Uppgift 6

294 views

Published on

MittUniversitet, Datorer och data från grunden

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uppgift 6

 1. 1. IT-RELATERADE BROTTDataintrångDatorbedrägeriAndra brott med koppling till IT
 2. 2. STATISTIK, IT-RELATERADE BROTT Bristande statistik år 2005 Förbättring har skett Bättre statistik idag Fler brott än vad som anmäls Antalet brott år 2011, 38 564st
 3. 3. STATISTIK, IT-RELATERADE BROTT Antalet IT-relaterade brott har ökat Fyra gånger så många på sex år Samhällets utvecklig Antalet datorer och tillgång till Internet 3
 4. 4. VAD ÄR ETT IT-RELATERAT BROTT? Dataintrång Bedrägerier IT-teknik i planeringen Frekvent användande  fler IT-relaterade brott Exempel på IT-relaterade: Bedrägerier Handel med illigala tjänster Barnporografi
 5. 5. IT-RELATERADE BROTTGROOMING Barn, under 15 år Kontakt via Internet Förtroende Föreslår träffBROTT MOT PERSONUPPGIFTSLAGEN Fysisk person Skydda integritet Personuppgifter
 6. 6. IT-RELATERADE BROTTPHISHING Bedrägeri Syfte: få tag i uppgifter Ex. bankBEDRÄGERI MED HJÄLP AV INTERNET Bedrägeri Falsk annons Person köper varan, betalar Säljaren levererar ej någon vara.
 7. 7. IT-RELATERADE BROTTHACKERS Öppen dörr Angrepp Kunna ta del av datorn.TROJANER Ta sig in i dator Installera själv Kontroll över datorn.
 8. 8. AKTUELLT IT-BROTT Anonymous Grupp hackers Svenska myndigheter Grupp användare Nätfrihet och yttrandefrihet Överbelastning Protestera
 9. 9. AKTUELLT IT-BROTT Debatt Kontroll Straff Sällan fällande domar Nya förslag Hårdare straff Beatrice Ask samt Anders Ahlkvist
 10. 10. ÅTGÄRDER MOT IT-BROTT Ny lag Lagring av trafikinformation 6 månader Ny regel Dataskydd Brottsförebyggande arbete Ex. samarbeten Internetleverantörerna.
 11. 11. KÄLLFÖRTECKNING 1http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika- brott/It-relaterade-brott 2 http://www.svd.se/naringsliv/it-brotten-kommer-bort- i-statistiken_1047147.svd 3 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.430764 4 http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180 0019635/2000_2_it-relaterad_brottslighet.pdf 5 http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2012/e u-kommissionen-foreslar-helt-nya-regler-for- dataskydd/ 6 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar- Polisen/Olika-typer-av-brott/IT-brott/
 12. 12. KÄLLFÖRTECKNING 7http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? programid=83&artikel=4182430 8 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15555609.ab 9 http://www.metro.se/nyheter/de-ligger-bakom- attackerna/EVHljc!AdGWh18Mk6Ys2/ 10 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? programid=83&artikel=5303022Sofia Larsson, Datavetenskap, MittUniversistet.

×