Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dvi ismintingos istorijos2013 06sv

642 views

Published on

Idomu

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dvi ismintingos istorijos2013 06sv

 1. 1. DVI IŠMINTINGOS ISTORIJOS
 2. 2. „i, r/ - “ ' x „v" “at” A/ i f k r” ' -~
 3. 3. į pasaulį pasidairyti, kaip žmonės gyvena. Wename A nedideliame miestelyje, , . / kalno papėdėje, jie sutiko av / minią žmonių, kurie nešė ' ' . didelius akmenis į kalną. Kartą du išminčiai iškeliavo Q` r
 4. 4. Matėsi, kad jiems buvo sunku, ir išminčiams pasidarė įdomu, „ kodėl jie neša akmenis į kalną.
 5. 5. Jie priėjo prie pirmojo žmogaus ir paklausė: - Ką tu dirbi, žmogau? ` „z , . . ' -. , 4 1 . '4 f, I ] - , Ji A L” . L '
 6. 6. - Aš tempiu akmenis į viršų, - atsakė šis nesustodamas.
 7. 7. ;H čia - O tu ką darai? - : Al ų paklausė išmin kito žmogaus.
 8. 8. o- Aš uždirbu pinigus vaikams maistui, ė jis. - atsak
 9. 9. - Na, o tu ką dirbi? - paklausė išminčiai trečiojo žmogaus. 'x "ęŠ-Ć . T í
 10. 10. - Aš statau šventyklą! - išdidžiai atsakė žmogus. ;ė `
 11. 11. ' Padėkojo išminčiai ir susimąstė, tokius skirtingus atsakymus išgirdę. .. / L 3 1.99" . J, M! ' . „. '17 i' ` ` u* Ax- ' , x lxk g, Š» ; . . ę. ' ' I l ' „t Lit' L. w i r u' i' a - t- un_.
 12. 12. ` L › K. `ä - , „« `K 4 N . " Ą 4.. `. ' r a o -_ r V_ į * -l . `r -" „ *' r - 4. ›) . _`_ o _, -`*_. C w. .- . ..: Z_ '~. "ç`. -- ę . . ęq_? ' Į d í' à o-x i . ö-í. .: `; `í L. ; A--f ~` -_. . `__ `, f *Į "›-"__ `Į -fí/ __ ~. .` -r f_/ Jie suprato vieną paprastą tiesą - nesvarbu, ką tu darai, svarbu - kaip, su kokiomis mintimis tu tai darai. .. . į' „ _ I -X . i '_' - , _ r .4 . _ ' j. ; . l«-' , _ _- -n 7 , . „J -n , . ar f- / "_" „ r' »- / í/ / , _/ r _- , Q . - / :z , , , ._ Ą, í/ ą/ o a J 0 / Ž/ Į; ;/ //
 13. 13. Vienas ir tas pats užsiėmimas vienam žmogui atneša kančią, kitam nepakeliamą naštą užmeta, o kitam atneša džiaugsmą. .. / "A `~` - -. k > _. a' __ . .. .. .oü I, l f į; l Į, -- . iš ` Š`~, '„, f': "í j 2 z*"/ ~' I u! , ___ a. 1-' į í_4
 14. 14. Kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje galima rasti kažką gero, tereikia noro, ir kartais pakeistas požiūris keičia ne tik mūsų nuotaiką, bet ir gyvenimą
 15. 15. Žmonės daug nusidėdavo ir , ę tuo užrūstino Olimpo dievus. = Jie nusprendė pamokyti žmones ir susirinko pasitarti, kokiu būdu tai geriau padaryti. všäšp l "Š , / ' -. "-. . i ” W. X l. l l i x
 16. 16. Galiausiai nusprendė paslėpti laimę - kad žmogus jos ieškotų, „ o atradęs vertintų. l Tačiau kur? _-fv_'_`_. ;.` . . -- *"l`u~ ; sg - . , ` '1`9!-: "i J ` J' į Ir į 3 'nn-„z tu' _ _ _ J ' . ' u' v ~, `-". o' " ~'. I- . Ot-uch at”. u "'/ àį_ Ą q' wa. "xxiíų, c . , 'A o _- 00'; r , Q, » . u„. ;,. - , « , / "rr “rr l l / /7/ '- . br IM, / l zh r. f un/ l '/ l
 17. 17. - Paslėpsime ją danguje, kad kuo ilgiau jos ieškotų. - Netinka, nes žmonės išras skraidančias ' mašinas irjas pasieks.
 18. 18. - Tada slėpsime giliai po žeme. - Ne, žmonės sugalvos žemes rausiančias mašinas ir greitai suras laimę. ..
 19. 19. - Paslėpsime ją kitoje planetoje! *- - Nuskris ir ten.
 20. 20. Tuomet vyriausias Olimpo dievas tarė: - O mes paslėpsime laimę giliai žmogaus širdyje! Ieškodami išorėje, jie tikrai nesusipras, kad laimė - juose. ` N k 'l
 21. 21. ruvi ; ĄYČČ į: ' J e' 'i . V : t / . ..Taip ir ieško iki šiol žmonės laimės. Ir tik atkakliausi atranda. .. ZmJ9@

×