10 iprociu

207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 iprociu

 1. 1. 10 laimingų žmonių įpročių spausti Muzika: Bilitis Pourcel Grafika: Lulu
 2. 2. Laimingižmon s:ė 1. Visiškainesidomituo, k apiejuos galvojakitią žmon s.ė Mes įprato me priklausyti nuo kit nuo mo n s. Mus supaų ė labai daug žmo ni , kuri kiekvienas turi savo po ži r .ų ų ū į Tad k gali pavirsti m s gyvenimas, jei stengsim sį ą ū ų ė kiekvienam tikti? J s daro te tai, kas, j s nuo mo ne, yraį ū ū ų reikalinga. Gali b ti, kad j s veiksmai yra klaidingi,ū ū ų ta iau tai yra j s patirtis ir, ji yra ne kaino jama.č ū ų į Visiems patinka savimi pasitikintys, nepriklauso mi žmo n s, turintys aiški gyvenimišk po zicij . Tapkiteė ą ą ą to kiu žmo gumi ir eikite per gyvenim o riai, oą nesižvalgykite kiekvien kart ieško dami aplinkinią ą ų patvirtinimo arba pasmerkimo .
 3. 3. Laimingi žmonės: 2. Moka matyti situaciją iš šono. Nebūna nei vienareikšmių pergalių, nei vienareikšmių pralaimėjimų. Todėl geriausia - išlikti neutraliam. Tai nėra paprasta, tačiau to verta išmokti. Jei vadovausitės kinų išmintimi, tai teisingai pasielgs tas, kuris žvelgs į savo gyvenimą atsiskyręs - tarsi ant kalno sėdinti beždžionė, kuri iš viršaus stebi dviejų tigrų kovą. Tam tikra mūsų dalis turi tapti būtent ta beždžione, stebinčia gyvenimą iš šalies. Būtent tai leidžia mums priimti teisingus sprendimus ir neeikvoti jėgų ten, kur tikrai neverta kibti į kovą.
 4. 4. Laimingas žmogus: 4. Moka padėkoti. Ir tai ne atsainus dėkingumas, o tas, kuris sklinda iš pačios širdies. Dėkingumas gali sukurti mūsų gyvenime tikrą stebuklą, o paslaptis štai kur: kai mes dėkojame, dėmesį sutelkiame ne į tai, ko mes neturime, bet į tai, ką turime, o tam tikri dalykai, kaip žinome, traukia panašius į save dalykus. Būkime dėkingi - ir iš anksto dėkokite netgi už tai, kas dar neatsitiko. Ir kiekvieną vakarą prieš miegą būtinai prisiminkite mažiausiai penkias priežastis,už kurias galite padėkoti gyvenimui.
 5. 5. Laimingi žmonės: 3. Nesikankina apgailestaudami. Praleisto s galimyb s, nesusiklo s iusi amžina meilė č ė, draugai, kuriems per kvailum patik jo te širdiesą ė paslaptis, klasta... Visi mes link ko no rs gail tis,ę ė graužtis, ta iau tai yra pats nenaudingiausias irč beprasmiškiausias dalykas. „ Savigaila neturi t stisę ilgiau nei 5 minutes. Grauždami save, j s prarandateū ne tik laik , bet ir daug gyvybin s energijo s" , - teigiaą ė amerikie i psicho lo gas Olafas Mineris. Praleistč ų ų galimybi jau nebegr žinsite, o baigti raudo ti irų ą paanalizuo ti nes km s priežast - puikusė ė į pasirinkimas.
 6. 6. Laimingižmon s:ė 5. Išsaugonaujumopoj t .ū į Kažko pasiek , mes visai neilgai tuo džiaugiam s;ę ė naujumo , gaivumo jausmas mus palieka. Ta iau jč į reikia laikyti tvirtai suspaudus ranko mis ir ko jo mis. siminkite ir „ ko nservuo kite" savo triumfo mo mentus.Į Džiaugsmingi vykiai turi tapti j s b sim pergaliį ū ų ū ų ų generato riumi, to d l nuo lat prisiminkite bei iš naujoė išgyvenkite visus laiming emo cini b sen atspalvius.ų ų ū ų Susikurti naujus tikslus ir j siekti - nuo stabu. Ta iauų č labai dažnai vydamiesi tai, ko dar n ra, mesė nesusp jame kaip reikiant pasim gauti tuo , kas jau yra.ė ė D lto ir tampame nelaimingi.ė
 7. 7. Laimingas žmogus: 6. Moka iš savęs pasijuokti. Ironija - nuostabi savybė. Jei žmogus gali būti ironiškas ir sau pačiam, jis yra nenugalimas. Autoironija - išsivysčiusio intelekto požymis. Gebėjimas juoktis iš savęs būdingas tik stiprios dvasios ir proto žmonėms, kurie yra aukščiau už bet kokius prietarus, ir tiesiogiai susijęs su gyvenimo džiaugsmu bei optimizmu.
 8. 8. Laimingi žmonės: 7. Gyvena šia diena. Paprastai ir genialiai šį įprotį suformulavo psichologas Dale'as Carnegie: „Žmonės, iš vienos pusės gyvenantys praėjusių klaidų, etikečių ir neigiamos patirties priespaudoje, bei iš kitos pusės - baimėje patirtį nes km ateityje, negyvenai visai. Jieė ę labiau panaš s šviežiai užšaldytus zo mbius. Juosū į paralyžiuo ja baim , jie nesugeba suprasti, kad n ra neiė ė vakar, nei ryto j, o yra tik šiandien. Praeitis jau pra jo ,ė o ateitis dar neat jo . To d ldantimis sikibkite t „ iaė ė į į ą č ir dabar" - ir tada suprasite, kad galite visk .“ą
 9. 9. Laimingi žmonės: 8. Niekada nenustoja mokytis. Knygos, kelionės, nauji pomėgiai, užsienio kalbos, troškimas pažinti šį pasaulį ir niekada nesiliauti stebėtis, nei 8 metų, nei sulaukus 80-ties, - tai dar vienas nuostabus laimingų žmonių įprotis, todėl, kad būtent tai leidžia jiems realizuoti save.
 10. 10. Laimingi žmonės: 9. Niekada nepavydi. prato me lyginti save su kitais ir susieti savo s kmĮ ė ę su aplinkini s kme. Sveiko je ko nkurencijo je n raų ė ė nieko blo go , ta iau dažniausiai ji peraugač į nepasitenkinimo savimi ir pavydo s kmingesniemsė žmo n ms jausmus. Be to , pasaulyje yra tik vienasė žmo gus, su kuriuo galite save lyginti, - tai j s pats,ū ta iau praeityje. Ir jei šiandien j s esate no rs šiekč ū tiek geresnis, nei vakar, j s - nugal to jas ir turiteū ė teis pavyd ti tik pats sau.ę ė
 11. 11. Laimingi žmonės: 10. Protingai renkasi draugus. „Kažkieno vargai ir nelaimės gali būti jums pražūtingi - emocinės būsenos yra užkrečiamos, kaip ir ligos. Gali atrodyti, kad elgiatės kilniai ir gelbėjate skęstantįjį, tačiau labai dažnai nelaimingieji patys užsitraukia bėdas - jie užtrauks jas ir jums. Svarbu skirti žmones, kuriems tikrai reikia pagalbos, ir tuos, kurie savo veiksmais, mintimis ir poelgiais vis prisišaukia bėdą sau ant galvos. Pavojingiausias tipas - žmonės, kurie yra visada viskuo nepatenkinti ir pripratę laikyti save amžinomis aukomis. Bėkite nuo jų, kaip nuo maro. Bendraukite su laimingais - ir jie užkrės jus laime. Bendraukite su dosniais - ir tapsite tokiais pačiais. Jei jūs liūdnas - bendraukite su gyvenimu besidžiaugiančiais žmonėmis". (R.Green „48 valdžios įstatymai")
 12. 12. Kas padaro mus laimingus arba nelaimingus? Atsakymas gana paprastas: mūsų įpročiai. Aplinkybės gali būti kokios tik nori, tačiau būtent mūsų įpročiai labai stipriai veikia tai, kiek mes esame laimingi. Žmones, kurie užtikrintai keliauja per gyvenimą, vienija ypatingas požiūris į pasaulį. Jie laimingi ne todėl, kad jiems be perstojo šypsosi fortūna, o todėl, kad jie turi įpročius, kurie leidžia jiems „išlikti ant bangos" ir lengvai įveikti sunkumus bei nesėkmes.
 13. 13. Parengta pagal mail.ru (5braskes.lt)

×