Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taules de ciutats

145 views

Published on

Tula de ciutats

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taules de ciutats

  1. 1. TAULES DE CIUTATS – LLATÍ NOM DE LA CIUTAT Timgad SITUACIÓ SOCIAL Colònia romana de la serralada de l’Aurès a Algèria DATA DE ROMANITZACIÓ Fundada per l'emperador Trajà cap a l'any 100 d.C IMATGES DE LES CONSTRUCCIONS MES IMPORTANTS NOM DE LA CIUTAT Sabratha SITUACIÓ SOCIAL a la costa nord d'Àfrica, entre els dos Sirtes, a l'actual Líbia DATA DE ROMANITZACIÓ declarat patrimoni de la Humanitat el 1982. IMATGES DE LES CONSTRUCCIONS MES IMPORTANTS
  2. 2. NOM DE LA CIUTAT Bosra SITUACIÓ SOCIAL És una ciutat del sud de Síria , a la Governació de Dar'a , capital de la fèrtil regió de Haurán DATA DE ROMANITZACIÓ Va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1980 IMATGES DE LES CONSTRUCCIONS MES IMPORTANTS NOM DE LA CIUTAT Petra SITUACIÓ SOCIAL fou una ciutat d'Aràbia a la moderna Jordània. Fou capital dels edomites i dels nabateus i després de la província romana
  3. 3. d'Aràbia Pètria, més tard anomenada Palestina Salutaris i finalment Palestina Tercera. DATA DE ROMANITZACIÓ conquesta àrab al segle VII IMATGES DE LES CONSTRUCCIONS MES IMPORTANTS

×