Bentang m7

358 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bentang m7

  1. 1. Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa : Kepelbagaian Budaya Disediakan oleh: Nazirah binti Ismail Zamarita binti Zakaria
  2. 2. Malaysia terdiri dari kelompok masyarakat yg berbilang etnik – Melayu, Cina dan India & lain2.Setiap etnik membawa sosio-budaya yg berbeza yg diwarisi dari nenek – moyang terdahulu.
  3. 3. MAKSUDMenurut kamus Dewan (2005) edisi keempat, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis.budaya membawa maksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi.
  4. 4. KEPELBAGAIAN BUDAYAMalaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya, adat resam dan ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri.Kepelbagaian budaya ini telah membentuk satu identiti Malaysia yang harmonis dan bersama-sama berganding bahu untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.
  5. 5. Pendekatan – pendekatan dalam usaha menangani aspek kepelbagaian budaya :Satu bangsa yang bersatu bukan sahaja berkongsi negara malah mereka juga perlu berkongsi usaha untuk memajukan negara dalam pelbagai bidang.Pendekatan bersifat berkecuali dan tidak menyebelahi mana- mana kaum serta memperlihatkan keadilan. Cth : Pendekatan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.
  6. 6. Membentuk tahap integrasi dan kefahaman sesama kaum melalui sistem pendidikan negara.Golongan pendidik harus berusaha utk elak elemen salah faham sesama bangsa.Tingkatkan kualiti pengajaran untuk menjadikan Sekolah Kebangsaan sbg sekolah pilihan.
  7. 7. Menyediakan aktiviti ko – kurikulum yang menarik dan mencabar di sekolah.Mewujudkan program sekolah berkembar di mana warga sekolah kebangsaan & sekolah jenis kebangsaan berkumpul dalam sesuatu aktiviti.Mengenalpasti aktiviti kegemaran murid dan menjadikannya sebagai landasan utk mereka berinteraksi dengan rakan dari kaum lain.Cth: “program e – integrasi”
  8. 8. Cadangan tangani kepelbagaian sosiobudayaSekolah kebangsaan sebagai penerajuKelayakan pelajar jadi penentuanTingkatkan mutu pendidikan guruTingkatkan kemudahanPeluang latihanKuasai pelbagai bahasaBiasiswa kepada yang berkelayakan

×