Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ميتساف ب 2010

3,548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ميتساف ب 2010

 1. 1. ‫מדינת ישראל‬‫המזכירות הפדגוגית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫ראמ"ה‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‬ ‫הרשות הארצית‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫למדידה והערכה בחינוך‬ ‫ﺭﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ/ ـﺔ‬ ‫ميتساڤ‬ ‫שם התלמיד/ה‬ ‫ﺍﻟﺼﻒ‬ ‫מיצ"ב‬ ‫امتحان في اللغة العربية،‬ ‫הכיתה‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ‬ ‫שם בית הספר‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ‬ ‫שם יישוב בית הספר‬ ‫لإلنترنت‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ/ ـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫מס התלמיד/ה באלפון‬ ‫מבחן בערבית,‬ ‫לאינטרנט‬ ‫מד‬ ‫מס זהות‬ ‫בק‬ ‫כיתה + מס כיתה‬ ‫שם משפחה‬ ‫ה‬ ‫סמל מוסד‬ ‫מקצוע‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם ביה"ס‬ ‫الصف اخلامس، الصيغة ب‬ ‫כיתה ה, נוסח ב‬ ‫מאי 0102, אייר התש"ע‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 2. 2. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב‬ ‫2‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللّغة العربيّة للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/21,01:90, ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 3. 3. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫ّ‬ ‫عزيزي الطالب،‬ ‫ أمامك امتحان في اللّغة الْعربية:‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ٌ‬ ‫ •مدة المتحانِ ساعة و ِنصف (09 دقيقة).‬ ‫ٌ‬ ‫ُ ّ ُ اِ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُّّ‬ ‫ْ‬ ‫ • ِاقرأ بتمع ٍن جميع النّصوص، ثم أجب ِبانْتباه‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫عنِ السئلة كلّها.‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ َّ‬ ‫أْ‬ ‫ في قسم من السئلة تم إبرازُ كلمات مهمةٍ . ِانت ِبه إلى هذه الْكلمات.‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫يمكنك استعمال قلم رصاص أو قلم حبر.‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ إْ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫ في السئلة الَّتي يطلَب منك فيها كتابة الجابة - اكتبها في الْمكانِ‬ ‫ِ ُ ُْ‬ ‫‪‬‬ ‫الْمخصص لذلك.‬ ‫ُ َّ ِ‬ ‫في السئلة الَّتي يطلَب منك فيها اختيار إجابةٍ واحدة من بينِ عدة‬ ‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫ ‬ ‫بجا ِنبها.‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫إْ‬ ‫إجابات - ِاختَرِ الجابة الصحيحة وضع إشارة‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫وضع إشارة ×‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ّ ِ‬ ‫ إذا أردت أن تغير إجابتَك فغيرها بالطريقة التّالية:‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬‬ ‫بجانب إجابةٍ أخرى.‬ ‫بجانب أكثر من إجابةٍ واحدة فسوف تُعتبر‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ إذا وضعت إشارة‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ َ‬ ‫اإلجابة غير صحيحة.‬ ‫َ‬ ‫ِافحص جيدا إجابا ِتك قبل تسليم المتحان،‬ ‫ِ اِ‬ ‫ْ ًّ‬ ‫✔‬ ‫وصحح بحسب الْحاجة.‬ ‫ِ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫النجاح!‪‬‬ ‫ّ‬ ‫نتمنى لك‬ ‫3‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 4. 4. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ُ أْ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫اَلفصل الول‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫ِاقرأ النّص التّالي بتمع ٍن ثم أجب عنِ السئلة الّتي تليه:‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُّ َّ ِ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ ‬ ‫كيف تزرع نخلة؟‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫إن االهتمام بالزّرع والنّباتات من الْهوايات الْجميلة، إذ إن لون‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫(1)‬ ‫ّ‬ ‫أْ‬‫النّباتات الخضر يوحي باالرتياح والطمأنينة ويبعثُ الْهدوء في النّفس،‬ ‫لكن هل تعرف كيف تزرع شجرة؟ فهذا هو شيء آخر مختلف عن‬ ‫ُ‬ ‫االعتناء بالنّباتات، لكنّه شيء سهل للْغاية.‬ ‫ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫إن زراعة النّخل في حديقة منزلك ال تختلف كثيرا عن زراعة أية‬ ‫ّ‬ ‫(5)‬ ‫شجرة أخرى وما عليك إل اتّباع الْخطوات التّالية:‬ ‫ُ‬ ‫اّ‬ ‫ُ‬ ‫أْ‬ ‫ُ‬ ‫ •أفضل وقت لزراعة النّخل هو الشهر الدافئة حيثُ تصل درجة‬ ‫ُ ّ‬ ‫ ‬ ‫أْ‬ ‫الْحرارة إلى ثماني عشرة درجة مئوية على القلِّ .‬ ‫َّ ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ •عند شرائك للنّخلة الصغيرة الّتي ستقوم بزراعتها في حديقة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫منزلك اهتم بأن تكون جذورها ملفوفة في قطعة قماش، أو‬ ‫ُ‬ ‫ّ ْ‬ ‫(01)‬ ‫مزروعة في وعاء خاص.‬ ‫ّ‬ ‫ُْ‬ ‫ً‬ ‫ •عليك زراعتها مباشرة بعد شرائك لها، وإذا لم تقم بزراعتها‬ ‫على الْفور، عليك أن تحرص على بقاء جذورها رطبة بشرط أل‬ ‫اّ‬ ‫ً‬ ‫تتعرض للْماء الزّائد عنِ الْحد.‬ ‫ّ‬ ‫ّ َ‬ ‫ •قبل زرع النّخلة في التّربة، يجب إزالة قطعة الْقماش عنها أو‬ ‫ُ‬ ‫(51)‬ ‫نقلها من الْوعاء الْخاص ثم عليك حفر حفرة واسعة وعميقة‬ ‫ُ‬ ‫ّ ّ‬ ‫َ‬ ‫اّ‬ ‫تناسب جذور النّخلة ونموها وارتفاعها، شرط أل تكون عميقة‬ ‫ّ‬ ‫َ‬‫إلى درجة تؤدي إلى حرمان جذورها من الْماء والْمواد الْغذائية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫4‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 5. 5. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫ •يجب الْحذر عند نقل النّخلة وعند زراعتها وعند استخدام آلة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫قص الْعشب، ألنّه إذا تعرض اللِّحاء (الْقشرة) أو أي جزء منه‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(02)‬ ‫للتّلف ستكون النّخلة عرضة للْحشرات وللصابة بال ِْفطريات‬ ‫إْ‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫والمراض.‬ ‫أْ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫أْ‬ ‫ •بعد زرع النّخلة في التّربة عليك ردم الْحفرة بتراب الرض الّذي‬ ‫ُْ‬ ‫تم استخراجه من الْحفرة بعد أن تم تجدد الْهواء به.‬ ‫ّ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ •عليك وضع طبقة من السماد حول النّخلة وتغْطيتُها بطبقة من‬ ‫ََ‬ ‫ّ‬ ‫(52)‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ُ ُ ُْ‬ ‫التّراب يصل سمكها إلى ثمانية سنتيمترات.‬ ‫ٍ‬ ‫ •عليك الْقيام بعمل حاجز من التّراب حول النّخلة، يكون بمثابة‬ ‫ٍ‬ ‫سد يعمل على عدم تسرب الْماء عند سقايتها.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َْ‬ ‫ّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ •عليك ري النّخلة كل يوم أول أسبوعينِ من زراعتها، ثم تبدأ بعد‬ ‫ُّ‬ ‫ ‬ ‫ذلك بتقليل الري تدريجيا، ألن النّخلة تبدأ باالعتماد على نفسها‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫(03)‬ ‫بعد أول أسبوعين. لكن، في نفس الْوقت ال تترك التّربة جافة‬ ‫ًّ‬ ‫ِ‬ ‫َْ‬ ‫ّ‬ ‫حتّى ال تضعف جذور النّخلة.‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ •عليك استخدام الْمواد الْمغذية للنّخلة مرة كل أسبوعين.‬ ‫َْ‬ ‫ًّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫5‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 6. 6. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 1‬ ‫ّ‬ ‫ُ أْ‬ ‫ِّ‬ ‫كيف يؤثر اللّون الخضر على النسان بحسب النّص (األسطر 1-4)؟‬ ‫ّ‬ ‫إْ‬ ‫ ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫السؤال 2‬ ‫ّ‬ ‫ُ ْ ِ أْ‬ ‫ما هي وظيفة الفقرة الولى (األسطر 1—4) في النّص "كيف تزرع نخلة"؟‬ ‫ّ‬ ‫ُ َ ِّ‬ ‫تعدد فوائد النّخيل.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫تعطي تعليمات لزراعة النّخيل.‬ ‫ٍ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫تُكون مقدمة عامة للنّص.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫تدعو لالهتمام بالْهوايات.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 3‬ ‫ّ‬ ‫ما هي درجة الْحرارة الْمالئمة لزراعة النّخل؟‬ ‫6‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 7. 7. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 4‬ ‫ّ‬ ‫اذكر صفتين للْحفرة الّتي ستزرع فيها النّخلة بعد إزالة قطعة الْقماش عنها.‬ ‫ِ َْ‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫1-‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫2-‬ ‫ ‬ ‫السؤال 5‬ ‫ّ‬ ‫أْ‬ ‫ُ‬ ‫ط ِلب منك أن تردم الْحفرة بتراب الرض. ِاشرح بكلمات أخرى‬ ‫ُ‬ ‫ماذا ط ِلب منك.‬ ‫ ‬ ‫السؤال 6‬ ‫ّ‬ ‫ُ ُْ‬ ‫ّ‬ ‫إلى أي كلمة أو تعبير يعود الضمير "ها" في كلمة "سمكها" (السطر 62)؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النّخلة.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫طبقة من التّراب.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫أْ‬ ‫الرض.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫طبقة من السماد.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫7‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 8. 8. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 7‬ ‫ّ‬‫زرع جارك شجرة ليمون وأراد أن يسقيها بدون أن يتسرب الْماء بعيدا عنها.‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫ماذا تقترح عليه أن يفعل اعتمادا على النّص (السطرانِ 72-82)؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫السؤال 8‬ ‫ّ‬ ‫جفت النّخلة الّتي زرعها مروان في أرضه. أي مما يلي يمكن أن يكون سببا‬ ‫ً‬ ‫ٌّ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫أْ‬ ‫لجفافها؟ اعتمد في إجابتك على السطر (51-81).‬ ‫ ‬ ‫كانت الْحفرة الّتي زُرعت فيها النّخلة عميقة أكثر من اللاّزم.‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫تمت زراعة النّخلة في أحد األشهر الدافئة.‬ ‫ّ‬ ‫َ َّ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫عند شراء النّخلة كانت جذورها ملفوفة بقطعة قماش.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫بعد غرس النّخلة ردمت الْحفرة بالتّراب الْمستخرج منها.‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 9‬ ‫ّ‬ ‫بعد أن قرأت النّص، ما هي الْجملة الّتي تنطبق على الْكاتب من بين ما يلي؟‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫خبير بزراعة النّخيل.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫ماهر في بيع أشتال النّخيل.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫يرى أن زراعة النّخيل عمل صعب.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫يهتم بتجارة التّمر.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫8‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 9. 9. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 01‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫أْ‬ ‫ما هي الْحروف الصلية الثالثة (الْجذر) ِللْكلمة التّالية؟‬ ‫ِ‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ ‬ ‫استخدام (السطر ‬ ‫ّ 91):‬ ‫السؤال 11‬ ‫ّ‬ ‫أ أكملِ الْجملة التّالية بصيغة المثنى.‬ ‫ْ ّ‬ ‫.‬ ‫ْ‬ ‫دخلنا إلى المنزل.‬ ‫.‬ ‫دخلنا ‬ ‫إلى‬ ‫ ‬ ‫ب أكمل الْجملة التّالية بصيغة الجمع.‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫.‬ ‫ْ‬ ‫ُ ّ‬ ‫لففت النخلة بالقماش.‬ ‫.‬ ‫لففت الن ‬ ‫ُ ّخلة‬ ‫9‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 10. 10. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ُ ّ‬ ‫ْ‬ ‫اَلفصل الثاني‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫ِاقرأ النّص التّالي بتمع ٍن ثم أجب عنِ السئلة الّتي تليه:‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُّ َّ ِ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫سر السمندل ساكن النار‬ ‫ّ ّ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫َ‬ ‫ِ ّ‬ ‫كانت فرحة زاهي بسقوط الثلوج غامرةً. ليس فقط ألنّه يرى هطول‬‫ُ‬ ‫(1)‬ ‫ً‬ ‫ّ‬‫الثلج ألول مرة في حياته. ولكن أيضا ألنّه كان يحلم بفرصة تُتيح له أن‬ ‫ُ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫يرى ذلك الْكائن الْمدهش الّذي يسكن النّار، أال وهو السمنْدل. كم قرأ‬ ‫َ‬‫بشغف عن هذا الْكائن الّذي يسكن النّار. ِالْتَقاه ألول مرة على صفحات‬ ‫ُ ّ ّ‬ ‫ِ‬ ‫قصص "هاري بوتر" كمخلوق سحري فظن أنّه مجرد خيال في هذه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(5)‬ ‫الْقصص الْخيالية. لكنّه عاد ليلتقي به في كتب علمية تؤكد وجوده‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بصور حقيقية ملونة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫السمندل أو السمنْدر مخلوق برمائي (يعيش في الْبر وفي الْماء)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ َ‬ ‫ّ‬ ‫يشبه السحلية ويختلف عنها بعدم وجود حراشف على جسمه، يعيش‬‫ّ َّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ّ ّ‬ ‫أْ‬ ‫(01) في الجواء الشمالية الرطبة. منه الْعمالق الّذي يعيش في الصين‬ ‫والْيابان ويبلغ طوله مترا ونصف الْمتر. ومنه الصغير الّذي ال يتجاوز‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ّ ّ َ‬ ‫أْ‬ ‫طوله عدة سنتيمترات قليلة ويعيش في معظم الجزاء الشمالية من‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ‬ ‫الْعالم، ومنها شمال الْعالم الْعربي الّذي رأى فيه زاهي تساقط الثلوج‬ ‫ّ‬ ‫عند جده. وكان زاهي ال يطمع في أكثر من رؤيته وهو يعيش وسط‬ ‫ّ‬ ‫(51) النّيران حتّى لو كان دقيقا بطول عدة ملّيمترات قليلة.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫شعر زاهي بتوتُّر مبهج وهو يعد الْمدفأة لالشتعال. أخذ ينقل‬ ‫ُِ ّ‬ ‫بحماس شديد قطع الْخشب الْمخزّنة منذ الصيف في مستودع في‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬‫الْحديقة. وكان يتخيل السمندالت وهي تظهر وتتجول بين اللّهب فيزْداد‬‫ََ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫حماسه في تغذية الْمدفأة بقطع الْخشب. وأخيرا جاءت اللّحظة الْمثيرة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫اّ‬ ‫ِ‬ ‫(02) عندما اشتعلت النّار وزاد توهجها. وما هي إل لحظات حتّى ظهرت‬ ‫ُّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫الْكائنات الصغيرة ذات الذيول الطويلة وكأنّها ظالل بين ألْسنة اللّهب.‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫01‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 11. 11. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫ّ‬ ‫صاح زاهي وهو يشير إلى الظالل الّتي كان يلمحها دون أن ينتبه‬ ‫إليها باقي أفراد الْعائلة الْمتَحلّقين حول الْمدفأة. وخَ شي أن يكون‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫متوهما بتأثير ما قرأه عنِ السمندل. لكنّه عرف أن والدي ِه بعد أن دققا‬ ‫ّ‬ ‫َْ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ ً‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫(52) النّظر استطاعا أن يريا الْكائنات الْمتَقافزة في قلب النّار والّتي سرعان‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ما اختفت صاعدة في اتّجاه مدخنة الْمدفأة.‬ ‫ً‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫لم يستطع الْجد الْعجوز رؤية ظالل السمندالت بين ألسنة اللّهب‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫لضعف بصره. لكنّه عندما سمع حديث زاهي عنها راح يصحح له‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫معلوماته من خالل خبرته الطويلة بالْمنطقة الّتي قضى فيها سنوات‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫(03) عمره الطويل. أكد أن هذه الْكائنات ال تعيش في النّيران كما يشيعون‬ ‫عنها، بل تعيش في شقوق قطع الْخشب الّتي طال تراكمها في الْمخزن‬ ‫ُ ُ‬ ‫الْمظلم. وعندما تزداد عليها الْحرارة مع اشتعال الْخشب تخرج من‬ ‫ُ‬ ‫شقوقه وتلوذ بالْفرار.‬ ‫ ‬ ‫نام زاهي متحيرا. وفي الصباح الْباكر أسرع إلى جده. كان يريده‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ ِّ ً‬ ‫ُّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ُْ َ‬ ‫(53) أن يثبت له أن السمندالت ال تعيش في النّار. اصطحبه الْجد إلى مخزن‬ ‫الْخشب وأخرج قطعة بها شقوق واضحة. أحضر الْجد عود خشب‬ ‫ّ َ‬ ‫ً‬ ‫رفيعا صلبا وأدخله في شقّ عميق بقطعة الْخشب. وما إن حرك الْعود‬ ‫َ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في الشقّ حتّى قفز سمندل صغير يفر هاربا. ونظر الْجد إلى زاهي‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫نظرة طويلة فجاوبه زاهي بهزّة رأس مندهشة ومصدقة.‬ ‫11‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 12. 12. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 21‬ ‫ّ‬ ‫أْ‬ ‫اكتب السببينِ للْفرحة الّتي شعر بها زاهي في بداية النّص (السطر 1-7).‬ ‫ّ‬ ‫ُ ِ ّ َْ‬ ‫ ‬ ‫-‬ ‫1 ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫-‬ ‫2 ‬ ‫السؤال 31‬ ‫ّ‬ ‫كيف تغيرت معلومات زاهي عن السمندل، بعد أن قرأ الْكتب الْعلمية؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫أْ‬ ‫أْ‬ ‫أجب معتمدا على الْفقرة الولى (السطر 1-7).‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫أ كان زاهي ‬ ‫يعتقد‬ ‫.‬ ‫ ‬ ‫ب صار زاهي يعرف‬ ‫.‬ ‫السؤال 41‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بماذا شبه الْكاتب الْكائنات الصغيرة ذات الذيول الطويلة (السطرانِ 02-12)؟‬ ‫َ ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫21‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 13. 13. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 51‬ ‫ّ‬ ‫ما معنى الْعبارة "تلوذ بالْفرار" (السطر 33)؟‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫تهرب.‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫تعود إلى الشقوق.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫تتمتّع بالْحرارة.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫تحترق.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 61‬ ‫ّ‬ ‫اً َ‬ ‫أْ‬ ‫أعط مثاال من الْفقرة الخيرة، استُعملت فيه لغة الْجسد للتّعبير بدل من الْكالم.‬ ‫ُ ْ‬ ‫ً َ‬ ‫ِ‬ ‫ ‬ ‫السؤال 71‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى أي كلمة أو تعبير يعود الضمير "ـها" في كلمة "منها" (السطر 31)؟‬ ‫ّ‬ ‫الْحراشف.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫أْ‬ ‫الجواء.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫السنتيمترات الْقليلة.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫ّ ّ‬ ‫أْ‬ ‫الجزاء الشمالية.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫31‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 14. 14. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 81‬ ‫ّ‬ ‫أي من الْجمل التّالية هي جملة تقريرية وليست عاطفية؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٌّ َ‬ ‫ ‬ ‫وأخيرا جاءت اللّحظة الْمثيرة.‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫السمندل مخلوق برمائي.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫شعر زاهي بتوتُّر مبهج.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫أخذ ينقل بحماس شديد قطع الْخشب.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 91‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬‫عنوان النّص هو "سر السمندل ساكن النّار"، هلِ السمندل يسكن النّار حقا؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫أْ‬ ‫ّ ْ ّ‬ ‫وضح مبينًا عالقة السمندل بالنّار (السطر 72-33).‬ ‫ّ‬ ‫السؤال 02‬ ‫ّ‬ ‫عينِ النّعت (الصفة) في الْجملة التّالية:‬ ‫ّ‬ ‫َ ِّ‬ ‫ِ ّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ّ ُ ْ‬ ‫"وأخيرا جاءت اللحظة المثيرة عندما اشتعلت النار ..." (السطرانِ 91-02)‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫النّعت هو:‬ ‫41‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 15. 15. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 12‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫أكملِ الْجملة التّالية بصيغة المفرد المذكر.‬ ‫ْ‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صاح زاهي وهو يشير إلى الظالل التي كان يلمحها.‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫كان يلمحه.‬ ‫ّ ّ‬ ‫صاح زاهي وهو يشير إلى الظل‬ ‫ ‬ ‫51‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 16. 16. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ُ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫اَلفصل الثالث‬ ‫ِ‬ ‫أْ‬ ‫ِاقرأ النّص التّالي بتمع ٍن ثم أجب عنِ السئلة الّتي تليه:‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُّ َّ ِ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ ‬ ‫أْ‬ ‫ْ‬ ‫اَلكفيف (العمى)‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ّ‬ ‫كنت أراه كل يوم.‬ ‫(1)‬ ‫أْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫رجل عجوز، يضع نظارة سوداء، ويحمل عكازة معقوفة من العلى.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كان يمر من حارتنا، نسمع صوت ضربات عكازته على أرض الشارع‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫الْمرصوف بالْحجر، فنقف عن اللّعب ونتأمله مندهشين، حتّى يختفي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫عن أنظارنا عند الْمنعطف، آخر الشارع.‬ ‫ّ‬ ‫(5)‬ ‫مرةً... صادفتُه، كنت برفقة والدي، التفَت إلي، قال:‬ ‫َ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ هذا الرجل كفيف، ال يرى شيئًا، أعانه اهلل.‬ ‫ّ‬ ‫-‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بصراحة لم أرتَح لمظهر الْعجوز ذي النّظارة السوداء، حتّى أنّني‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫لم أقتنع بأنّه أعمى، كان يمشي وحيدا، يقطع الطريق، يجتاز الْحفر،‬ ‫ً‬ ‫(01) ينعطف، أحيانًا يقف، يرفع رأسه عاليا، وينظر إلى عصفور مغرد.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫الْيوم.. حدث أمر مثير.‬ ‫َ‬ ‫كنت ألعب مع رفاقي، كعادتنا، وبينما نحن نركل الْكرةَ، ظهر‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫الْعجوز في أول الشارع، كان يمشي ببطء شديد، ويتمايل، كبطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جارتنا أم ياسر.‬ ‫ِّ‬ ‫أمسكت الْكرة، ووقفنا ننظر إليه، كان صوت ضربات عكازته على‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫(51)‬ ‫الْحجر يشبه صوت نقار الْخشب وهو ينقر لحاء الشجر.‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬‫فجأةً.. تعثر الْعجوز بالْحجر الّذي وضعناه لنحدد الْمرمى، وسقط على‬ ‫ّ أْ‬ ‫الرض. شعرت.. وللْمرة الولى، أنّني أشفق عليه.‬ ‫أْ‬ ‫61‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 17. 17. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫رميت الْكرة، وركضت صوبه، كان يحبو كطفل صغير، يتحسس‬ ‫َّ ُ‬ ‫َ َْ‬ ‫ً‬ ‫أْ‬ ‫(02) الرض بكفي ِه، باحثا عن الْعكازة.‬ ‫ُ ّ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ّ‬ ‫عندما وصلت، أمسكت عكازته، واقتربت منه، قائلاً:‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫- تفضل يا عم، هذه عكازتك.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫أمسك الْعجوز عكازتَه، اتّكأ عليها ووقف، ثم مد يده، وراح يحركها،‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫كأنّه يرسم خطوطا في الْهواء.‬ ‫ّ‬ ‫(52) فطنت إلى أنّه يبحث عن رأسي، اقتربت من كفه، أحسست بأصابعه‬ ‫الْحنونة تمسح برفق على شعري ووجهي.‬ ‫- جزاك اهلل الْخير.‬ ‫ ‬ ‫71‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 18. 18. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 22‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أْ‬ ‫كيف كان الوالد يتصرفون عند مرور الرجل الْكفيف في الْحارة، بحسب‬ ‫ ‬ ‫أْ‬ ‫أْ‬ ‫الْفقرة الولى (السطر 1-5)؟‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫السؤال 32‬ ‫ّ‬ ‫ما هي الْعادة الّتي يتحدث عنها السطر 21 من النّص؟‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرور الْكفيف في الشارع.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫ً‬ ‫أْ‬ ‫لعب الوالد معا.‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫مرافقة الْولد ألبيه.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫تمايل ومشي الْعجوز.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 42‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫عن أي شخص تتحدث الْعبارة "كان يمشي ببطء شديد ويتمايل كبطة جارتنا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أم ياسر"(السطرانِ 31-41)؟‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫أْ‬ ‫الب.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫اِ ْ‬ ‫البن.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫أحد الرفاق.‬ ‫ِّ‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫الرجل الْكفيف.‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫81‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 19. 19. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 52‬ ‫ّ‬ ‫بماذا شبه االبن صوت ضربات الْعكازة على الْحجر (السطرانِ 51-61)؟‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ُِْ‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫السؤال 62‬ ‫ّ‬ ‫اِنْسخ الجملة الّتي تدل على تغير في إحساس الْولد تجاه الرجل الْكفيف‬ ‫َ ّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫َ ِ‬ ‫(األسطر 51-02).‬ ‫ ‬ ‫السؤال 72‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫أْ‬ ‫في السطر 22-72 وردت عالمة التّرقيم الْعارضة (-) مرتينِ في الْحوار، عينِ‬ ‫ُ‬ ‫الشخص الّذي حلّت محلّه الْعارضة في كل مرة.‬ ‫ّ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ َ‬ ‫هو:‬ ‫ّ‬ ‫ّ أْ‬ ‫أ الشخص في الْمرة الولى (السطر 22) ‬ ‫ّ‬ ‫.‬ ‫هو:‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ب الشخص في الْمرة الثانية (السطر 72) ‬ ‫ّ‬ ‫.‬ ‫91‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 20. 20. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫السؤال 82‬ ‫ّ‬ ‫أي من الْجمل التّالية هي جملة عاطفية؟‬ ‫ّ‬ ‫ٌّ َ‬ ‫ ‬ ‫أحسست بأصابعه الْحنونة.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫كنت ألْعب مع رفاقي.‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫ظهر الْعجوز في أول الشارع.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫ّ‬ ‫تعثر الْعجوز بالْحجر.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 92‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫أْ‬ ‫اذكر عملاً واحدا كان بإمكان الوالد أن يعملوه عندما رأوا الْكفيف ليمنعوا‬ ‫ً‬ ‫ُ ْ‬ ‫ ‬ ‫سقوطه.‬ ‫السؤال 03‬ ‫ّ‬ ‫كلمة "هذا" في جملة "هذا الرجل كفيف" (السطر 7) هي:‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اسم موصول.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫ظرف مكان.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫ظرف زمان.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫اسم إشارة.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫02‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 21. 21. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫السؤال 13‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫أْ‬ ‫ما هي الْحروف الصلية الثالثة (الْجذر) في الْفعل "ينعطف" (السطر 01)؟‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫نطف.‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫1‬ ‫نعف.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫عطف.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫يعف.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫السؤال 23‬ ‫ّ‬ ‫الْوظيفة النّحوية لكلمة "الْعجوزُ" في جملة "أمسك الْعجوز عكازتَه"‬ ‫ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫(السطر 32) هي:‬ ‫ّ‬ ‫فاعل.‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫مفعول به.‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫نعت.‬ ‫ ‬ ‫3‬ ‫خبر.‬ ‫ ‬ ‫4‬ ‫12‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 22. 22. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ُ ّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫اَلفصل الرابع‬ ‫ِاختر أحد الْموضوعين التّاليين بوضع × داخل الْمربع الْمال ِئم،‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ ‬ ‫ٍّ‬ ‫ُّ ْ‬ ‫َّ ْ ْ‬ ‫ثم اكتُب عنه (ما ال يقل عن 01 أسطر)، بخط واضح.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫تقوم الْمدارس بحمالت للْمحافظة على نظافة الْبيئة.‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫1‬ ‫ِّ ً‬ ‫ْ‬‫اكتب عن حملةٍ شاركت فيها أو سمعت عنها، متطرقا إلى ما يلي:‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫حْ‬ ‫ •أهداف الملة وأهميتها؛‬ ‫ّّ‬ ‫ •الْفعاليات الّتي جرت في الملة؛‬ ‫حْ‬ ‫ّ‬ ‫حْ‬ ‫ •شعورك تاه هذه الملة.‬ ‫جِ‬ ‫ ‬ ‫22‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 23. 23. ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫قمت بزيارة مكان فأعجبك. اكتب موضوعا تُقنع فيه أصحابك‬ ‫ْ‬ ‫ُْ‬ ‫ ‬ ‫2‬ ‫بزيارة ذلك الْمكان، موضحا أسباب إعجا ِبك به.‬ ‫َ‬ ‫ّ ً‬ ‫ِ‬ ‫ ‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نتمنى لك النجاح!‬ ‫32‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 24. 24. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫المصادر وأصحاب حقوق الطبع‬ ‫ ‬‫ص. 4-5: "كيف تزرع نخلة؟"، بتصرف عن موسوعة فيدو جودة الحياة، 1002-3002.‬ ‫‪ ‬حقوق الطبع محفوظة لشركة العربية للنشر اإللكتروني 1002-7002، القاهرة‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫(‪)www.feedo.net/lifestyle‬‬ ‫ص. 01-11: "سر السمندل ساكن النار"، بتصرف عن د. محمد المخزنجي، العربي‬ ‫الصغير، العدد 471، 7002.‬ ‫‪ ‬جميع حقوق النشر واالقتباس محفوظة لـمجلة العربي، وزارة اإلعالم، الكويت‬ ‫(‪)www.alarabimag.com/youngaraby‬‬ ‫ ‬ ‫ص. 61-71: "الكفيف"، بتصرف عن خير الدين عبيد، اتحاد الكتاب العرب، 2002.‬‫‪ ‬جميع الحقوق محفوظة لقصص لألطفال من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق‬ ‫(‪)www.awu-dam.org‬‬‫حرصنا على ذكر جميع أصحاب حقوق الطبع لجميع المواد الواردة في هذا االمتحان.‬‫وإننا نعتذر مسبقا عن أي خطأ أو أي شيء سقط سهوا. وإننا نتعهد بتصحيح ذلك في‬ ‫الطبعة التالية، إذا ما أعلمنا به.‬ ‫42‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 25. 25. ‫ ‬ ‫امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב‬‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ ‬ ‫52‬ ‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 26. 26. ‫מיצ"ב امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة‬ ‫ ‬ ‫מבחן 24 בערבית לכיתה ה, נוסח ב ‬ ‫ ‬ ‫62‬‫בערבית לכיתה ה (5) — נוסח ב‬ ‫מבחן 24‬ ‫امتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬‫40/80,94:41 , ‪42-ARB-010-5B-SOF-net‬‬ ‫50-010-900-20-10-20-50-10-24‬
 27. 27. ‫ערבית לכיתה ה, נוסח ב‬

×