Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.10.2009, Steen M. Krogh: Indsigelse Akt nr. 49, råstof, sandflugt, støj

230 views

Published on

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

Published in: Travel, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

19.10.2009, Steen M. Krogh: Indsigelse Akt nr. 49, råstof, sandflugt, støj

  1. 1. Page 1 of 1 Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 15:58 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Testcenter til vindmøller Direktør Steen M. Krogh, Danopal A/S Bemærkning vedr. placeringen i et råstofområde Fra: Lars Vahl Hansen [mailto:lvh@kroghs-as.dk] Sendt: mandag 19. oktober 2009 11:31 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Emne: Testcenter til vindmøller Miljøcenter Århus Att.: Testområde til vindmøller Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg For god ordens skyld vil vi gerne gøre opmærksom på, at placeringen af testcentret efter det forslåede bliver placeret i et råstofområde. På fabrikken Danopal A/S fremstiller vi kvartssand til bl.a. fremstilling af Isover- isoleringsmaterialer, formsand til jernstøberiet Vald. Birn i Holstebro, og til Densit’s gulv- og vejbelægningsmaterialer. Det er naturligt, at vi meget nødigt ser initiativet evt. vil påvirke vor virksomhed negativt i fremtiden, også hvad angår støj i forbindelse med arbejdsmiljøet. Ligeledes kan der måske opstå problemer med påvirkning af vore sandlagre, der består af meget fintkornet kvartssand, f.eks. i form af sandflugt. Der kan måske også opstå et problem mht. møllerne placeret på vor grund. Vi tænker herpå om testmøllerne kan foranledige en form for vindafskærmning. Dette kun for tidligst muligt at gøre opmærksom på de gener testcentret evt. kan påføre vor virksomhed, og skal ikke opfattes som en negativ holdning til projektet i øvrigt. Vi er også bekendt med, at deciderede indsigelser kan indgives på et senere tidspunkt. Med venlig hilsen Steen M. Krogh Adm. direktør Danopal A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev Tlf. 9822 5200 / Fax 9822 5737 Mobil 2428 1370 E-mail: lvh@kroghs-as.dk 20-10-2009

×