Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur tar vi emot invandrare

1,072 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hur tar vi emot invandrare

 1. 1. Hur tar vi emot invandrare?
 2. 2. Vad måste man ordna då man kommer till ett nytt land <ul><li>Bostad </li></ul><ul><li>Utbildning </li></ul><ul><li>Arbete </li></ul><ul><li>Få hjälp med kontakter (ex myndigheter och föreningar) </li></ul><ul><li>Lära sig ett nytt språk </li></ul>
 3. 3. Vad upplever invandrare som svårt när de kommer till Sverige? <ul><li>Känner sig inte som en del i svenska samhället. </li></ul><ul><li>Svårt att leva som arbetslös och vara beroende av bidrag. </li></ul><ul><li>Många har bra utbildningar från sina hemland, men kan inte arbeta med detta i Sverige och blir då arg och olycklig. </li></ul>
 4. 4. Vem har ansvaret för invandrare? Samhället har ansvar för att det fungera för dem som kommer hit och för invandrare som redan bor här. Riksdag och regering stiftar lagar om invandring. Kommunerna bestämmer om bostäder, skolor och bidrag. Kommunen måste göra en plan tillsammans med den som stanna för att personen ska kunna lära känna samhället. Migrationsverket utreder om en flykting ska få stanna. Under tiden som detta sker bor han eller hon på en flyktingsförläggning eller hos släktingar om dessa redan finns i Sverige.
 5. 5. Vad är främlingsfientlighet och rasism? Ordet främlingsfientlighet betyder avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, man tar avstånd från flyktingar och invandrare. Med rasism menas att någon tycker att människor av olika folkslag, ras och religion har olika värde. Rasister tycker själva att de tillhör en ras med högre värde. Detta säger lagen: Ingen person får behandlas sämre eller förolämpas på grund av sin ras, hudfärg, nationalitet och tro. Den som pekar ut en speciell grupp människor kan dömas för hets mot folkgrupp. Det är alltså förbjudet att påstå att en speciell folkgrupp stjäl mer än andra. I Sverige finns diskrimineringsombudsmannen DO, som både ska ge råd till människor och se till att lagarna mot diskriminering följs.
 6. 6. Diskriminering Diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på något sätt. Diskriminering kan drabba såväl hela grupper som individer. Människor har i alla tider diskriminerats på grund av sin hudfärg, sitt språk, sin härkomst, sin religion, sin sexuella läggning eller, inte minst, sitt kön. De som diskriminerar kan vara allt från stater och regeringar till enskilda, till exempel arbetsgivare eller restaurangägare. Några exempel: svarta människor diskriminerades länge i USA. I Sydafrika förtrycktes de systematiskt under namn av apartheid . Invandrare och deras barn diskrimineras ofta i Sverige utan annan anledning än att de kommer från andra länder. Kvinnor diskrimineras fortfarande ofta i arbetslivet: de får sämre betalt och har svårare att göra karriär.
 7. 7. Varför förekommer främlingsfientlighet? <ul><li>Många svenskar tycker att det har kommit för många invandrare till Sverige och visar därför öppet sin fientliga inställning. </li></ul><ul><li>Många har fördomar, med detta menas att man har idéer och uppfattningar som inte stämmer överrens med verkligheten. </li></ul><ul><li>Man är rädd för det som är okänt. </li></ul><ul><li>Missuppfattningar om invandrare. </li></ul>
 8. 8. Vanliga missuppfattningar Flyktingar som kommer hit och inte är fattiga är inte riktiga invandrare. Invandrare tar våra jobb Invandrare får förtur i bostadskön Diskutera dessa fördomar med din bänkkamrat. Kan ni komma på fler missuppfattningar som invandrare kan råka ut för?
 9. 9. Hur tror ni att svenskar uppfattas? Diskutera med din bänkkamrat.

×