Udbudsskabelon – Version 1Installering og tilslutning af solcelleanlæg i danske kommuner       Senest opdateret sept...
IndholdsfortegnelseUdbuddet omfatter ........................................................................................
Eksisterende stikledninger ..................................................................................................
Aftaleforhold ...............................................................................................................
Udbuddet omfatterMontering og installering af [antal] solcelleanlæg [definer løsning. Eks.: ”nedbygget i eksisterendeteglt...
EjendomsoplysningerAdresse         [Postnummer og by]Areal          [antal m2]Årligt forbrug     [an...
Tildelingskriterier[Eksempler]    Laveste pris pr. kWh over 25 år    Bud med flere kriterier (eks. referencer, pris)...
AB 92Opgaven udbydes efter AB 92 med nedenstående tilføjelser.Uforudsete ydelserUforudsete ydelser, som skal udføres, skal...
Afløbsinstallation fra mandskabsvogne skal føres til eksisterende/offentlig kloak.Hovedentreprenøren medtager alle nødvend...
Varmt arbejdeDen enkelte tilbudsgiver har ansvaret for at udvise stor agtpågivenhed i forbindelse med udførelseaf varmt ar...
TilbagebetalingstidDer skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid.Der skal regnes med en el pr...
Længde (x)        Bredde (y)        Højde (z)          Vægt max1560.0 mm         800.0 mm ...
Service skal indeholde følgende[eksempel]   Kontrol af køleprofilen.   Kontakterne på PV- belastningsafbryderen reng...
TransientbeskyttelseDer skal være totalbeskyttelse af følsomt elektronisk udstyr, som eksempelvis IT-installationer,styrin...
SolindstrålingDer skal regnes med 980 kWh/m2 på vandret plan,alternativt kan [vejrstation, eks.: Tirstrup] anvendes.Beregn...
Fastgørelsesprincipper[3 eksempler nedenfor]             16
Solcelleanlæggene skal fastgøres som intersole system.http://www.renusol.com/uploads/media/InterSoleSE_LL_A00_ML_02.pdfKon...
Solcelleanlægget kan fastgøres som vist nedenfor:Alternative fastgørelsesmetoder skal dokumenteres og eftervises af tilbud...
GarantistillelseSåfremt den samlede entreprisesum overstiger kr. 300.000 skal tilbudsgiveren stille en garanti overfor kom...
Arbejdsklausuler[kommune] ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- ogansættelsesforhold, at sikre ...
Tilbudsliste side 1Sag:      [sag]Byggesag: [byggesag]Adresse:   [adresse]Entreprisen udføres i hovedentrepriseTi...
Tilbudsliste side 2Specifikation af tilbud, ekskl. moms:Priser på de ydelser som tilsammen udgør hovedtilbudssummen på sid...
GældserklæringSag:[sag]Etablering af solcelleanlægErklæringom ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.I henhold til lov...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Udbudsskabelon solcelleanlæg danske kommuner

1,067 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Udbudsskabelon solcelleanlæg danske kommuner

 1. 1. Udbudsskabelon – Version 1Installering og tilslutning af solcelleanlæg i danske kommuner Senest opdateret september 2012 Udbud Levering af [benævnelse af leverance] til [udbyder] 1
 2. 2. IndholdsfortegnelseUdbuddet omfatter ........................................................................................................................................... 5Licitation ............................................................................................................................................................ 5Kontaktpersoner ................................................................................................................................................ 5Ejendomsoplysninger ........................................................................................................................................ 6Tildelingskriterier ............................................................................................................................................... 7Tilbudsliste ......................................................................................................................................................... 7Spørgsmål .......................................................................................................................................................... 7Tilmelding af anlæg ........................................................................................................................................... 7Tilbuddets omfang............................................................................................................................................. 7Besigtigelse ........................................................................................................................................................ 7Projektgennemgang .......................................................................................................................................... 7AB 92.................................................................................................................................................................. 8Uforudsete ydelser ............................................................................................................................................ 8Hultagning ......................................................................................................................................................... 8Affaldshåndtering .............................................................................................................................................. 8Rengøring .......................................................................................................................................................... 8Sikkerhed ........................................................................................................................................................... 8Afdækning og afvanding .................................................................................................................................... 8Indretning af byggeplads ................................................................................................................................... 8Byggestrøm og byggepladsbelysning ................................................................................................................ 9Vinterforanstaltninger ....................................................................................................................................... 9Velfærdsforanstaltninger .................................................................................................................................. 9Reetablering ...................................................................................................................................................... 9Tidsplan ............................................................................................................................................................. 9Jord og grave arbejder ....................................................................................................................................... 9Andre arbejder .................................................................................................................................................. 9Kursus ................................................................................................................................................................ 9Varmt arbejde.................................................................................................................................................. 10Gennembrydninger ......................................................................................................................................... 10Kabelføring ...................................................................................................................................................... 10Uklare forhold.................................................................................................................................................. 10PSO .................................................................................................................................................................. 10 2
 3. 3. Eksisterende stikledninger .............................................................................................................................. 10Hovedtavle....................................................................................................................................................... 10Tilbagebetalingstid .......................................................................................................................................... 11Skyggepåvirkninger.......................................................................................................................................... 11Solcelletype ..................................................................................................................................................... 11Monteringsdele ............................................................................................................................................... 11Dimensioner .................................................................................................................................................... 11Inverter 3-faset ................................................................................................................................................ 12Informationsformidling ................................................................................................................................... 12Service ............................................................................................................................................................. 12Service skal indeholde følgende ...................................................................................................................... 13Garanti ............................................................................................................................................................. 13Placering af invertere ...................................................................................................................................... 13Ydelse i forhold til orientering og hældning .................................................................................................... 13Transientbeskyttelse ....................................................................................................................................... 14Risikoniveau ..................................................................................................................................................... 14Refleksion ........................................................................................................................................................ 14Kvalitetssikring................................................................................................................................................. 14Solindstråling ................................................................................................................................................... 15Beregningsmetode .......................................................................................................................................... 15Placering .......................................................................................................................................................... 15Fastgørelsesprincipper .................................................................................................................................... 16Statiske beregninger på tage ........................................................................................................................... 18Forhold på stedet ............................................................................................................................................ 18Dokumentation................................................................................................................................................ 18Garantistillelse ................................................................................................................................................. 19Sikkerhedsstillelse ........................................................................................................................................... 19Gældserklæring generelt ................................................................................................................................. 19Betalingsbetingelser og fakturagebyrer .......................................................................................................... 19Særlige regler og kontraktvilkår ...................................................................................................................... 19Sociale klausuler .............................................................................................................................................. 19Arbejdsklausuler .............................................................................................................................................. 20Asbest .............................................................................................................................................................. 20 3
 4. 4. Aftaleforhold ................................................................................................................................................... 20Aflevering......................................................................................................................................................... 20Tilbudsliste side 1 ............................................................................................................................................ 21Tilbudsliste side 2 ............................................................................................................................................ 22 4
 5. 5. Udbuddet omfatterMontering og installering af [antal] solcelleanlæg [definer løsning. Eks.: ”nedbygget i eksisterendetegltage”] på følgende ejendomme tilhørende [kommune]: [Navne på ejendomme]Adresse: Etape 1. [antal] kWpLicitationTilbud kan afleveres ved licitationen [dato],[klokkeslet],[kommune], [forvaltning],[adresse], [lokale] -hvor tilbuddene vil blive åbnet under overværelse af de bydende, der måtte være til stede.Det er tilbudsgiveres eget ansvar, at tilbuddet er rettidigt fremme.Henvendelse i forbindelse med udbudsmaterialet efter [dato], [klokkeslet] vil ikke blive besvaret, ogkommer ikke i betragtning ved licitationen.Kontaktpersoner[Kommune] [navn][Forvaltning] [titel] Tlf. nr.: [tlf.] Mobil: [mobilnummer] Mail: [mailadresse] [Evt. anden kontaktperson] [navn] [titel] Tlf. nr.: [tlf.] Mobil: [mobilnummer] Mail: [mailadresse] 5
 6. 6. EjendomsoplysningerAdresse [Postnummer og by]Areal [antal m2]Årligt forbrug [antal kWh]Opførelses år [år]Tag overflade [eks.: røde teglsten]Tag hældning [eks.: 45 grader]Undertag [eks.: fast]Servitutter/Lokalplan [eks.: ingen bemærkning] 6
 7. 7. Tildelingskriterier[Eksempler] Laveste pris pr. kWh over 25 år Bud med flere kriterier (eks. referencer, pris)TilbudslisteVed tilbud skal anvendes vedlagte tilbudslister.SpørgsmålI tilbudsfasen rettes spørgsmål, der vedrører forhold af bygningsmæssig karakter tilbygherrens kontaktperson [Navn], [Kommune], [Telefonnr.]Henvendelse efter den [dato og klokkeslet] vil ikke blive besvaret.Spørgsmål sendes skriftligt til [navn og mailadresse] senest [dato]Svar mailes som rettelsesbrev til alle bydere senest [dato]Tilmelding af anlægDen tilbudsgiver, der tildeles entreprisen, er forpligtet til at varetage samtlige de opgaver, dervedrører tilmelding af anlægget til forsyningsselskabet.Bygherren underskriver tilmeldingen som ejer.Tilbuddets omfangAlle entrepriser skal indeholde alle følgearbejder som naturligt hører til den enkelte entreprise ogdelopgave, også selvom disse ikke udtrykkeligt er nævnt i denne korte beskrivelse eller vist itegningsmaterialet, men som er naturlige for en fuldt færdig entreprise.BesigtigelseDet er en betingelse for afgivelse af tilbud, at de eksisterende forhold besigtiges, og at den enkelteentreprenør gør sig bekendt med de enkelte konstruktioner. Dette skal ske inden afgivelse af detendelige tilbud.Dato for besigtigelse: [dato]ProjektgennemgangI forbindelse med byggeriets opstart, vil der blive afholdt et projektgennemgangsmøde mellementreprenører og rådgiver. 7
 8. 8. AB 92Opgaven udbydes efter AB 92 med nedenstående tilføjelser.Uforudsete ydelserUforudsete ydelser, som skal udføres, skal aftales med tilsynet inden arbejderne påbegyndes.Der skal foreligge aftalesedler inden eventuelle sær- eller ekstraydelser udføres. I modsat faldbortfalder entreprenørens økonomiske krav.HultagningDen enkelte entreprenør foretager selv al nødvendig hultagning og står selv for reparation efterudførelse af henholdsvis nedbrydning og opbygningsarbejder.Reparationer skal fremstå som de tilstødende overflader.AffaldshåndteringDen enkelte fagentreprenør bortskaffer selv alt dagligt affald fra egen entreprise.Desuden bortskaffer den enkelte entreprenør selv eget affald fra nedbrydning.Hovedentreprenøren stiller containere til rådighed, hvilket er indeholdt i det samlede tilbud, oghovedentreprenøren bortskaffer den sidste rest affald som "ingen kender noget til".RengøringHåndværkerne foretager inden endelig aflevering en omfattende slutrengøring.SikkerhedHovedentreprenøren har overdraget samordningspligten for sikkerheden på byggepladsen,således at alle gældende sikkerhedsforanstaltninger for det aktuelle byggeri overholdes.Det er også hovedentreprenørens opgave at indkalde til og afholde nødvendige sikkerhedsmøder,samt udfærdige referat heraf.Afdækning og afvandingDet er hovedentreprenørens opgave at sikre, at alle byggematerialer, der er leveret og indbyggetpå pladsen, er forsvarligt afdækkede mod vejrliget. Endvidere skal hovedentreprenøren sørge fornødvendig afledning af regnvand ved eksisterende og fremtidige bygninger, samt sørge forlænsning og bortledning af vand på byggeplads og byggegruber m.v.Indretning af byggepladsDer udarbejdes en byggepladsplan i henhold til reglerne om sikkerhed på byggepladser.Forsyning med el og vand under byggeriet sker fra den eksisterende installation og forsynes medmåler for elforbrugets vedkommende. 8
 9. 9. Afløbsinstallation fra mandskabsvogne skal føres til eksisterende/offentlig kloak.Hovedentreprenøren medtager alle nødvendige mandskabsfaciliteter i form af opholds-, møde- ogtoiletvogn. Der skal sikres, at der er truffet passende foranstaltninger for at hindre nedstyrtning afmateriel eller materialer fra stillads ved hjælp af afskærmningByggestrøm og byggepladsbelysningEl-entreprenøren stiller nødvendige fælles tavler til rådighed, således der er tilstrækkelig strøm påbyggepladsen. Evt. byggepladsbelysning til fælles brug er indeholdt i ydelsen. Den enkelteentreprenør leverer eget arbejdslys.Installationen skal udføres med særskilt måler således, at det er muligt at aflæse byggestrøm.Bygherren betaler forbrug.VinterforanstaltningerSåfremt byggearbejderne udføres i vinterperioden, og der kan blive tale om vinterforanstaltninger,skal alle disse ydelser, både overenskomstmæssige og ekstra ydelser være indeholdt i tilbuddet.VelfærdsforanstaltningerAlle nødvendige og lovpligtige velfærdsforanstaltninger for de udførende entreprenører, skal væreindeholdt i tilbuddet.ReetableringSåfremt der opstår skader i belægninger, græsarealer eller bevoksninger, skal entreprenørenforanledige dette udbedret under entreprisen.Eventuelle efterreparationer på bygningsdele efter nedtagning af stillads eller andet, skal udføresaf entreprenørenTidsplanEntreprenøren skal udarbejde detailtidsplan for sine aktiviteter i et samarbejde med institutionensledelse og tilsynet. Tidsplanen skal tage hensyn til start- og slutterminer samt til institutionensdaglige aktivitet og drift.Jord og grave arbejderEntreprenør skal medregne alle jord- og gravearbejderAndre arbejderTilbuddet skal indeholde alle udgifter.KursusInstallatøren eller mindst en af dennes ansatte skal have deltaget på et KSO kursus omkringsolcelle installation. Dette skal dokumenteres. 9
 10. 10. Varmt arbejdeDen enkelte tilbudsgiver har ansvaret for at udvise stor agtpågivenhed i forbindelse med udførelseaf varmt arbejde, og at Brandteknisk Vejledning overholdes. Samtlige omkostninger tiloverholdelse af disse regler skal være indeholdt i tilbuddet.GennembrydningerAlle gennembrydninger skal udføres efter bygningsreglementets gældende krav i forhold tilbrandsikring mv. Kabler og rør udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikkeforringes.Taggennemføring på paptage udføres ved hjælp af svanehals på flade tage og på tage medhældning anvendes der klipfisk.Ved alle gennemføringer i tagflade m.v. skal det sikres, at dette er udført vandtæt.Ved evt. gennemføring i brandvægge m.v. skal der anvendes godkendte gennemføringer.KabelføringTilbudsgiveren leverer kabler, stik og andet udstyr, der er nødvendigt for at tilsluttesolcelleanlægget til bygningens eksisterende elinstallation på lovlig og forsvarlig vis og i henhold tilnettoafregningsordningen.Ved fremføring i lokaler m.v. skal kabler lægges i egnet kabelkanal. Såfremt installationen ikke kanvære i de eksisterende installationsskabe, skal der etableres lukket skab til disse.Uklare forholdHvis tilbudsgiveren bliver opmærksom på forhold, der vanskeliggør arbejdets udførelse i henhold tilde udleverede anvisninger, skal han straks gøre [kommunens] kontaktperson opmærksom pådisse. Kontaktpersonen vil derefter anvise, hvorledes tilbudsgiveren skal forholde sig.I forbindelse med foregående punkt forbeholder bygherren sig ret til at udsætte eller annullereinstallationsarbejdet, ifald der efter aftalens indgåelse bliver klarlagt omstændigheder, der fordreriværksættelse af væsentlige renoveringsarbejderPSOVed anlæg over 50 kWp skal der etableres PSO måler. Der skal kun være en PSO tarif-målerpå hovedtavle.Eksisterende stikledningerEksisterende stikledning skal dimensioneres efter solcelle anlægsstørrelse. Det op til den enkeltetilbudsgiver at, undersøge faktiske forhold og dimensionere ledningen herefter. Alle udgifter hertilskal være indregnet i tilbuddet.HovedtavleDet op til den enkelte tilbudsgiver og besigtige hovedtavlen og herefter at ombygge tavlen inødvendigt omfang.Alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet. 10
 11. 11. TilbagebetalingstidDer skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid.Der skal regnes med en el pris på [Kroner, eks.: 1,65 kr.]SkyggepåvirkningerDer er ingen bygninger, træer, master eller lignende som skygger for solcellerne.Solceller skal stilles sådan at de på intet tidspunkt skygger for hinanden.Ved evt. skyggepåvirkning skal det fremgå, hvilken faktor tilbudsgiver regner med.[Indsæt evt. luftfoto]SolcelletypeSolcellerne skal være [type, eks.: monokrystallinske solceller på sort baggrund med sort kant]Moduleffekt på min.[w/m2, eks.: 152 w/m2]Tolerancen [eks.: tilbudsgiver skal regne tilbuddet ud fra den lavest mulige ydelse ud fratolerancen.]Dvs. ved +/- tolerance på 5 % på panelerne regnes med 95 % af effekten.]MonteringsdeleAlle synlige monteringsbeslag og monteringsdele skal udføres i [farve, eks.: sort]Overfladebehandling på monteringsbeslag, profiler samt monteringsdele skal være pulverlakeret.DimensionerSolcellepaneler skal overholde følgende mål:[tabellen er et eksempel] 11
 12. 12. Længde (x) Bredde (y) Højde (z) Vægt max1560.0 mm 800.0 mm 50.0 mm 21 kg1660.0 mm 990.0 mm 50.0 mm 21 kgSolcellerne skal opfylde de internationalt anerkendte kriterier, Standard Test Conditions (STC).Inverter 3-fasetDer skal monteres et anerkendt fabrikat med en effektivitet på min. 97 %Inverter skal vælges ud fra positivlisten på Energinet.dk.InformationsformidlingDer skal være fjernaflæsning via netværksopkobling til et web-modul, tablet eller lign.Der skal på [eks.: skolen] opsættes en infotavle af type 40” LED-monitor eller lign.Der skal være mulighed for at vise besøgende, hvor meget strøm, der produceres her og nu, samtdato, årstal og hvor meget CO2, der spares.Den vindende tilbudsgiver skal i forbindelse med projektet levere følgende til formidling /undervisning:2.stk Solartrainer junior. (www.iks-photovoltaik.dk)10 stk. Apple iPad Wi-Fi + Cellular -64 GB – 3G/4G 3rd generation[eksempel] Produceret i år: xx kWh Sparet i CO2 i år: xx Ton Nuværende produktion: xx kWh[Husk eksplicit at nævne, hvilke parametre der ønskes formidlet]Koordineringen af IT-arbejder skal udføres i samarbejde med [Kommune]IT afdeling. Xx KommuneService[eksempel] Der skal i tilbuddet indregnes 2 gange service det første år. Det skal være muligt at fjernaflæse anlægget på senere tidspunkt Der skal i tilbuddet vedlægges tilbud på service, efter det første år. 12
 13. 13. Service skal indeholde følgende[eksempel] Kontrol af køleprofilen. Kontakterne på PV- belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Rengør inverteres kabinet. Spændingstest før inverter volt DC indgang A-B-C Spændingstest efter inverter Volt AC Produktions test. Billeddokumentation af skab rengjort. Samt billeder af gennemføringer. Alle dokumenter skal afleveres til den bygningsansvarlige i kommunen.Garanti[eksempel] Der skal ydes 10 års produktgaranti Der skal ydes 10 års 90 % ydelsesgaranti Der skal ydes 25 års 80 % ydelsesgaranti Der skal ydes 10 års system garanti Ydelsesgarantien skal være genforsikret hos anerkendt eksternt forsikringsselskab Anlægget skal samlet have en minimums-levetid på 25 årPlacering af invertereVed placering af inverter skal det sikres, at der tilstrækkelig plads rundt om disse af hensyn tilkøling. Inverter må ikke monteres i direkte sollys. Inverter må ikke udsættes for konstant fugtpåvirkning. Inverter skal monteres tørt og køligt. Inverter må ikke udsættes for støv og gasser.Opsættes inverter udvendigt på bygningen skal de placeres på ejendommens nordfacade.Inverter skal overdækkes og sikres mod vandalisme.Ydelse i forhold til orientering og hældningTaghældning på [bygning]er [grader]Orientering på [bygning] er [orientering]Den beregnede ydelse skal tage udgangspunkt i den forventede elproduktion jf. skemaet. 13
 14. 14. TransientbeskyttelseDer skal være totalbeskyttelse af følsomt elektronisk udstyr, som eksempelvis IT-installationer,styrings- og overvågningsudstyr, CTS, CNC og PLC styret produktion.Risikoniveau Lav beskyttelse. Bygninger placeret i bymæssig bebyggelse eller i en forstad til boligkvarter Mellem beskyttelse.Bygninger placeret i landlige omgivelser Høj beskyttelse. Bygninger placeret i et område, hvor der er en speciel risiko (tyveri, træer, høj luftfugtighed eller nær vand)Det op til den enkelte tilbudsgiver at vurdere hvilket område bygningen ligger i og herefterdimensionere beskyttelsen efter området.RefleksionSolcellerne må ikke have en generende refleksion.[Evt. krav om antirefleksbehandling eller oplysning om refleksionsværdi]KvalitetssikringVed aflevering skal følgende afleveres: Kontrol af køleprofilen Kontakterne på PV- belastningsafbryderen rengøres Rengør inverteres kabinet Spændingstest før inverter volt DC indgang A-B-C Spændingstest efter inverter Volt AC Produktions test Billede dokumentation af rengjort inverter skal samt ledningsgennemføringer 14
 15. 15. SolindstrålingDer skal regnes med 980 kWh/m2 på vandret plan,alternativt kan [vejrstation, eks.: Tirstrup] anvendes.BeregningsmetodeTilbudsgiver bestemmer selv hvilketberegningsprogram, der anvendes. Det skal dogkunne dokumenteres, at der er brugt oplyste data iprogrammet.Oplyste data er i forhold til orientering, hældning ogmontageform.Beregningen fra programmet skal vedlæggestilbuddet.Beregningen skal indeholde: Årlig ydelse i kWh Virkningsgrad i kWh/kWp/årPlaceringTilbudsgiver skal lave en lignende tegning med placering af anlæg, samt markering af invertere.[Etape nr.] [bygning, fløj] [antal kWp][Eksempel]Modulerne lægges i et felt med 4 moduler i højden og 34 moduler i bredden. Feltet skal placerescentralt på bygningerne. Solcelleanlæggets inverter opsættes i teknikrum placeret i kælderplan.Kabelinstallationen skal indpasses så diskret som muligt i bygningen. 15
 16. 16. Fastgørelsesprincipper[3 eksempler nedenfor] 16
 17. 17. Solcelleanlæggene skal fastgøres som intersole system.http://www.renusol.com/uploads/media/InterSoleSE_LL_A00_ML_02.pdfKonstruktionstegninger kan hentes på [Kommune] hjemmeside på følgende link: [link]Etaperne henviser til byggeperioderne og har ikke sammenhæng med nærværende tilbudslister.[Eksempel fra Randers Kommune]Huset, X., Etape 2: Fløj Dhttps://www.weblager.dk/WebLager4/dev/pdf/document/52390922/user/730public/token/f9aef80180f619918dc43638f8581bcffc70911fHuset, X, Etape 3. Fløj Ehttps://www.weblager.dk/WebLager4/dev/pdf/document/52390992/user/730public/token/9d05a5f173708eb5f6f9ec5876156e1bd67cdd9c 17
 18. 18. Solcelleanlægget kan fastgøres som vist nedenfor:Alternative fastgørelsesmetoder skal dokumenteres og eftervises af tilbudsgiverens egen ingeniør.Statiske beregninger på tageDer er udført statiske beregninger af [firma].Ønskes ingeniørberegninger udleveret kan de rekvireres på mail.Forhold på stedetDe bydende er pligtige til at besigtige eksisterende bygninger og udenomsforhold samttilkørselsforholdene inden tilbud afgives.Krav om ekstrabetaling for ydelser der skyldes ukendskab til lokale forhold vil ikke blive honoreret.Byggepladsen er [type, eks.:en skole], der er i drift. Tilbudsgiver skal ved sin planlægning og vedarbejdets udførelse tage hensyn hertil, således at transport i [eks.: skolegården] udføres underudvisning af ekstra agtpågivenhed og udenfor [eks.: frikvarterer].DokumentationI forbindelse med tilbudsgivning skal samtlige produktinformationer vedlægges. Solcelle produktblad Inverter produktblad Skærm produktblad Dokumentation på Transientbeskyttelse og hvilket omfang som er indregnet i tilbuddet Beregning på solcelle anlæg Optegning på tagflader Detaljesnit af løsning Produktblad på fastgørelse KSO certifikat 18
 19. 19. GarantistillelseSåfremt den samlede entreprisesum overstiger kr. 300.000 skal tilbudsgiveren stille en garanti overfor kommune/bygherre, i henhold til AB 92. I accepten om overdragelse af arbejdet, vil der blivefastsat en dagbod for hovedentreprisen på 2 %, dog maks. Kr. 2.000.SikkerhedsstillelseEntreprenøren skal ved entrepriseoverdragelsen yde en garanti på 15 % af entreprisesummenekskl. moms. Sikkerhedsstillelsen udfærdiges som bankgaranti eller kautionsforsikring med ordlyd,som angivet på garantiformular i nærværende beskrivelse.Gældserklæring generelt[kommune] forlanger i alle udbud, at tilbudsgivere skal afgive en erklæring på tro og lovevedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Hvis gælden er over 100.000 kr. har[kommune] som hovedregel pligt til at afvise tilbuddet. Kun hvis der stilles garanti for beløbover 100.000 kr., eller der er aftalt en afviklingsordning, vil tilbuddet kunne tages i betragtning.Hvis gælden er mindre end 100.000 kr., har[kommune] ret til at afvise tilbuddet, men er ikkeforpligtet til det.Betalingsbetingelser og fakturagebyrer[kommune] sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser 30 kalenderdage efterleverandørens fakturaudstedelse. Sidste rettidige betalingsdag er således fakturadato plus 30kalenderdage.[kommune] accepterer ikke opkrævning af gebyrer. Medmindre andet er aftalt, vil enfaktura, som indeholder faktureringsgebyr, administrationsgebyr eller lignende, blive afvist.Særlige regler og kontraktvilkår[kommune] tager et samfundspolitisk ansvar. Derfor tages sociale hensyn samt hensyn til miljø ogklima i forbindelse med vores udbud.[kommune] går ind for, at der anvendes sociale klausuler vedudbud - hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.Nedenfor er [kommune] særlige regler og kontraktvilkår uddybet. Hvilke sociale klausuler, det errelevant at inddrage, tages der stilling til i det konkrete tilfælde. Ved brug af sociale klausuler skaldet fremgå af udbudsmaterialet, at den, der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivetsocial forpligtelse. En social klausul kan alene anvendes som et kontraktvilkår. Det kan f.eks. væreet krav om:Sociale klausuler at ansætte et antal/ en andel medarbejdere på særlige vilkår at ansætte et antal/ en andel medarbejdere med en vis ledighedsperiode at ansætte et antal/ en andel medarbejdere fra særlige grupper en etnisk ligestillingspolitik en personalepolitik en arbejdsmiljøpolitik 19
 20. 20. Arbejdsklausuler[kommune] ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- ogansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudteydelser.Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelleunderleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- ogansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold tilkollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme artindenfor vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet skal udføres.[kommune]kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår forarbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskafferelevant dokumentation fra såvel egne, som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.Dokumentationen skal være [kommune]i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter elleransættelsesbeviser.[kommune]kan til brug for sin vurdering af, om leverandøren eller underleverandører har overholdtovennævnte løn- og ansættelsesvilkår, søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/ellerarbejdstagerorganisationer.Overholder leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav påyderligere løn fra arbejdstagerne, kan[kommune]tilbageholde vederlag til leverandøren medhenblik på at tilgodese sådanne krav.AsbestVed arbejde med håndtering af asbestholdige materialer henvises til SBI 229 og Arbejdstilsynetsbekendtgørelse om asbest.Anvend følgende link for håndtering.http://www.asbest.dk/asbest_vejledning.pdfAftaleforholdDer vil blive indgået en skriftlig aftale mellem bygherren og den vindende tilbudsgiver.Ved entreprisesummer over kr. 300.000 skal tilbudsgiver stille sikkerhed i henhold til AB92.Den tilbudsgiver hvormed der indgås entreprisekontrakt, skal advisere bygningens personaleomkring det endelige tidspunkt for installationsarbejdet.AfleveringNår arbejdet er fuldført aftales tidspunkt for en bygherregennemgang. Vedbygherregennemgangen gennemgås entreprisen af tilbudsgiveren og bygherren. Såfremt derkonstateres fejl og mangler i forbindelse med bygherregennemgangen, skal disse udbedres aftilbudsgiveren. 20
 21. 21. Tilbudsliste side 1Sag: [sag]Byggesag: [byggesag]Adresse: [adresse]Entreprisen udføres i hovedentrepriseTil [Kommune], [Forvaltning], [Kontor]I henhold til udbudsgrundlaget, Alm. Betingelser for Arbejder og Leverancer 10. december 1992, samt medde på denne tilbudsblanket anførte forbehold, tilbyder undertegnede herved for den anførte pris, at udførefølgende arbejde:SolcelleanlægSamlet tilbudssum overført fra side 2, ekskl. moms kr.=============================Skriver kroner: ________________________________________________________________Svarende til kroner/kWp=============================Skriver kroner: ________________________________________________________________Undertegnede erklærer at samtlige tegninger og bilag, herunder evt. rettelsesblade lagt på sagen erkontrolleret umiddelbart inden licitationsdagen.Evt. forbehold: (skal anføres)Dato:_______________________________ _______________________________Underskrift Firmastempel 21
 22. 22. Tilbudsliste side 2Specifikation af tilbud, ekskl. moms:Priser på de ydelser som tilsammen udgør hovedtilbudssummen på side 1:Samtlige specifikationer på denne sider skal afgives, og tilbudslisten skal være udfyldt i sin helhed,for at tilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.01. Antal solcellepaneler _______ Wp i alt____________ ekskl. moms___________________Kr.02. Antal invertere _______ ekskl. moms___________________Kr.03. Infotavle ekskl. moms___________________Kr.Tømrer / murerentrepriser:04. Tagarbejder og udførelse af InterSole System: ekskl. moms___________________Kr.Entreprisesummer i alt ekskl. moms__________________Kr. 22
 23. 23. GældserklæringSag:[sag]Etablering af solcelleanlægErklæringom ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres mulighed for atdeltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love § 1, stk. 1, erklærerundertegnede herved på tro og love, at den samlede ubetalte, forfaldne gæld til det offentligehidrørende fra skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen iDanmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato andrager:Kr. __________________Skriver______________________________________________________kronerEr der stillet sikkerhed for gælden? Ja NejEr der aftalt afviklingsordning? Ja NejHvis ja, hvornår?__________________Undertegnede giver endvidere samtykke til, at [kommune] kan søge oplysninger om betaling afskatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger til brug for sagsbehandlingen af det udbud,som undertegnede har afgivet tilbud på hos kommunale skattemyndigheder samt Told- ogskatteregioner. Samtykket gælder 1 år fra dato.Virksomhedens SE-nr.: __________________Er virksomheden drevet som enkeltmandsfirma, interessentskab eller kommanditselskab, oplysestillige cpr.nr. på indehaver, interessenter eller komplementarer.Cpr.nr.: __________________ Cpr.nr.: __________________Sted__________________,den__________________2012Stempel og underskrift 23

×