Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autodesk istanbul v1

1,453 views

Published on

Autodesk Turkiye
Simdi BIM ile Koordinasyon Zamani Etkinliği
Yapı Endustri Merkezi, Istanbul
10 Haziran 2014, Salı

Published in: Design
 • Be the first to comment

Autodesk istanbul v1

 1. 1. B İ N A Y A Ş A M D Ö N G Ü S Ü N D E B I M U Y G U L A M A L A R I ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI . AUTODESK TÜRKİYE Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul – 10 Haziran 2014 Prof. Dr. SALİH OFLUOĞLU w w w . s a y i s a l m i m a r . c o m M İ M A R S İ N A N G Ü Z E L S A N A T L A R Ü N İ V E R S İ T E S İ E N F O R M A T İ K B Ö L Ü M Ü
 2. 2. M S G S Ü E n f o r m a t i k B ö l ü m ü ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 2 Mimar Sinan Güzel San. Üniversitesi Enformatik Bölümü Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Y.Lisans programı Eğitim ve araştırma alanları: • 2B ve 3B Geometrik Modelleme • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) • Bilgisayar Destekli 2B v3 3B Animasyon • Görüntü İşleme • Programlama ve Veritabanı Sistemleri • Robotik • Eğitim Teknolojileri bost.msgsu.edu.tr Facebook.com/msgsubost
 3. 3. S u n u m ö z e t i ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 3 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 4. 4. Bina Yaşam Döngüsünde BIM Uygulamaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 4 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 5. 5. BIM ? ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 5 3B model görselleştirme yazılımı veri değişim standardı bina yapım yönetimi aracı bina simülasyon ortamı birlikte çalışma platformu tümleşik proje ortamı
 6. 6. BIM ve kullanım alanları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 6 Bina ile ilgili tüm grafik (geometri/biçim vb.) ve alfasayısal (malzeme, maliyet, fiziksel çevre kontrolü vb) veriden oluşan bir 3B model meydana getirerek, bu modelin proje sürecine katılan paydaşlar tarafından binanın yaşam döngüsü boyunca ortak kullanımını sağlayan bir çalışma yaklaşımıdır. 1. 3B Sanal Bina ve Görselleştirme 2. Simülasyon ve Tasarım 3. Projelendirme ve İşbirliği 4. Yapım Yönetimi 5. Bina Yaşam Döngüsü Desteği
 7. 7. Bina Yaşam Döngüsünde BIM Uygulamaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 7 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 8. 8. Yapı sektöründe kaynak kullanımı ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 8 • Yüksek hammadde tüketimi • Yüksek enerji tüketimi. • Yüksek atık boşaltımı • Yetersiz yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı Enerji tüketimi Dağılımı (Kaynak: İzoder ısı yalıtım raporu, 2010) Küresel CO2 salınımı (Kaynak: International Energy Agency, EIA)
 9. 9. Sürdürülebilir mimari beklentileri ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 9 • Yapımı sırasında ve işletiminde daha az enerji tüketen binalar • Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalar • Yapımda hammadde tasarrufu • Daha az atık oluşturan yapım • Daha az maliyetle daha yüksek kalitede bina üretimi Türkiye Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Binalar için enerji kimlik belgesi zorunluluğu Architecture 2030 insiyatifi Yeşil bina sertifikaları Yeşil Binalar Zirvesi 20-21 Şubat 2014 Türkiye için yeni bir Ulusal Yeşil Bina Sertifikası’nın lansmanı (ÇETBİK) +
 10. 10. Bina Yaşam Döngüsünde BIM Uygulamaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 10 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 11. 11. Sektördeki paydaşlar ve Birlikte Çalışabilirlik ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 11 • Yapı sektöründe paydaşlar ve mevcut bölünmüş durum • Bina yaşam döngüsü evreleri • Birlikte çalışabilirlik (interoperability): paydaşlar arası doğru veri değişimi ve iyi iletişime dayalı işbirliği ŞEMATİK TASARIM TASARIM VE PROJELENDİRME İMALAT ÇİZİMLERİ TESİS YÖNETİMİ YAPIM Yapı sektöründe paydaşlar (Kaynak: Kirk and Spreckelmeyer)
 12. 12. CAD veri tipi ve iletişim sorunları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 12 CAD verisi ile iletişim: • Sadece grafik bilgi (bina geometrisi) içeriği • 2B temsile dayalı yapı: planlar, kesitler, görünüşler ve detaylar • Proje revizyonu zorlukları • Fiili CAD standartları: DXF ve DWG Fiili BDT standartlarıyla veri değişimi Veri uyumsuzluğundan doğan sorunlar: • Dönüştürme: Verinin farklı formatlara dönüşümü sırasında karşılaşılan eksiklikler ve hatalar • Replikasyon: Aynı veriden tekrarlı kopyalar üretilmesi • Koordinasyon: Belgeler arası eş güncellemenin sağlanması Yapı sektöründe birlikte çalışabilirlik ile ilgili yetersizliklerden kaynaklanan ilave maliyet (Kaynak: A.B.D Standart ve Teknolojiler Enstitüsü 2002)
 13. 13. CAD Veri Tipi ve İletişim Sorunları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 13 Yapı sektörünün talepleri ve önemli yazılım şirketlerinin katılımıyla, birlikte çalışabilirliği daha etkin desteleyen bir standardın oluşturulması için IAI’nın (International Alliance for Interoperability) kuruluşu IFC (Industry Foundation Classes) standartının oluşturulması BIM yazılımlarının yaygınlaşması 15 Ocak 2014 tarihli Avrupa Birliği Kamu İhale Yönergesi Üye ülkelerde 2016’ya kadar kamu sermayeli bina projelerde BIM kullanımının zorunlu olması veya teşvik edilmesi MÜTEAHHİTLER PLANLAMACILAR MİMARLAR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ MAL SAHİPLERİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ YÜKLENİCİLER ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ Autodesk Revit™: Projenin IFC dosyası olarak kaydedilmesi
 14. 14. Bina Yaşam Döngüsünde BIM Uygulamaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 14 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 15. 15. BIM temel bileşenleri  Nesneler ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 15 Nesneler (objects) bir BIM yazılımında bilgi kapsülleridirler. Nesneler bina elemanlarını temsil ederler ve bir araya gelerek bina modelini oluştururlar. BIM veri standardında nesne olacak elemanların tanımı ve birbiriyle olan ilişkisi için önemli bir çaba sarfedeilmiştir. BIM = Nesne Modelleme olarak da bilinir. Revit™: Pencere objesi ayarları Objeler biraraya gelerek yapı modelini oluşturur Revit™ araç çubuğundaki bina elemanları-objeler
 16. 16. BIM temel bileşenleri  Nitelikler ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 16 Nitelikler (attributes) nesnelere yerleştirilen bilgilerdir. Yazılımlar ihtiyacı olan nitelikleri süzüp kullanır. Nitelik tipleri: •Grafik (geometrik) •Alfa-sayısal •Dahili linkler •Harici linkler Revit™: Bir duvar elemanı için tanımlanabilen bazı alfasayısal nitelikler Revit™: Bir nesneye harici bir link atama Revit™: Metraj tablosu ve çizim arasında dahili link Revit™: Bir kapı nesnesine ait nitelikler
 17. 17. BIM temel bileşenleri  Görünümler ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 17 Görünüm adı verilen anlamlı veri düzenleri ile aynı nesne içeriği farklı meslek gruplarından kişilerce farklı amaçlarla kullanılabilir. İstenen amaca uygun gösterimler/temsiller ve hesaplamalar elde etmek için bu veri düzenleri ana dosyadan süzülür. Çok disiplinli veri model görünümleri Revit™: Modelin farklı görünüm seçeneklerine göre filtrelenmesi
 18. 18. BIM temel bileşenleri  3B Model ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 18 Revit™ 3B model ve ortografik temsil koordinasyonu Nesneler bir araya gelerek üç boyutlu (3B) modeli meydana getirir. Tüm plan, kesit, görünüş, detay temsilleri ve metraj hesaplamaları bu 3B modelden oluşur. Ana amaç 3B modeli doğru ve gereken detayda oluşturmaktır.
 19. 19. BIM temel bileşenleri  Eş zamanlı veri güncelleme ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 19 3B modelden üretilen planlar, kesitler, görünüşler vb. kendi bağımsız ekranlarına sahip olsalar da proje belgeleri birbirleriyle etkileşimlidir. Herhangi bir proje belgesindeki değişiklik tüm belgelerde eş zamanlı güncellenir. Bu sayede tüm proje belgeleri tutarlı olur ve belgeler arası koordinasyon sağlanır. Revit™ Project Browser ile Proje içinde farklı temsiller arasında seçim yapılması Proje belgeleri kendi çalışma ekranında bağımsız düzenlenebilir.
 20. 20. BIM temel bileşenleri  Parametrik modelleme ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 20 Parametreler sonradan düzenlenebilen değişkenlerdir. Parametre tanımlama kutuya veya açılan menüye yeni değer girilerek gerçekleştirilir. BIM’de modelleme çoğu kez parametre tanımlama işlemidir. Doğru parametre girilmesi için aralıklar tanımlanarak kullanıcının uyarılması sağlanabilir. Revit™: Merdiven nesnesi niteliklerinin Parametrik olarak tanımlanması
 21. 21. BIM temel bileşenleri  Detay seviyesi ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 21 BIM yazılımlarında aynı nesne için farklı detay seviyesinde temsiller/bilgiler gömülü olabilir. Detay seviyesi projenin farklı evrelerine ve kullanılan ölçeğe göre değişebilir. Nesnelerle ilişkilendirilen menü seçenekleri de detay seviyesini değiştirmek için kullanılabilir. Revit™: Kapı elemanına gömülen farklı detay seviyeleri
 22. 22. Bina Yaşam Döngüsünde BIM Uygulamaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 22 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM’e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri 5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
 23. 23. Bina yaşam döngüsü evreleri ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 23 I. TASARIM EVRESİ II. PROJELENDİRME & YAPIM EVRESİ III. TESİS YÖNETİMİ EVRESİ IV. ONARIM veya YIKIM EVRESİ
 24. 24. BIM vaka çalışmaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 24 • Amaç: Türkiye’de yapı sektöründe BIM kullanımını ve meydana getirdiği değişimleri anlamak • İ.T.Ü, MSGSÜ ve Beykent Üniversitesi’nde lisansüstü dersinde 2009-2014 yılları arasında 30’a yakın vaka çalışması üretildi. ayrıltılı bilgi ve vaka raporları için: www.sayisalmimar.com
 25. 25. BIM vaka çalışmaları ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 25 Firmaların BIM kullanım şekillerini anlamak için farklı değerlendirme yöntemleri kullanıldı: VERİ SINIFLANDIRMA DEĞERLENDİRMESİ BPMN İŞ AKIŞI NOTASYONU ile BIM süreçlerini modellemek 1. Veri zenginliği 2. Yaşam döngüsü görünümleri 3. Rol ve disiplinler 4. İş süreçleri 5. Değişiklik yönetimi 6. Dağıtım yöntemi 7. Anındalık/erişim 8. Grafik bilgi 9. Uzamsal yeterlilik 10. Bilgi doğruluğu 11. Birlikteçalışılabilirlik/IFC desteği YETERLİLİK SEVİYE GÖSTERGESİ Capability Maturity Model (CMM) A.B.D National Building Information Modeling Standard (NBIMS)
 26. 26. 1-Tasarım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 26 İdeal tasarım süreci döngüseldir. Projenin her aşamasında tasarım geri dönülerek revize edilebilir. BIM’de tasarım olanakları: 1- Tasarımın geometrik kütle oluşturma komutları ile meydana getirilmesi. 2-Tasarımın bir skript dili ile parametrik tasarım ilkeleriyle oluşturulması 3-Tasarımın performans analizi yapılarak geliştirilmesi
 27. 27. 1-Tasarım evresinde BIM  Biçim oluşturma ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 27 A-Yazılımlardaki mevcut 3B araç ve komutlarla geometrik biçimlerin oluşturulması B- Parametrik tasarım çerçevesinde skript dili yardımıyla geometrik biçimlerin oluşturulması Son biçim mimari elemanlarla ilişkilendirilerek BIM modeline dönüştürülür Conceptual Mass komutları ile Revit’te amorf form üretimi Dynamo skript diliyle Revit’te form üretimi
 28. 28. 1-Tasarım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 28 Revit ile oluşturulan kavramsal tasarım modelleri Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi
 29. 29. 1-Tasarım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 29 Rhino-Grasshopper destekli Revit modelleri Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi
 30. 30. 1-Tasarım evresinde BIM  Perfomatif Tasarım ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 30 C-Performans analizi Bina kütleleri, iç mekanlar, cephe elemanları, boşluk-doluluk ve malzeme vb. girdiler iklimsel verilerle farklı simülasyonlarda kullanılabilir. Simülasyonlarda ortaya çıkan bina performansı analizi tasarım kararlarının gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlar. BIM performans analizleri bazı yeşil bina sertifikasyon programları için de puan kazanılmasını sağlar. Güneş Pozisyonu Gölge Analizleri Güneşkırıcı Tasarımı Akustik Tasarım Enerji Analizleri Güneş Işınımı Aydınlatma AnaliziCephe Tasarımı Görüş Açıları Analizi Autodesk Ecotech™ ile gerçekleştirilebilen analizler (Kaynak: Autodesk)
 31. 31. 1-Tasarım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 31 Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi Gölge Analizi DBC Mimarlık: Teknopark ışık rafı / 3B sistem detayı DBC Mimarlık: Teknopark Yangın Planı
 32. 32. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 32 Paralel Çalışma Farklı veya aynı meslek grupları arasında firma içi ve dışı proje işbirliği BIM sunucusu üzerinden simültane paralel çalışma olanağı Kullanıcılar yetkilendirilmesi Güvenilir ve zamanlı bilgi paylaşımı proje verimliliğini önemli ölçüde arttırır. BIM Yöneticisi BIM Sunucusu
 33. 33. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 33 DBC Mimarlık: Alfresco Dashboard Kullanıcı Arayüzü GMW İstanbul: Medine hızlı tren istasyonu projesi - Veri değişim akış diyagramı
 34. 34. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 34 • BIM modelinin gerçek binanın sanal bir kopyası olması, yapım süreçlerinde hakimiyet, metraj kolaylığı ve hassasiyeti proje revizyonu kolaylıkları getirmektedir • BIM, Dome Mimarlık’ın geleneksel tasarım ofisi yaklaşımının dışına çıkarak sahada bina yapımı süreçlerinde kontrolörlük görevleri almasını sağlamıştır. BIM modeli şantiyedeki çalışmalarla paralel güncellenmektedir. • Trump Towers projesine yapım sürecinde dahil olunmuştur. BIM maliyet hesaplaması, metraj, aylık ödeme durumu hesaplamaları, imalatın takibi konularında şantiyedeki süreçlerin planlandığı şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Dome Mimarlık: Trump Towers
 35. 35. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 35 Revit Structure™ ve RFEM™ arasında stürüktürel analiz için veri değişimi (Kaynak: Autodesk) Model verisi değişimi Mimari model, BIM yapı ve mekanik proje yazılımlarına yazılım ailesinin desteklediği formatta veya IFC dosya formatında aktarılıp yapı ve elektromekanik projelerin oluşumunda kullanılabilir. Mimari model ve dolayısıyla tasarım ihtiyaç doğrultusunda revize edilebilir. Çoğu kez yazılımlar arası çift yönlü düzenleme bağlantısı mevcuttur. Revit Architecture™ ve Revit Structure™ arasında veri değişimi (Kaynak: Goldberg, Catalyst 2005)
 36. 36. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 36 Çakışma Tesbiti Farklı BIM modelleri (mimari, yapı ve mekanik) biraraya getirilerek elemanların birbiriyle çakıştığı yerler veya çok yaklaştığı bölgeler hızla bulunabilir. Çakışmalar hem grafik, hem de rapor halinde gösterilebilir. Çakışmaları önceden görmek ve düzeltmek sonradan oluşabilecek zaman, iş gücü ve maliyet ile ilgili kayıpları ortadan kaldırır. Autodesk Navisworks™ ile çakışma tesbiti ve raporlaması (Kaynak: Autodesk)
 37. 37. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 37 GMW İstanbul: Medine hızlı tren istasyonu projesi Mimari, mekanik ve statik projeler arası çakışma tespiti
 38. 38. 2-Projelendirme ve Yapım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 38 4B-5B-6B Modelleme 3B BIM modeli elemanları iş programı, maliyet, performans, analizi, mekan/mahal ile ilişkilendirilerek: • (4B) zaman • (5B) maliyet • (6B) sürdürülebilirlik • (7B) tesis yönetimi alanlarında animasyonlar oluşturulabilir. Özellikle inşaat sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar bina yapım ve iş akış süreçlerini gösteren animasyonlarda tespit edilebilir. Bina iş programını referans alan bir Autodesk Navisworks™ yapım animasyonu Revit™ ortamında BIM modelinin animasyon için hazırlanması
 39. 39. 3-Tesis yönetimi evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 39 BIM modeli, yapım sonrası bakım ve işletim amaçlı kullanılabilir. Olası kullanımlar: • İklimlendirme (HVAC) ve elektrik sistemlerinin düzgün işletimi • Bina için güvenlik ve izleme sistemleri kurulumu • Bina afet ve acil durum tahliye planları hazırlanması • Emlak ve mekan-insan kaynağı yönetimi BIM mekanları ile bütünleşme (Kaynak: FM:Systems)
 40. 40. 3-Tesis yönetimi evresinde BIM  Örnek ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 40 • TAV İnşaat, Atatürk Havalimanı iç Hatlar Terminali renovasyon projesi • BIM modeli ile tesisin mahallere ayrılması ve onlar üzerinden yönetilmesi • Tesis için maliyet hesabı ve ihtiyaç tanımlamalarının kolaylaştırılması (özellikle iklimlendirme hesapları) • BIM modelinin Web tabanlı TAV Earth yazılımı ile ilişkilendirilerek tesis yönetiminin daha yaygın kullanıma açılması Terminalin 3B BIM Modeli Check-in adaları fotoğraf ve çizimleri TAV Earth Havaalanı Mahal Yönetim Sistemi
 41. 41. 4-Yeniden kullanım ve yıkım evresinde BIM ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 41 BIM modelinin bazı alternatif kullanımları: • Bina onarımı ve güçlendirilmesi • Mekansal performans geliştirimi • Yeni işlev çerçevesinde kullanım • Yıkım ve malzeme geri dönüşümü Sydney Opera binasında BIM modeli kullanılarak bina performans geliştirimi Bina yıkımı ve malzeme geri dönüşümü
 42. 42. Genel Tespitler ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 42 1. Firmaların bir BIM uygulama planlarının olmaması 2. Paydaşlar arası tanımlı bir işbirliği yönteminin bulunmaması 3. Firmalarda firma içi veya firmalara arası veri değişimi için çizim, dosya isimlendirme, katman ve notasyon standartı eksikliği 4. BIM’in mühendislik firmalarında yaygın kullanılmaması 5. Kamuda BIM projesinin doğrudan kullanılabilmesi için mevzuat eksiklikleri
 43. 43. Teşekkürler … ŞİMDİ BIM İLE KOORDİNASYON ZAMANI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU - 43 • E-posta sayisalmimar@gmail.com • Blog: www.sayisalmimar.com • Facebook: facebook/sayisalmimar • Twitter: @sofluoglu (art-tech-ture) • Linkedin: tr.linkedin.com/in/sayisalmimar Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi Enformatik Bölümü Bomonti, Şişli, İstanbul İletişim bilgileri:

×