Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Софија Бекрић Информатика

956 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Софија Бекрић Информатика

 1. 1. Историјски развој рачунара Развој рачунара: Од калкулатора до мрежног повезивања Софија Бекрић 1
 2. 2. Развој рачунара Садржај Кратка историја развоја рачунара Генерације рачунара Подела рачунара 2
 3. 3. Кратка историја рачунара Абакус(Abacus) - 4000 година п.н.е – Механички алат за рачунање – Аритметичке операције(+,-,*,: ) – Користи се у Кини, Јапану,Индији,... 3
 4. 4. Историја рачунара Blaise Pascal (Блејз Паскал) (1623-1662) • Математичар и физичар • Механички калкулатор • Рад са осмоцифреним бројевима • Један програмски језик из 70. година ХХ века назван је Паскал Механички калкулатор“Паскалин” 4
 5. 5. Историја рачунара Charles Babbage (Чарлс Бебич) (1791-1871) • Проф. математике “the father of computers” • Први механички рачунар који је могао да се програмира помоћу бушених картица • Аналитичка машина– први покушај израде аналитичких машина 5
 6. 6. Историја рачунара Ada Lovelace (Ејда Лавлејс) (1815-1852) • Ћерка песника Бајрона • Креира програм који је требало да се изврши на аналитичкој машини • Први програмер у историји рачунара • У њену част један један програмски језик носи име АДА(Ada) 6
 7. 7. Историја рачунара George Boole (Džordž Bul) (1815-1864) • Енглески математичар и филозоф • Развија алгебру над бинарним бројевима и логичке операције – Булова алгебра • AND, OR, NOT и скуповне операције УНИЈА, ПРЕСЕК, КОМПЛЕМЕНТ • Примена у прекидачким колима, као основа за конструкцију рачунара 7
 8. 8. Историја рачунара Herman Hollerith (1860-1929) • Развио је систем кодовања података на бушеним картицама • Патент је коришћен у САД-у 1890. за попис становништва • Program se svodio na prebrojavanje • Његова прва компанија је претеча ИБМ-а(IBM) Бушена картица 8
 9. 9. Историја рачунара Alan Turing (1912-1954) – математичар и криптограф • Доказује да се свака математичка функција(сваки низ операција) може представити у облику алгоритама • Програм је низ наредби записан у меморији низом симбола • Бавио се криптографијом и током ии светског рата сарађивао је са британском обавештајном службом на дешифровању немачких шифрованих порука(Лорензова шифра) • 1943. комплетирао је КОЛОС(Kolos) –први електронски дигитални рачунар • 1950. дефинише Тјурнингов тест којим се утврђује да ле се нека машина може сматрати “интелигентном” 9
 10. 10. Историја рачунара Енигма Машина “бомба” за дешифровање
 11. 11. Историја рачунара John Von Nouman (1903-1957) • Концепт програма који је смештен у меморију • Концепт рачунара опште намене • Могућност модификовања програма Нојманова архитектура рачунара – koncept koji se i dan danas koristi 11
 12. 12. Историја рачунара Konrad Zuse (1910-1995) Конрад Зусе •Немачки инжењер •Конструисао је уређај: – Z1 – бинарни,елекромеханички калкулатор са ограниченим програмирањем на бушеној траци(1939.) – Z2 – рачунар на бази телефонских релеја(1940.) – Z3 – na bazi расходованих телефонских релеја, 64-битни калкулатор са меморијском и аритметичком јединицом (1941.) – Z4 – други у свету комерцијални рачунар •Дизајнирао је први компјутерски језик Plankalkul (1948.) Zuse Z1 replica in the German Museum of Technology in Berlin
 13. 13. Генерације рачунара Рачунари 1. генерације (1951-1958) Elektronske vakum cevi  1944: Mark 1 – први електромеханички рачунар опште намене кога је развио професор са Харварда, Howard Aiken, производ је ИБМ-а  1944: ENIAC - 30 тона тежак, 18.000 електронских цеви  1950: UNIVAC I – први комерцијални рачунар опште намене • Опште карактеристике:  Елекронске вакум цеви  Машински језик(0,1)  Магнетна примарна меморија  Унос програма и података преко бушених картица MARC 1 13
 14. 14. Рачунари 2. генерације (1959-1963) • Опште карактеристике: – Транзистори – Почетак језика вишег нивоа: Fortran и Cobol – Магнетна примарна меморија – Магнетни дискови и траке за секундарну меморију – Типични примери: Philco Transac S-2000 i IBM 1401 i 1620 Tranzistor
 15. 15. Рачунари 3. генерације (1964-1970) • Основне карактеристике: – Интегрисана кола – Драстично повећање меморије – Омогућило је производњу чипова са хиљадама транзистора – Типични примери: IBM 360 (slika), PDP-1 Интегрисано коло
 16. 16. Генерације рачунара • Технологија штампања кола: – Повећање поузданости – Остваривање веза између електронских компоненти – Материјали за израду: пертинакс, гласфибер, ... 16
 17. 17. Рачунари 4. генерације (1971-1984) • Опште карактеристике: – LSI - Large Scale Integration – VLSI, Very Large Scale Integration –процес креирања интегрисаних кола комбинујући хиљаде транзистора у један чип – Разбој микропроцесора – Појава мини и супер рачунара – Паралелно процесирање – Повећана брзина рада,снаге, меморијски ресурси – Типични представници: Apple II, IBM PC
 18. 18. Рачунари 4. генерације • 1981-1982 – ZX81 • 8-16K – Spectrum • 48K – Comodore • 64 K 18
 19. 19. Рачунари 4.генерације • GUI (Graphical User Interface) – Dag Englbart (Doug Engelbart) • Осмислио “human-computer interaction” • Развио је hypertext • Увео је курсор контролисан мишем Doug Engelbart prvi put pokazuje miša • Више прозора:(Multiple windows): WIMP (windows, icons, menus, pointers) Prvi miš 19
 20. 20. • Macintosh (1984) Steve Jobs (1955-2011) применио: –Desktop – радну површину –Употребу миша и других “pointing devices” Steve Jobs (levo 1984, desno 2011) –“Double click" i “Click-anddrag“ особине за подршку уређајима за показивање Оригинални Мас Mac ultrabook 2012 20
 21. 21. Рачунари 5.генерације(1984-1991) • Широка употреба RISC (Reduced Instraction Set Computer) технологије • Паралелна обрада • Вишепроцесорски рад(Multiprocessing) PC računari 1990-tih • Конкретна обрада апликација(Multitasking) • Користе се за препознавање гласа и осталим доменима вештачке интелигенције • Развој супер рачунара Super kompjuter 1990-tih
 22. 22. Рачунари 6.генерације(od 1992) 6G Nano Silicone Case & Screen Protector Kit for New Apple iPod Nano 6 6th Generation 8GB 16GB • Нано технологије и неурокомпјутери • 2001: Apple - iPod - digitalni muzički plejer (8, 16 i 32 GB-2007); • 2002-2011: razvoj smartphone Nano i iPhone (G1-G6) • 2007: iPhone kombinuje 2,5GHz GSM i EDGE celularni telefon • Процесори: комбинација RISC архитектуре, проточности(pipelining) и паралелног процесирања • 2008: iPhone 3G sa GPS navigacijom • 2010: razvoj smart mobilnih telefona (iPad, Apple…) • Развој: WAN i WLAN (бежични LAN) • 2011: 6G Nano, 4G iPhone • Технологија: пралелно процесирање/архитектура • Брзина: Tflops (Tera Floating point Operations Per Second) (број операција са покретним зарезом у секунди) ≈ 1012 oper/s
 23. 23. Подела рачунара • Mainframe i Super рачунари Примене: – Временска прогноза – Хемијски и физички процеси – Васиоонска истраживања – Војне потребе – Велике организације које обрађују милионске трансакције ... The IBM Blue Gene/Q 23
 24. 24. Подела рачунара Сервери • Намењени за обезбеђивање софтверске подршке и других рачунарских ресурса другим рачунарима у оквиру дате мреже Server i dodatna oprema u 19” reku 24
 25. 25. Подела рачунара • Радне станице – Моћни стони рачунари са повећаном снагом – Најлешће повезани на велики рачунарски систем – 3D-графика, дизајн,... 25
 26. 26. Подела рачунара • Персонални рачунари – Опслужују једног корисника у датом тренутку – Уобичајене примене: обрада текстова, рачунарство, игре, слушање музике и гледање видео садржаја 26
 27. 27. Подела рачунара • Преносиви рачунари:машине које нису везане за столове:       Лаптоп (notebook) Netbook Handheld computers (PDAs) Palmtop Smartphone (iPad) Tablet PC ... 27
 28. 28. Подела рачунара • Уграђени рачунари: – Рачунари посебне примененамењени искључиво за унапред специфичне задатке • Контрола температуре и влажности • Мониторисање рада срца • Мониторисање кућног обезбеђења од провале... 28
 29. 29. Хвала на пажњи! 29

×