Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gintaro kambarys

353 views

Published on

Gintaras

Published in: Government & Nonprofit
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Gintaro kambarys

 1. 1. Янтарная комната – в Риге Jantarová komnata – v Rize B Старой Риге, рядом с древним монастырским двором, рядом с самым древним каменным строением города скрывается такая красота. Ve Staré Rize, vedle starobylého klášterního paláce, vedle nejstarobylejší kamenné městské výstavby, je ukryta taková nádhera.
 2. 2. В 1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих I Гогенцоллерн получил из рук нуждавшегося в военной помощи императора Леопольда I корону Пруссии. С тех пор герцогство превратилось в королевство, а представители династии Гогенцоллернов стали независимыми монархами. Коронация проходила в Кенигсберге, где новоиспеченный король познакомился с работами тамошних мастеров янтарного дела. Взбалмошному правителю Пруссии пришла в голову мысль украсить Янтарным кабинетом свой загородный замок Шарлоттенхоф в Потсдаме и тем самым превзойти роскошь Версаля. Янтарь, который раньше не применялся в оформлении интерьера, за два года до этого архитектор прусского королевского двора Андреас Шлютер впервые использовал в отделке одной из комнат в берлинском Большом королевском дворце. По одной из версии Шлютер считается автором и первоначального проекта Янтарного кабинета, несмотря на то, что ни в одном немецком архиве или музее так и не были найдены подлинные его эскизы и чертежи. Roku 1701 za poskytnutou válečnou pomoc získal brandenburský kurfirst Fridrich I. Hohenzolern pruskou korunu z rukou imperátora Leopolda I. Od té doby se vévodství změnilo na království a představitelé rodu Hohenzolernů se stali nezávislými monarchy. Korunovace se uskutečnilka v Královci (Koenigsberg), kde se novopečený král seznámil s pracemi tamních mistrů jantarových děl. Zhýčkanému správci Pruska se zrodil v hlavě nápad: jantarovým kabinetem zkrášlit mimoměstský zámek Charlotenhoff v Postupimi, a tímto předčit přepych Versailes. Jantar, jenž se dříve nepoužíval k vytváření interiéru, dva roky poté poprvé využil architekt pruského královského dvora Andreas Schlutter v části jedné z komnat berlínského Velkého královského paláce. Jedna z verzí předpokládá, že Schlutter je autorem prvopočátečního projektu jantarové komnaty, nehledě k tomu, že ani v jednom německém archivu, či muzeu, nebyly objeveny jeho původní skicy a výkresy.
 3. 3. Фрукты из янтаря, серебра и золотa. Ovoce z jantaru, stříbra a zlata.
 4. 4. Янтарные розы и ручная кузнечная ковка Jantarové růže a ruční kovářské výkovky
 5. 5. Фрагмент самого уникального экспоната янтарной комнаты – точной копии ломберного столика из Янтарной комнаты. Zlomek nejunikátnějšího exponátu jantarové komnaty – přibližné kopie hracího stolku z Jantarové komnaty.
 6. 6. Часть интерьера янтарной комнаты Část interiéru jantarové komnaty
 7. 7. Изделия из янтаря и серебра. Дизайнер и автор эскизов – Наталья Валнере Výrobky z jantaru a stříbra. Disainer a autor nákresů – Natalja Valnere
 8. 8.    Элементы декора камина.           Prvky výzdoby krbu.
 9. 9.  Фрагмент мозаики на стене.                Zlomek mozaiky na stěně.
 10. 10. Фрагмент витража.               Zlomek vitráže.
 11. 11.  Каминное зеркало.   Krbové zrcadlo.
 12. 12. В янтарной комнате собрана небольшая коллекция инклюзов. Так называются куски  янтаря с заключёнными в них насекомыми и растениями. Этим букашкам миллионы  лет!!!  V jantarové komnatě je shromážděna nevelká kolekce „inkluzí“. Tak se jmenují kousky  jantaru, v nichž je uvězněn hmyz a rostliny. Těm broukům jsou miliony let.
 13. 13. Люстра в янтарной комнате. Lustr v jantarové komnatě.
 14. 14. 17. сентября 1941 года в 4 часа дня 13-я армия гитлеровского вермахта, окружая Ленинград, заняла Царское Село. Во дворец, где находилась знаменитая Янтарная комната, ринулись толпы любопытных. Это были солдаты и офицеры немецких войск, испанцы Голубой дивизии. Они не церемонились с реликвией - штыками пытались вырвать части панелей, ломали уникальный паркет на сувениры. 17. září roku 1941 ve 4 hodiny denní, při obkličování Leningradu, obsadila Carské Sídlo 13. armáda hitlerovského wermachtu. Do paláce, kde se nalézala znamenitá Jantarová komnata, proudily tlupy zvědavců. Byli to vojáci i důstojníci německých vojsk, španělé Modré divize. Neměli úctu k relikvii – bajonety se pokoušeli vyrvat části panelů, vylamovali unikátní parkety na suvenýry.

×