Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Australia

1,097 views

Published on

Published in: Lifestyle, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Australia

 1. 1. 7-р ангийн хичээл Сэдэв : «Австрали – энэ тивд бүх юм эсрэгээрээ ».
 2. 2. Асуудал дэвшүүлэх асуулт <ul><li>Австрали йг яагаад хачин тив гэдэг вэ ? </li></ul>
 3. 3. Сургалтын арга зүй <ul><li>Г азарзүй </li></ul><ul><li>Англи хэл </li></ul>
 4. 4. Хичээлийн зорилго ба зорилт <ul><li>Австрали тивийн тухай материалыг нэгтгэн дүгнэх </li></ul><ul><li>« Эх газрын газар зүй » 7 -р анги </li></ul><ul><li>3 . Газрын зураг дээр баримжаалал олгох . </li></ul><ul><li>4 . Эх газрыг нээж судалсан талаар танилцах </li></ul><ul><li>5. Хяналтын ажил . </li></ul>
 5. 5. Хичээлийн төлөвлөлт <ul><li>1. Зохион байгуулалтын үе . </li></ul><ul><li>2. Жул ь Верн ын « Ахмад Грант ын хүүхдүүд » номноос уншиж өгөх . </li></ul><ul><li>3. Үзэж судласан зүйлээ харилцан ярианы хэлбэрээр багш сурагчид ярилцах . </li></ul><ul><li>4. Анги нийтийн өмнө ганцаарчилсан хэлбэрээр ярилцлага хийх . </li></ul><ul><li>5. Багш нэмэлт мэдээлэл хийх . </li></ul><ul><li>6. «Австрали» сэдвээр үзсэн хичээлийг шалгах . </li></ul><ul><li>7. Хичээлийг дүгнэх . </li></ul>
 6. 6. Эх газруудын хэмжээ <ul><li>ll </li></ul>
 7. 7. Байгалын бүсүүд <ul><li>jj </li></ul>
 8. 8. Тал бөмбөрцөг
 9. 9. Австрали йн ховор амьтад . <ul><li>ppp </li></ul>
 10. 10. Джеймс Кук ын гэр музей .
 11. 11. Сидней анхны хот
 12. 12. Мельбурн
 13. 13. Австрали йн мужууд
 14. 14. Уугуул иргэд . <ul><li>bb </li></ul>
 15. 15. А бориген уудын суурин.
 16. 16. Улуру чулуу .
 17. 17. Амьтны ертөнц . <ul><li>тт </li></ul>

×