Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keala ton ketelaars - resultaten mobiliteits benchmark interviews - 26 juni 2013

842 views

Published on

Begin 2013 heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Keala in opdracht van Sogeti een onderzoek uitgevoerd naar ‘de meest mobiele organisatie van ons land’. Ton Ketelaars, algemeen directeur van Keala, presenteert de resultaten en inzichten van dit onderzoek. U krijgt hiermee een goed beeld van de inzet van Mobile bij Nederlandse organisaties.

In het nieuws: http://www.mt.nl/332/78234/business/15-feiten-over-de-adoptie-van-mobiel-bij-organisaties.html

Het gehele onderzoeksrapport kunt u opvragen door een mail te sturen naar mobile@sogeti.nl

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keala ton ketelaars - resultaten mobiliteits benchmark interviews - 26 juni 2013

 1. 1. “Meest mobiele organisatie van Nederland” Resultaten onderzoek Presentatie resultaten interviews naar mobility uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in opdracht van Sogeti & Management Team
 2. 2. Ton Ketelaars
 3. 3. (economische) groei heeft u zelf in de hand
 4. 4. Productiefactoren / waar is Informatie technologie? • Natuurlijke hulpbronnen • Arbeid • Kapitaal ------------------------------------------- • Ondernemerschap • Kennis / informatietechnolgie
 5. 5. ## Vestigingen Winst voor VPB Groot- / tussenhandel 50.000 45 mld Detailhandel 85.000 23 mld Totaal 135.000 68 mld ## bedrijven 808.000 ## gezinnen 6.8 miljoen Bruto modaal 26.000 Koopkrachtstijging 38% Nederland Handelsnatie (2000)
 6. 6. De ICT sector draait niet slecht vanwege een matig economisch klimaat maar de economie draait slecht vanwege een ondermaats acterende ICT sector Conclusie 1
 7. 7. ICT bekleedt binnen het bedrijfsleven geen tweederangs positie ten gevolge van technologisch onvermogen een bijdrage aan het primaire bedrijfsproces te leveren, maar is een resultante van het onvermogen van het management ICT op haar juiste waarde in te schatten en in te zetten. Conclusie 2
 8. 8. Conclusies zonder details 48% heeft geen mobiele strategie Van hen die dat wel heeft: • Heeft het merendeel dit niet gedeeld • Heeft men geen of juist meerdere aanspreekpunten binnen de organisatie • Is er zelden sprake van gealloceerd budget • En wanneer er al een budget is gaat dat voor een substantieel deel naar devices • Neemt het aantal vragen vanuit de organisatie omtrent app’s alleen maar toe • Is er geen sprake van taak- of stuurgroep rondom mobiele toepassingen • Heeft eenderde van de organisaties geen beheerstool voor tablets en smartphones • Zou een grootschalige toename in mobiel werken geen beheersproblemen veroorzaken • Beschouwd bijna 60% van de organisaties mobiel werken als belangrijk tot cruciaal voor de organisatie.
 9. 9. Met wie is gesproken? Relevante contactpersoon 125 respondenten • Financiële & zakelijke dienstverlening • Not for profit • Producerende, handelsbedrijven, logistiek Telefonische dataverzameling Meting in mei-juni 2013
 10. 10. Top 10 belangrijkste STRATEGISCHE UITDAGINGEN ogv mobiel werken voor uw organisatie voor de komende 3 jaar Onderwerp Genoemd door: 1 Bereikbaarheid/ontsluiting 30,4% 2 Beveiliging/security 17,6% 3 Kostenbesparing/ beheersbaarheid 16,0% 4 Het Nieuwe Werken / altijd en overal kunnen werken 16,0% 5 Gebruik maken van tablets/smartphones 6,4% 6 BYOD; Bring your own device 5,6% 7 Snellere (data-)verbinding 4,8% 8 Ontwikkelen / uitbouwen van apps 4,8% 9 Volledig digitaal werken (papierloos) 4,0% 10 Klantgerichtheid vergroten 4,0% Sterke focus op het interne proces Weinig aandacht voor de klant. Kostenbeheersing versus omzet vergroting
 11. 11. Wie is verantwoordelijk voor apps in de organisatie
 12. 12. % medewerkers met smartphone en/of tablet
 13. 13. Is men al actief met mobiele website & apps?
 14. 14. Ontwikkeling zaken doen / diensten leveren via apps?
 15. 15. Heeft men doelstellingen op gebied van mobiele toepassingen?
 16. 16. Attitude ten aanzien van 5 stellingen
 17. 17. Is er sprake van een mobiele strategie? Zo ja, op welke schaal?
 18. 18. Is er 1 contactpersoon voor mobiele strategie?
 19. 19. Ligt de mobiele strategie vast op papier en is deze gedeeld in organisatie?
 20. 20. Krijgt men vanuit de eigen organisatie vragen naar apps?
 21. 21. Is er sprake van een gealloceerd budget voor mobiele strategie?
 22. 22. Is er budget vastgesteld voor:
 23. 23. Welke IT elementen zijn nieuw of aangepast met het oog op uw mobiele doelstellingen?
 24. 24. Is er een taakgroep of stuurgroep waarin de realisatie van aandachtspunten rond mobiele toepassingen geborgd wordt?
 25. 25. Is het voor uw organisatie gemakkelijk om oplossingen of applicaties snel naar de leidende mobiele platformen te brengen, zoals iOS, Android en Windows Mobile?
 26. 26. Heeft uw organisatie een beheersoplossing voor smartphones en/of tablets?
 27. 27. Heeft uw organisatie een eigen app store (MEAP) of andere plaats van waaruit applicaties en software gedistribueerd kunnen worden?
 28. 28. Is het voor medewerkers mogelijk om het interne netwerk (e-mail, etc.) en de middelen daarop te benaderen via hun smartphone of tablet?
 29. 29. Is dataverkeer tussen mobiele medewerkers en uw organisatie beveiligd door middel van encryptie?
 30. 30. Zou een plotselinge grootschalige toename van mobiel werken in uw organisatie een probleem vormen?
 31. 31. Is het gebruik van mobiele toepassingen IT/technologie of business gedreven?
 32. 32. Conclusies & aanbevelingen • De technologie is er. Nu nog de managementaandacht. • Onderken informatietechnologie als zijnde een vierde onderscheidbare productiefactor • Business / IT Alignment is voorwaarde • Breng allereerst de achterkant van de organisatie op orde en dan pas de go-to-market strategie • Start met het definieren van een mobility strategie, deel deze en maak 1 persoon of afdeling eindverantwoordelijk en aanspreekbaar • Ontleed deze strategie in onderscheidbare componenten en budgetteer hiernaar • Maak de ROI meetbaar en daarmee aan- en bijstuurbaar • Kostprijsverlaging per eenheid product en/of omzetvergroting is een doel op zich. Een juist gedefinieerde mobiliteitsstrategie is daarbij voorwaarde.
 33. 33. Ik wens u een gemotiveerd ICT beleid toe!
 34. 34. “Meest mobiele organisatie van Nederland” Resultaten onderzoek Presentatie resultaten interviews naar mobility uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in opdracht van Sogeti & Management Team

×