Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Burger Ei

1,258 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Burger Ei

 1. 2. Het burger- ei <ul><li>Deel 1: Hoe zit het met lokale burgerparticipatie? </li></ul><ul><li>Deel 2: Bijdragen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul><ul><li>Deel 3: Bijdragen van buiten het sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul>
 2. 3. Het burger- ei : deel 1 Burgerparticipatie Ontstaan Rol burger en overheid Eerste generatie Jaren ‘70 van de 20 ste eeuw Initiatief bij het bestuur. De burger mag zijn mening geven. Inspraak Tweede generatie Jaren ‘90 van de 20 ste eeuw Initiatief blijft bij het bestuur. De burger denkt vooraf mee. Interactieve democratie Derde generatie Het eerste decennium van de 21 ste eeuw Initiatief ligt bij de burger. De overheid participeert. Directe democratie
 3. 4. De eerste generatie burgerparticipatie <ul><li>Jaren ‘60 </li></ul><ul><li>Modernisering  veranderende leefwereld  individualisme en consumentisme  ergernis </li></ul><ul><li>Verandering van kiesgedrag </li></ul><ul><li>OPLOSSING: Inspraak (vooral binnen ruimtelijke ordening) </li></ul>
 4. 5. De tweede generatie burgerparticipatie <ul><li>Jaren ‘90 </li></ul><ul><li>Burger voelt zich toeschouwer </li></ul><ul><li>Een gelijke stem ≠ gelijk zijn </li></ul><ul><li>OPLOSSING: Interactieve beleidsvorming; de burger denkt vooraf mee </li></ul><ul><li>Marktdenken in de politiek </li></ul><ul><li>Geloof in een algemene consensus  </li></ul>
 5. 6. De democratie stoot op grenzen <ul><li>Maatschappelijke tendensen </li></ul><ul><li>Kloof tussen burger en overheid door een klantgerichte benadering: hoe minder bemoeienis, hoe beter; zingeving verdwijnt;... </li></ul><ul><li>Toenemende complexiteit van maatschappelijke uitdagingen </li></ul><ul><li>Van bevelhuishouding naar onderhandelingshuishouding </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Tendensen in overheid en democratie </li></ul><ul><li>Democratie = indirecte democratie </li></ul><ul><li>Professionalisering ambtenaren en politici </li></ul><ul><li>De uitdaging </li></ul><ul><li>Meer interactie tussen overheid en burgers </li></ul><ul><li>Participatie bij planning EN uitvoering </li></ul><ul><li>Sociale selectie tegen gaan </li></ul>
 7. 8. De derde generatie burgerparticipatie <ul><li>Complementariteit t.o.v. de eerste en tweede generatie burgerparticipatie </li></ul><ul><li>4 Kenmerken: </li></ul><ul><ul><li>Burgers nemen zelf initiatief </li></ul></ul><ul><ul><li>De overheid faciliteert </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnen het publieke domein, met collectief belang </li></ul></ul><ul><ul><li>⁓ Algemene doelstellingen overheid </li></ul></ul>
 8. 9. Visies <ul><li>Op de burger </li></ul><ul><ul><li>Co-producent </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgerschap = pluricentrisch begrip </li></ul></ul><ul><ul><li>Expert met creatief vermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dragen van publieke verantwoordelijkheid </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>Op het beleid en beleidsprocessen </li></ul><ul><ul><li>Externe oriëntatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bottom-up </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokale buurtniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgaan met verschil </li></ul></ul><ul><li>Op de civiele samenleving </li></ul><ul><ul><li>Klemtoon op publieke ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Debat in plaats van conflict </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge afhankelijkheid </li></ul></ul>
 10. 11. Gevaren <ul><li>Niet voor iedereen </li></ul><ul><li>Paradox: top-down faciliteren van bottom-up initiatieven </li></ul><ul><li>Individuele marktdenken </li></ul><ul><li>Macht en democratie </li></ul><ul><ul><li>Ongelijke toegang </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet van de selectieve participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Plurale macht </li></ul></ul>
 11. 12. Consequenties <ul><li>Algemeen </li></ul><ul><ul><li>Differentiëren </li></ul></ul><ul><ul><li>Initiatieven van onderuit steunen op een aangepaste manier </li></ul></ul><ul><ul><li>Project- en maatwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Integraal in plaats van sectoraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Horizontale relaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Intelligent nietsdoen </li></ul></ul>
 12. 13. <ul><ul><li>Creëren van contexten voor democratisch burgerschap </li></ul></ul><ul><li>Voor professionals/ambtenaren </li></ul><ul><ul><li>Bemiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Frontlijnprofessional </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitator </li></ul></ul><ul><ul><li>Mede-auteur </li></ul></ul><ul><ul><li>Normatieve professionaliteit </li></ul></ul><ul><li>Voor bestuurders </li></ul><ul><ul><li>Governance </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinder </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluïde beleidsprocessen </li></ul></ul>
 13. 14. <ul><li>Voor het individu </li></ul><ul><ul><li>Eigen keuze om publieke verantwoordelijkheid als burger te dragen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politieke participatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opnemen sociale rol </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Democratische basiswaarden aanvaarden </li></ul></ul>
 14. 15. Het traject <ul><li>Fase 1: publicatie ‘het burger- ei ’ </li></ul><ul><li>Fase 2: benoemen en beschrijven van de rol en positie van het scvw in het verhaal van de lokale burgerparticipatie </li></ul><ul><ul><li> Visietekst eind december mbv werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 3: goede praktijken verzamelen en ontsluiten </li></ul></ul>

×