangan Ulama Yang Mangharuskan Tawassul Dengan Jah Nabi Dan Orang-orang Soleh
 13. 13. Ayat 35 Surah Al-Maidah َ ََََََََََ  َ  َََََ 35. Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kepada Allah dan carilah Yang boleh menyampaikan kepadanya (dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya); dan berjuanglah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.
 14. 14.  Harus tawassul dengan jah Nabi s.a.w sama ada baginda masih hidup atau telah wafat.  Ayat di atas menyuruh orang beriman supaya dekatkan diri kepada ALLAH dengan pelbagai jenis perkara.  Bertawassul kepada Nabi s.a.w dalam berdoa termasuk dalam perkara yang boleh dekatkan diri kepada ALLAH
 15. 15. Hadith Uthman bin Hunaif Ertinya: “Seorang lelaki yang buta menemui Nabi s.a.w, lalu berkata; Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan saya. Sabda baginda; Sekiranya anda kehendaki, saya boleh berdoa untuk anda dan jika anda kehendaki, saya boleh lewatkan doa tersebut dan itu menjadi satu kebaikan kepada anda. Kata lelaki itu; Berdoalah, Rasulullah s.a.w memerintahkan lelaki itu mengambil wuduk lalu mengelokkan wuduknya kemudian menunaikan solat dua rakaat kemudian berdoa dengan doa berikut; Ya Allah ya Tuhanku aku memohon kepada-Mu dan bertawajjuh kepadaMu dengan NabiMu Muhammad, Nabi rahmat wahai Muhammad sesungguhnya aku bertawajjuh kepada Tuhanku denganMu dalam menunaikan hajatku ini. Engkau tunaikan hajatku ini dan berilah syafaat kepadaku.”
 16. 16. Orang buta terlibat menemui Nabi s.a.w untuk meminta Nabi s.a.w supaya berdoa untuknya melalui kata-katanya: “Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan saya.” Bermakna lelaki buta tadi bertawassul kepada Allah dengan menggunakandoa Nabi s.a.w. Sekiranya tujuan lelaki buta itu ialah bertawassul dengan zat atau jah atau hak Nabi s.a.w, tidak perlu kepada beliau menemui baginda dan meminta baginda mendoakan untuknya, bahkan cukup kepada beliau duduk saja dalam rumahnya dan berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan: Ya Allah ya Tuhanku aku pohon kepadaMu dengan jah NabiMu dan kedudukannya di sisiMu agar Engkau menyembuhkan saya dan menjadikan saya orang yang dapat melihat semula.
 17. 17. Antara perkara yang diajar oleh Nabi s.a.w kepada lelaki buta berkenaan ialah : Dan syafaatkanlah saya padanya iaitu membawa maksud: Terimalah doa saya agar Engkau menerima doa baginda agar Allah mengembalikan semula penglihatan saya. Inilah yang dapat difahami daripada kenyataan dalam hadith di atas. Ayat,”Dan syafaatkanlah saya padanya,”diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dalam sahihnya dan dipersetujui oleh al-Zahabi.

×