Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Solar Future 2010 - Ashok Bhalotra

683 views

Published on

Case study: stedebouwkundig ontwerpen met PV; het succes van Heerhugowaard

In Heerhugowaard is de Stad van de Zon gerealiseerd, een wereldwijd toonaangevend project voor PV toepassing in de gebouwde omgeving. Wat is er geleerd en waarom het kan en moet.

Ashok Bhalotra; Architect en Directeur KuiperCompagnons

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The Solar Future 2010 - Ashok Bhalotra

  1. 1. Polderlandschap In 1637 ontgonnen door windmolens Former lake Reclaimed land In 1637 made dry by windmills
  2. 2. 6,9 MW 3,75 MW PV 2,45 MW PV
  3. 3. Tot nu het grootste woongebied met zonnepanelen Eerste Kyoto (stedenlijk) gebied CO2-neutral: PV, Wind-turbines, 100 ha. aangeplant bosgebied
  4. 4. CONCEPT PLAN
  5. 5. Shenzhen Xinda-Longqi Bay District
  6. 6. Urban design
  7. 7. Shenzhen Lake House

×