Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UN MÓN GLOBAL<br />Projecteamb blogs<br />
CONTEXT EDUCATIU<br />MATÈRIA: Ciències Socials- Geografia<br />NIVELL : 2 on ESO <br />CURS ESCOLAR: 2011-2012<br />Aques...
TEMPORALITZACIÓ<br />Aquesta activitat la duran a terme els alumnes durant el 3er trimestre del curs 2011-2012. La idea e...
CONTINGUTS<br /> UNITAT15: la globalització i elsfenòmensmigratoris<br /><ul><li>La població i el poblament. L’evolució de...
Elsfactors que expliquen el repartiment desigual de la població
Definiciódelsconceptesrelacionatsambl’estudi de la població.
Elsrègimsdemogràfics.
La pirámide de població.
Les migracions en l’actualitat.
Les rutes de les migracions.</li></ul>UNITAT 16: NATURA I SOCIETAT, IMPACTES MEDIOAMBIENTALS.<br /><ul><li>Els recursos na...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul 4

897 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul 4

 1. 1. UN MÓN GLOBAL<br />Projecteamb blogs<br />
 2. 2. CONTEXT EDUCATIU<br />MATÈRIA: Ciències Socials- Geografia<br />NIVELL : 2 on ESO <br />CURS ESCOLAR: 2011-2012<br />Aquesta activitat està pensada per alumnes de 2on d’ESOde l’INS Premià de Mar. Aquest any s’ha fet una adaptació a causa de la fusió de dos antics instituts (INS SERRA MARINA i INS CRISTOFOR FERRER). Així durant aquest curs escolar els alumnes de 2n ESO utilitzaran el llibre POLIS 3 de Ciències Socials corresponent a 3er ESO. <br />MATERIALS: A l’aula classe només disposem d’un ordinador portàtil amb projector i altaveus. El centre disposa d’aules informàtiques molt sol·licitades pels professors i s’ha de demanar amb antelació. Per tant aquestes aules només les utilitzarem en casos puntuals. Aquest fet condiciona enormement l’activitat proposada, ja que no es pot treballar a l’aula classe i serà un complement per fer des de casa. <br /> D’altra banda, no tots els alumnes tenen ordinador a casa, per tant a l’hora de fer el grups es tindrà en compte aquest fet.<br />
 3. 3. TEMPORALITZACIÓ<br />Aquesta activitat la duran a terme els alumnes durant el 3er trimestre del curs 2011-2012. La idea es que durant els dos primers trimestres els alumnes es familiaritzin amb l’ús dels blogsfent les activitats proposades pel professor, deixar comentaris, veure i comentar els vídeos, enviar respostes per e-mail, respondre i enviar test al professor…<br />Durant els tercer trimestre es crearà un nou blog i seran els alumnes qui s’hauran de fer càrrec del seu manteniment. <br />Durant dues sessions treballarem a la sala d’ordinadors per crear aquest blog, donar permisos als alumnes, aprendre a introduir articles, vídeos, fotografies, etiquetes, categories, links a altres pàgines, moderar els comentaris…<br />La idea és que cada grup hagi de mantenir el blog durant un mínim d’una setmana. Com que es poden presentar imprevistos com sortides, xerrades… en alguns casos alguns grups s’hauran de fer càrrec durant dues setmanes. Per això es convenient que la temporalització estigui més vinculada al temari què no pas un ritme estricte que no es pugui complir. En general cada unitat estaria treballada per dos grups.<br />
 4. 4. CONTINGUTS<br /> UNITAT15: la globalització i elsfenòmensmigratoris<br /><ul><li>La població i el poblament. L’evolució del poblament.
 5. 5. Elsfactors que expliquen el repartiment desigual de la població
 6. 6. Definiciódelsconceptesrelacionatsambl’estudi de la població.
 7. 7. Elsrègimsdemogràfics.
 8. 8. La pirámide de població.
 9. 9. Les migracions en l’actualitat.
 10. 10. Les rutes de les migracions.</li></ul>UNITAT 16: NATURA I SOCIETAT, IMPACTES MEDIOAMBIENTALS.<br /><ul><li>Els recursos naturals i el seuaprofitament.
 11. 11. Recursos renovables i no renovables.
 12. 12. Crisi de recursos i sostenibilitat
 13. 13. Elsproblemesmediambientals: causes, conseqüències i mesures pal.liatives.</li></ul>UNITAT 13: la globalitzaciócap a un sistema global <br />Globalització i mundialitzacióeconòmica.<br />Posicionsdavant el fenomenglobalitzador.<br />La desigualtat entre el Primer i el Tercer Món. El deuteextern.<br />Elsindicadors de pobresa al Tercer Món.<br />La diversitat humana: cultura i ètnia<br />El racisme i la xenofobia.<br />La diversitat cultural: multiculturalitat i mestissatge.<br />La diversitat lingüística i religiosa.<br />UNITAT 14: la globalització : l’organització de l’espai<br /><ul><li>La ciutat i els principalstipus de ciutat. Models de planificació de les ciutats.
 14. 14. L’estructura de la ciutat.
 15. 15. El problemesderivats de la urbanització.
 16. 16. Les aglomeracionsurbanes i les megàpolis.
 17. 17. La xarxaurbanapeninsular.</li></li></ul><li>OBJECTIUS<br />Treballar en grups.<br />Conèixer l’ús i creació dels blogs. <br />Fomentar una actitud participativa per mitjà de l’ús dels blogs. <br />Saber buscar informació a internet i fer una selecció adequada. <br />Saber argumentar les explicacionspersonalsfentús del vocabulariespecífic del tema.<br />Intercanviarpunts de vista i contrastar les opinionspersonalsambelscompanys.<br />Valorar internet i els blogs coma mitjad’aprenentatge.<br />
 18. 18. ORGANITZACIÓ<br />La classe es dividirà en grups de 3 i cada grups’haurà de fercàrrec del blog durant una setmanacom a mínim. Cada grup es faràcàrrec del manteniment del blog de la meitatd’unaunitat. Elsalumnespodran triar el tema sobre el qualtreballaran ( unitat 13-14-15-16), a partir d’aquís’organitzaràl’ordredelsgrups.<br />Cada gruptindrà un guió de les activitatsmínimes i entrades que haurà de penjar al blog durant el temps que siguinels responsables del seumanteniment. <br />Per tal que no siguinomés una activitatd’unasetmana, a la resta d’alumnes també se’lsdemanaràactivitats. <br />Elsarticleshaurand’estaretiquetats per paraulesclaus, per tal que la recerca alsaltresalumnessiguimésfàcil. <br />Per tal d’organitzar les entrades, crearem 4 categories que correspondran a les quatreunitats que treballarem a classe.<br />
 19. 19. ACTIVITATS delsgrups<br />Fer una presentació amb l’ajuda del llibre i internet dels continguts treballats a classe. És molt important que sigui de forma esquemàtica, resumida i clara per tal que els pugui servir com a eina d’estudi per l’examen. <br />Cercar una notícia d’actualitat relacionada amb el tema que estem treballant. Les unitats del tercer trimestre abarquen temes de gran actualitat i que sovint són notícia a internet i la prensa escrita, els alumnes han d’estar atents als diferents medis i fer com a mínim una entrada d’aquest tipus.<br />Buscar i triar 4 imatges que representin de forma visual el tema que els ha tocat treballar i justificar perquè les han triades. <br />Totes les entrades han de ser etiquetades correctament i adscrita a una categoria. <br />
 20. 20. Activitats de la resta d’alumnes<br />La resta d’alumnes que no els hi toqui actualitzar el blog aquella setmana hauran de realitzar una sèrie d’activitats per tal d’evitar que es converteixi en una activitat d’una setmana. Per tant hauran de fer el següent:<br />Deixar comentaris sobre les entrades. Aquestes han de ser de tipus constructius i per tant tindran també unes pautes.<br />Si els continguts i la presentació són correctes<br />Si falta informació<br />Si es pot millorar amb nou material.<br /> Es a dir opinar sobre el material penjat, sobre les fotografies, si han trobat de millors, si falta algun punt a tractar a la presentació, si han trobat algun link/vídeo interessant que tracti sobre el tema, si falten etiquetes… o simplement preguntes pendents o temes que no tinguin clars. <br />D’altra banda hauran de fer cada setmana una activitat concreta que el professor penjarà al blog. Poden ser preguntes curtes o test sobre el tema, respondre preguntes sobre un vídeo o buscar informació/dades a uns links concrets. <br />
 21. 21. Avaluació<br />Contingut de les entradesobligatòries :20%<br />Continguts de les entradesextres: 10%<br />Presentació visual de les entrades, etiquetes i categories:10%<br />Comentarisambopinió: 20%<br />Aportacionsdelsseguidors (links a vídeos, fotografies, textos, notícies…) : 10%<br />Activitats del professor: 20%<br />Actitud participativa: 10%<br />
 22. 22. Idees bàsiquesa teniremcompte per aplicar el projecte<br />Els alumnes s’hagin familiaritzat durant un temps amb l’ús dels blogs. <br />Adaptar-lo al recursos dels què disposem: sales de informàtica, ordinadors per alumne, accés a internet...<br />Donar unes pautes bàsiques i clares de quines activitats/articles han de penjar. <br />El professor ha de fer un seguiment diari de totes les aportacions al blog. <br />

×