Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anteckningar föräldraråd 24 januari 2011

300 views

Published on

Minnesanteckningar 20110124

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anteckningar föräldraråd 24 januari 2011

  1. 1. SÖDRA ÄNGBY SKOLAU T B I LD N I N G S F Ö RVA LT N I N G E NMINNESANTECKNINGAR FÖRÄLDRARÅD F-5Datum: 24 januariTid: 08.00-09.00Lokal: Skolans sammanträdesrumNärvarande:Fredrik Rosencrantz 3AHenrik Kruse 5APeter Åström 4ALouise Leijonhufvud 1AUlrika Wennerklint 2AHåkan Andersson 2BCarina Rudolph Lundberg 4BKarin Jönsson 3BUlrika Eriksson FBMattias Johansson FBEva-Lotta Ööwstedt Lundell 5BSusanne Håkans FAEbba Henning Planck 1BHenrik KroonJohan MichaelsonDiskussionspunkter: • Föregående mötes minnestanteckningar Diskussion kring information vid händelser I skolans närhet togs upp igen. • LPP- Utvecklingssamtal - Skriftliga omdömen – IUP Pedagogisk bedömning, trygghet och IT är prioriterade områden för skolan Henrik och Johan redogjorde för hur pedagogisk bedömning sker på SÄ.
  2. 2. LPO94 ersätts av ny läroplan LGR11. Uppfattas som tydligare och bättre än den gamla med bättre beskrivning om vad som ska ske i varje årskurs. Ny betygsskala A-F, sannolikt med betyg från ÅK6 kommer att införas så snart slutligt beslut fifattats i frågan. Utvärdering har gjorts kring de skriftliga omdömena som lämnats och feedbacken från föräldragruppen har varit att de är ok men opersonliga och lite svåra att tolka och ta till sig. Skolan arbetar på att se över hur detta ska kunna fungera och förbättras framöver. Utmaningen blir ännu större i högstadiet där det är 16 ämnen som ska bedömas.• Uppföljning av närvaro på fritids på jullovet Vissa dagar var det bra och vissa var det bättre under jullovet. Den 23 december var det exempelvis bara 13 av 37 anmälda barn på fritids. Detta innebär att personal är på plats i onödan. ANMÄLDA BARN ANTAL SOM KOM SJUKANMÄLDA 21/12 103 91 2 22/12 91 70 6 23/12 37 13 1 27/12 10 6 - 28/12 14 9 - 29/12 13 11 - 30/12 10 7 - 3/1 54 44 4 4/1 53 43 2 5/1 50 35 1 7/1 19 5 -• Övriga frågor Johan skickar ut en distributionslista för föräldrarådet. Städningen på toaletterna funkar inte, Skolan ser över om det ska utökas till två gånger per dag.
  3. 3. Frågor till nästa möte: - Mat på skutan - Vad får tas med till skolan, Ipod, telefon etc. Behov av en policy?

×