Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TẢI NHẠC ONLINE TRÊN ĐẦU
Trên màn hình cảm ứng, click “Cài đặt”, nhập mật khẩu
Chọn “Cập nhật bài hát” => Chọn Update từ Cloud để tải
database upda...
Bắt đầu tiến trình tải database update
Kết thúc tiến trình => Click “Lưu lại”
Truy cập “Bài hát mới”, các bài hát mới được update
database sẽ hiện ra dưới dạng mờ (chữ đen)
Click và chọn “Tải”
Bài hát bắt đầu được tải
Khi tải xong, tên bài hat sẽ sáng với chữ trắng
Bắt đầu sử dụng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kara M10 - Hướng dẫn tải nhạc Online trên đầu Karaoke Kara m10

516 views

Published on

Kara m10 hướng dẫn tải nhạc online trên đầu

Published in: Devices & Hardware
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kara M10 - Hướng dẫn tải nhạc Online trên đầu Karaoke Kara m10

  1. 1. TẢI NHẠC ONLINE TRÊN ĐẦU
  2. 2. Trên màn hình cảm ứng, click “Cài đặt”, nhập mật khẩu Chọn “Cập nhật bài hát” => Chọn Update từ Cloud để tải database update
  3. 3. Bắt đầu tiến trình tải database update Kết thúc tiến trình => Click “Lưu lại”
  4. 4. Truy cập “Bài hát mới”, các bài hát mới được update database sẽ hiện ra dưới dạng mờ (chữ đen) Click và chọn “Tải”
  5. 5. Bài hát bắt đầu được tải Khi tải xong, tên bài hat sẽ sáng với chữ trắng Bắt đầu sử dụng

×