Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.10.2009, Jane Knuse: Indsigelse Akt nr. 62, økonomi, andre test muligheder

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

19.10.2009, Jane Knuse: Indsigelse Akt nr. 62, økonomi, andre test muligheder

  1. 1. Page 1 of 1 Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: testcenter til vindmøller Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi : Kommentarer, ideer og synspunkter Vedhæftede filer: Danmark har et klart behov for et testcenter for store vindmøller.doc Fra: Jane Kruse [mailto:jk@folkecenter.dk] Sendt: mandag 19. oktober 2009 15:23 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Emne: testcenter til vindmøller Hermed kommentarer, ideer og synspunkt som bedes tages med i beslutningerne om Testcenter for store vindmøller. Jane Kruse Preben Maegaard, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Med venlig hilsen / best regards Jane Kruse Informationsleder Head of Information Nordic Folkecenter for Renewable Energy Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardsvej 16, DK-7760 Hurup Thy, Denmark Web : www.folkecenter.net , email : jk@folkecenter.dk tel : +45 97 95 66 00, mobil +45 40 60 45 51 fax +45 97 95 65 65 20-10-2009
  2. 2. Folkecenteret støtter testcenter. Af Jane Kruse Kruse og Preben Maegaard Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Danmark har et klart behov for et testcenter for store vindmøller. Danmark har i mange år været førende som producentland for vindmøller, men de to danske producenter, Vestas og Siemens mister markedsandele på verdensmarkedet. Det må der rettes op på. Samtidig sakker de danske producenter bagud, når det gælder størrelse og ny vindmølleteknik. De største møller på Vestas og Siemens salgslister er på henholdsvis 3 MW og 3,6 MW. I Tyskland kan man købe 5 MW møller fra fire producenter, REpower, Enercon, Multibrid og Bard og der er to producenter, som laver 6 MW vindmøller, Enercon og REpower. Til næste år vil kinesiske vindmølleproducenter på verdensmessen i Shanghai præsentere 5 MW møller. Nogle af de nævnte producenter anvender avanceret teknik uden gear, som også bør kunne komme på de danske producenters salgsliste. Forhåbentlig er det planen, at det nye nationale testcenter vil blive benyttet til, at dansk vindmølleindustri kommer i front som leverandør af de største vindmøller og med den mest avancerede teknik. Testcenter for hvem? Testcentret vil sætte Thy på verdenskortet. Ifølge det oplyste er det DTU Risø, som skal drive det nye nationale testcenter. Eftersom det etableres i Region Nord, bør det være et krav fra regionale og kommunale instanser, at også Aalborg Universitet sikres inddragelse i testcentret. AAU har en stærk position indenfor vindenergi, som det er i en regional og national interesse at udbygge for at bidrage med at bringe Danmark på niveau med det bedste i udlandet eller bedre. Moderne vindenergi kræver mange slags ekspertise. På nogle felter stå DTU Risø stærkere end AAU. På andre felter gælder det omvendt. Det vil være i en dansk industriel interesse, at det nye testcenter også stilles til rådighed for AAU og andre institutter, der arbejder med fremtidens store vindmøller. Hvor mange vindmøller skal testes? Miljøministeriet bør give flere oplysninger om, hvorledes man definerer testning af fremtidens store vindmøller. Det nationale testcenter i Thisted dækker således efter det oplyste kun testning på 7 ud af 20 planlagte platforme til afprøvning. Så mange typer store vindmøller har de to danske producenter naturligvis ikke under udvikling. Derfor bør myndighederne oplyse, hvorledes man definerer testning. Det vil svække offentlighedens forståelse for nødvendigheden af testning, dersom det sker under dække af produktionsmøller. Indtægter fra salg fra testmøllerne. Testmøller er prototyper af nye konstruktioner, som skal afprøves og dokumenteres, forinden de udbydes på markedet. Testmøller producerer imidlertid også elektricitet, som sælges til nettet. Hvem der skal eje testmøllerne i Thisted kommune er ikke oplyst, men under alle omstændigheder vil det være rimeligt, at Thisted kommune stiller krav om, at en passende del af indtægterne fra el-salget tilgår kommunens nye energifond med anvendelse af provenuet til bæredygtig udvikling i Thisted kommune. Det vil skabe solid forståelse blandt borgerne i kommunen for det nye testcenter. Testmøller stilles jo ikke op for at skaffe Vestas, Siemens og DTU Risø indtægter fra elslag, så at lade 50% af
  3. 3. indtægterne tilgå energifonden må være rimeligt. Industrien henter nogle fordele ved at afprøve vindmøllerne i Thy og bør aflevere noget til gengæld. Det vil også bidrage til at testmøllerne bliver taget ned og erstattet af andre nye typer testmøller. Det vil fremskynde den teknologiske udvikling på området. Når der tales om testmøller på op til 250 meters højde, vil der være tale om 5 MW eller større vindmøller. El-produktionen fra syv testmøller, når de er kørt ind, kan anslås til at være ikke under 100 millioner kWh om året svarende til et el-salg på ca. 50 millioner kroner om året. Halvdelen af dette beløb vil kunne underværker i Thy og gøre Thy endnu grønnere med tilskud til gårdbiogas, mange el-biler, energibesparelser i offentlige bygninger og forskning på flere områder. Hvor mange arbejdspladser? Vindmølleindustrien i Danmark er udsat for stadig hårdere udenlandsk konkurrence og skal anstrenge sig for at sikre arbejdspladserne i Danmark. Til det formål er et testcenter meget vigtigt. Derimod må selve testcentret formodes at skabe ganske få arbejdspladser, dersom det bliver bemandet som det eksisterende testcenter i Høvsøre nær Lemvig. Det vil sige under fem ansatte som foretager opsyn. Vindmøllerne i Høvsøre er op til 165 meter høje; måledata sendes direkte til vindmøllefabrikkerne og DTU Risø. Under etableringen at testcentret vil der være øget beskæftigelse med vejanlæg, fundamenter, kranarbejde, rydning af skov og tilsvarende, men næppe mange permanente arbejdspladser. Sikring af adgang og åbenhed. Gennem vore erfaringer med driften af Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi samt Folkecenterets Prøvestation for Små Vindmøller må det forventes, at det kommende Nationale Testcenter vil tiltrække besøgende i stort antal fra ind og udland, herunder mange med en professionel interesse i store vindmøller. På den baggrund må der sikres god information, åbenhed og offentlig adgang til testområdet. Kun når vindmøllerne sættes op og tages ned, vil det være rimeligt, at offentligheden ikke har adgang. Behov for både store og små vindmøller. Brancheforeningen for Husstandsvindmøller er interesseorganisation for de virksomheder, der producerer og markedsfører vindmøller til den enkelte husstands behov. Også når det gælder husstandsmøller, er der behov for forbedrede afprøvningsfaciliteter. Brancheforeningen foretrækker, at testningen sker i Jylland. Intet vil være mere naturligt end at lægge dette i Thy i regi af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Brancheforeningens formand, Morten V. Petersen, udtaler, at man foretrækker afprøvning i Thy som følge af de fremragende vindforhold. Formandens virksomhed afprøver allerede vindmøller på Folkecenteret, hvilket flere af foreningens andre medlemmer også gør. Folkecenteret har været primus motor i relanceringen af de mindre vindmøller. Man servicerer allerede virksomhederne med afprøvninger og demonstration. Det er p.t. opstillet 15 små vindmøller på centret, flere end noget andet sted her i landet. Men ligesom for de store vindmøller er der behov for en forstærket indsats. Det er en offentlig opgave, som kræver forbedrede faciliteter og testingeniører, der kan betjene virksomhederne. Folkecenteret har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet og samarbejder med danske og udenlandske leverandører og producenter af husstandsvindmøller. Forbedrede testmuligheder vil skabe grundlag for nye
  4. 4. ingeniørarbejdspladser i Thisted kommune. Igennem en 20 års periode fra 1983 sikrede en bevilling på 5 millioner kroner grundlaget for 20 overvejende statsbetalte arbejdspladser af højtuddannede. Vigtige brancheorganisationer som Håndværksrådet og DS Industri og Håndværk har i hele perioden støttet Folkecenterets aktiviteter, som primært er rettet imod de mindre virksomheders behov. Dermed er man med til at skabe det nødvendige vækstlag for nye energiprodukter i dynamiske mindre virksomheder.

    Be the first to comment

    Login to see the comments

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

Views

Total views

525

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×