Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otgoo amgalan

348 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otgoo amgalan

 1. 1. analiz Судалгаа 1 Та монгол хэлний хичээлд сайн уу сургууль№ Овог Нэр Мэргэжил д сурсан Нас Хүйс жил a. Тийм b. Үгүй1 даваа мөнхзул сурагч 8 14 эм 0 12 болд мөнхзул сурагч 8 14 эм 0 03 одсүрэн олзтуяа сурагч 8 14 эм 0 04 энхбаатар намуунцэцэг сурагч 8 13 эм 0 05 чулуунбаатар ану сурагч 8 13 эм 0 06 очиртогоо ганочир сурагч 8 14 эр 0 07 энхболд сумьяабазар сурагч 8 14 эр 0 08 ганбаатар мөнхзул сурагч 8 14 эм 0 09 сэдочир ундрал сурагч 8 14 эм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
 2. 2. analizудалгаа 1 2 3 4 5 6 Танай гэрээсЕБС-д Та Та монгол хэлний Та хэдүүлээ Танай өрхийн нийт ээж аав хоёр нь хэдэн хүүхэд сурдаг гэрийнхэндээ хичээлд сайн уу амьдардаг вэ? орлого ажил хийдэг үү вэ? тусалдаг уу? d. огт сурдаггүй a. 108000 d.500000 c.300000 b. 89000 a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй d.10 a. 5 b. 1 a. 4 c. 7 c. 1 b.6 d. d. c. c. c. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 2
 3. 3. analiz 6 7 8 9 10 Та ангийн багш нар Та багшдаа ангийнхан хичээлээ Чи хэр сайнгэрийнхэндээ сэтгэл чинь чамд ойлгомжтой сурдаг вэ?тусалдаг уу? ханамжтай таалагддаг уу заадаг уу байдаг уу a. Ойлгомж муутай a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. d. c. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 3
 4. 4. график Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй мөнхзул 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 5 b. 1 мөнхзул 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 5 0.6 b. 1 0.5 c. 7 d.10 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого Page 4
 5. 5. график Судалгаанд оролцсон нийт a. 108000 b. 89000 мөнхзул 1 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 108000 0.6 b. 89000 0.5 c.300000 d.500000 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй мөнхзул 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 4 b.6 мөнхзул 0 0 Page 5
 6. 6. график 1 0.9 0.8 0.7 a. 4 0.6 b.6 c. 1 0.5 d. огт 0.4 сурдаггүй 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй мөнхзул 1 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 7: Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 Page 6
 7. 7. график 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Таалагдааг үй 0.6 b. Дунд 0.5 зэрэг c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 0 0 Page 7
 8. 8. график 1 0.9 0.8 0.7 a. Ойлгомж муутай 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Page 8
 9. 9. графикPage 9
 10. 10. графикPage 10
 11. 11. график1010 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 109 999 9 9 9 99 99 9 99 9 98 888 8 8 8 88 88 8 88 8 8 Page 117 777 7 7 7 77 77 7 77 7 7
 12. 12. 1010 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 график9 999 9 9 9 99 99 9 99 9 98 888 8 8 8 88 88 8 88 8 87 777 7 7 7 77 77 7 77 7 76 666 6 6 6 66 66 6 66 6 65 555 5 5 5 55 55 5 55 5 54 444 4 4 4 44 44 4 44 4 43 333 3 3 3 33 33 3 33 3 32 222 2 2 2 22 22 2 22 2 21 111 1 1 1 11 11 1 11 1 10 000 0 0 0 00 00 0 00 0 0 Page 12
 13. 13. 1 111 1 1 1 11 11 1 11 1 1 00 0 график0 000 0 0 0 00 0 00 0 Page 13
 14. 14. графикPage 14
 15. 15. графикPage 15
 16. 16. графикPage 16
 17. 17. графикы нэгтгэллд сайн уу c. d. 0 0аг вэ? c. 7 d.10 0 1рлого Page 17
 18. 18. график c.300000 d.500000 0 0ийдэг үү c. d. 0 1хэд сурдаг вэ? c. 1 d. огт сурдаггүй 0 0 Page 18
 19. 19. графикдаг уу? c. d. 0 0мжтай байдаг уу c. d. 0 0 Page 19
 20. 20. графиклагддаг уу c. Сайн d. Маш сайн 0 0той заадаг уу c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Page 20
 21. 21. графиквэ? c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Page 21
 22. 22. графикPage 22
 23. 23. графикPage 23
 24. 24. графикPage 24
 25. 25. графикPage 25
 26. 26. графикPage 26
 27. 27. графикPage 27
 28. 28. графикPage 28
 29. 29. графикPage 29
 30. 30. 9 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог сэдочир Нас 14Нэр ундрал Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 30
 31. 31. 9 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 31
 32. 32. 9хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 32
 33. 33. 9 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 33
 34. 34. 9Page 34
 35. 35. 9Page 35
 36. 36. 8 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог ганбаатар Нас 14Нэр мөнхзул Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 36
 37. 37. 8 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 37
 38. 38. 8хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 38
 39. 39. 8 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 39
 40. 40. 8Page 40
 41. 41. 8Page 41
 42. 42. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог энхболд Нас 14Нэр сумьяабазар Хүйс эрАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 42
 43. 43. 7 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 43
 44. 44. 7хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эр сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 44
 45. 45. 7 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 45
 46. 46. 7Page 46
 47. 47. 7Page 47
 48. 48. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог очиртогоо Нас 14Нэр ганочир Хүйс эрАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 48
 49. 49. 6 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 49
 50. 50. 6хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эр сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 50
 51. 51. 6 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 51
 52. 52. 6Page 52
 53. 53. 6Page 53
 54. 54. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог чулуунбаатар Нас 13Нэр ану Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 54
 55. 55. 5 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 55
 56. 56. 5хим судалгаа 13 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 56
 57. 57. 5 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 57
 58. 58. 5Page 58
 59. 59. 5Page 59
 60. 60. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог энхбаатар Нас 13Нэр намуунцэцэг Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 60
 61. 61. 4 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 61
 62. 62. 4хим судалгаа 13 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 62
 63. 63. 4 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 63
 64. 64. 4Page 64
 65. 65. 4Page 65
 66. 66. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог одсүрэн Нас 14Нэр олзтуяа Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 66
 67. 67. 3 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 67
 68. 68. 3хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 68
 69. 69. 3 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 69
 70. 70. 3Page 70
 71. 71. 3Page 71
 72. 72. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог болд Нас 14Нэр мөнхзул Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 72
 73. 73. 2 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 73
 74. 74. 2хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 74
 75. 75. 2 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 75
 76. 76. 2Page 76
 77. 77. 2Page 77
 78. 78. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог даваа Нас 14Нэр мөнхзул Хүйс эмАсуулт 1: Та монгол хэлний хичээлд сайн уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та хэдүүлээ амьдардаг вэ? a. 5 b. 1 c. 7 d.10Асуулт 3: Танай өрхийн нийт орлого a. 108000 b. 89000 c.300000 d.500000Асуулт 4: ээж аав хоёр нь ажил хийдэг үү a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Танай гэрээсЕБС-д хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. 4 b.6 c. 1 d. огт сурдаггүйАсуулт 6: Та гэрийнхэндээ тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Page 78
 79. 79. 1 Та ангийн багшдаа сэтгэл ханамжтай байдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: ангийнхан чинь чамд таалагддаг уу a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: багш нар хичээлээ ойлгомжтой заадаг уу a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Чи хэр сайн сурдаг вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Page 79
 80. 80. 1хим судалгаа 14 Мэргэжил сурагч эм сургуульд сурсан жил 8 Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт dd. огт сурдаггүй Хариулт b Хариулт a Page 80
 81. 81. 1 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Page 81
 82. 82. 1Page 82
 83. 83. 1Page 83

×