Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Henkilökohtainen budjetti ja
palveluohjaus
- kokemuksia Lauttasaari- ja KÄPI -hankkeista

Arja Peiponen VTL, THM, eMBA
Pal...
Lauttasaari -hankkeen taustaa
•

•

•

•

•

Ajatus käsillä olevaan Lauttasaaren asiakaskeskeiseen palveluverkko –
hankkee...
Lauttasaarihankkeen taustaa
• Lauttasaari –hanketta valmisteltaessa pohdittiin
reunaehtoja, joita hankkeessa tulee eteen, ...
Hankkeen toimijat
Yritykset

Kolmas
sektori

ASIAKKAAT

Kaupunki

Tutkimus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin kaupunki (useita e...
Asiakkaan valinnanvapaus
Julkinen
sektori

PALVELUTARJOTIN
Yksityinen sektori

Palvelukirjo

Asiakkaan valinnanvapaus

Hen...
Lauttasaari -hanke
•

•
•

•
•

Hankkeessa kartoitettiin ikäihmisten palvelutarpeita ja suunniteltiin
yhdessä asiakkaan ka...
Kohderyhmä
• Kohderyhmä (n. 100 asiakasta)
– Omaishoitoperheet, joissa hoidettava on yli 65 –vuotias (50
perhettä) sekä
– ...
Asiakasperhe 4
VeteraaniKuntoutus

Terveyskeskus

Kuljetuspal
velun
laajennus
Veteraanien
siivouspalv
2 x kk

Palveluasumi...
Arjen luotauksesta henkilökohtaiseen
budjettiin


•

Hankkeessa luotiin asiakasperheen arjen kartoittamiseen työkalu yhd...
14.1.2013

Henkilökohtaiset budjetit tammikuu 2013
Budj e t it
M yön n e t t y 7 4 2 3 e u r oa
Kä yt e t t y 1 4 8 3 e u ...
Lauttasaari –hankkeessa hankittuja
palveluja mm.
•
•
•
•
•
•

Iltahoitoa
Hoitoapu kotiin
Kotikuntoutus
Kodin järjestelyapu...
Kokemuksia
• Asiakkaat tyytyväisiä luotaukseen,
palveluohjaukseen ja budjetteihin
• Luotauspaketti koettiin toimivaksi
– T...
Asiakaskommentteja
“Tuntuu, että halutaan panostaa ja omaishoitajat huomataan”
“Järkevintä pitkästä aikaa”
“Olen ikionnell...
Palveluohjaus
•

Hankkeessa aloitettiin yleisen asiakastarvekartoituksen jälkeen
palveluohjausmallin (Care Manager, CM)keh...
Verkostotyö
•

•

•

•

Palveluohjauksen ja -suunnittelun tueksi Lauttasaareen luotiin yritysten
ja toimijoiden verkosto. ...
Palveluverkoston tehtävät
Palvelumuotoilu
Lauttasaari-hankkeessa
Lauttasaari-hanke oli WorldDesignCapital Helsinki 2012 -hanke

Palvelumuotoilua hyö...
Palvelumuotoilu
Lauttasaari-hankkeessa (jatkoa)
• Toimijaverkoston palvelumuotoilu (syksy 2012)
• Hyvinvointipysäkin (= in...
Sosv/vava/S. Hyvärinen
Lauttasaari –hankkeen tulokset
• Palveluohjauksen kehittyminen uudelle tasolle –asiakkaan itsensä
määrittelemä palvelukoko...
Lauttasaari –hankkeen haasteet
• Vanhusasiakkailla varauksellinen suhtautuminen uusiin
toimintamalleihin (oma vastuu, oma ...
Hankekokemukset
• Lauttasaari –hanke on ollut innostava ja laajasti eri
tahoja kiinnostava (TEM, Finanssialan keskusliitto...
Loppuraportti ilmestynyt
• Löytyy Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston sivuilta
http://www.hel.fi/hki/sote/fi/...
Käpi-projekti palveluohjauksen ja
henkilökohtaisen budjetin
kehittäjänä
Projektin taustaa
• Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja
Forum Virium Helsingin yhteinen projekti.
• Osa la...
Projektin kolme
osakokonaisuutta
1. Palveluohjauksen
kehittäminen ja
henkilökohtainen budjetti

 Syksy 2013 – kevät 2014
...
Kohderyhmät
1. Omaishoitoperheet
– 66 perhettä

2. Kotihoidon tukipalveluita käyttävät
asiakkaat
– 95 asiakasta

3. Kotiho...
Tämän hetkinen tilanne
•
•
•
•
•
•

Asiakkaita lähestytty kirjeitse
Yhteensä 40 yhteydenottoa kirjeisiin (vko 46 alussa)
1...
Kokemukset ja huomiot tähän mennessä
• Johdon ja henkilöstön vahva sitoutuminen
• Palveluohjaajan vankka osaaminen ja asen...
Pohdinnassa
• Miten mahdollistetaan reaaliaikainen ja kattava
tieto saatavilla olevista palveluista ja tuesta?
– Miten mah...
Tiedän mitä tahdon – hankkeen
(2010-2013) kokemukset
• Hankkeen tavoitteena kokeilla ja kehittää suomalaiseen
toimintaympä...
Tiedän mitä tahdon – hankkeen (20102013) kokemukset
•
•
•
•

Asiakkaat tyytyväisempiä käyttämiinsä palveluihin
Asiakkaissa...
Jatkotyöstämistä tarvitaan (Vantaa)
• Tukea valintojen päätösten tekemiseen
• Avun ja tuen tarpeiden arvioinnille perustuv...
Lähteet
•
•
•
•

Ahlsten Marika, kehitysvammaliitto: Vantaan kokeilu.
Hakoma Riitta, Etelä –Karjalan sosiaali- ja terveysp...
KIITOS!
arja.peiponen@hel.fi
puh. 09 310 43180

sari.luostarinen@forumvirium.fi
puh. 040 560 3326
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja, Helsingin kaupunki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja, Helsingin kaupunki

1,543 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja, Helsingin kaupunki

 1. 1. Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus - kokemuksia Lauttasaari- ja KÄPI -hankkeista Arja Peiponen VTL, THM, eMBA Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma
 2. 2. Lauttasaari -hankkeen taustaa • • • • • Ajatus käsillä olevaan Lauttasaaren asiakaskeskeiseen palveluverkko – hankkeeseen lähti liikkeelle Vanhustyön keskusliiton julkaisusta Omaishoito yhteistyönä. Tuossa kehittämishankkeessa saavutettiin hyviä tuloksia omaishoitoperheiden parissa räätälöimällä heille sopiva palvelukokonaisuus ja auttamalla heitä selviytymään monimutkaisessa palveluiden verkossa. Asiakasperheille räätälöity palvelukokonaisuus tuli myös taloudellisesti edullisemmaksi, perinteiseen palvelujen järjestämistapaan verrattuna. Monissa kehittämishankkeissa saavutetaan hyviä tuloksia, mutta toimivatko ne käytännössä, laajemmassa toimintaympäristössä ja esimerkiksi julkisella sektorilla? Tämä kysymys jäi askarruttamaan ja johti Lauttasaari -hankkeen toteuttamiseen. Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko – hankkeessa oli halu etsiä uudenlaisia toimintatapoja, jotka antaisivat mahdollisuuden aiempaa paremmin räätälöidä iäkkäiden palveluja heidän omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Ajatuksena oli kehittää verkostomaisesti toimiva, seinätön, monipuolisen vanhustenkeskuksen toimintamalli.
 3. 3. Lauttasaarihankkeen taustaa • Lauttasaari –hanketta valmisteltaessa pohdittiin reunaehtoja, joita hankkeessa tulee eteen, mm: – – – – Palvelut, joita henkilökohtaisella budjetilla voitaisiin rahoittaa –vapausasteet? Verotuskysymykset Lakimuutosten tarve Asiakkaiden halukkuus hankkia palveluja omalla rahalla, jne. • Hankkeen kokeilualue oli harkittu – Lauttasaaressa ei hankkeen käynnistyessä ollut juurikaan rakennettua hoivaa – Lauttasaaren vanhusväestön varallisuustaso on suhteellisen hyvä
 4. 4. Hankkeen toimijat Yritykset Kolmas sektori ASIAKKAAT Kaupunki Tutkimus • • • • • • • • • Helsingin kaupunki (useita eri hallintokuntia) Helsingin Yrittäjät ry:n Palveleva Helsinki –hanke, Lauttasaaren Yrittäjät ry Yksityisiä yrityksiä/ yrittäjiä Järjestöjä, säätiöitä, evankelis-luterilainen seurakunta, vapaaehtoistyön yhteisöjä Tutkimusyhteistyötahot (Aalto-yliopisto/ARTS/ECON/SOTERA; Itä-Suomen yliopiston KWRC, THL) Kansainväliset verkostot (mm. ENSA European Network of Social Authorities) Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Vertailukehittämistahot (mm. Kainuun AKI Aktiiviasiakas –hanke, Tampere, Vantaa, Eksote, Kehitysvammaliiton Tiedän mitä tahdon -projekti) Työn tukena palvelumuotoilussa mm. Aalto-yliopisto/ ARTS Sosv/vava/S. Hyvärinen Kuva: Näkymä Lauttasaaren tieltä. (Helsingin kaupunki)
 5. 5. Asiakkaan valinnanvapaus Julkinen sektori PALVELUTARJOTIN Yksityinen sektori Palvelukirjo Asiakkaan valinnanvapaus Henkilökohtainen budjetti € Palveluohjaus Arjen luotaus Sosv/vava/S. Hyvärinen Kolmas sektori
 6. 6. Lauttasaari -hanke • • • • • Hankkeessa kartoitettiin ikäihmisten palvelutarpeita ja suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen, toimivan arjen palvelukokonaisuus. Suunnitelman pohjalta määriteltiin henkilökohtainen budjetti. Uudenlaisen palvelusuunnittelun- ja ohjauksen sekä henkilökohtaisen budjetin avulla henkilö pystyi järjestämään hankkeen puitteissa tuen ja palvelut itselleen mielekkäällä tavalla ja voi näin elää enemmän omannäköistä elämää. Hankkeen aikana henkilökohtaista budjettia käytti 11 omaishoitoperhettä ja osalle on tehty jatkobudjetteja. Kehitystyössä hyödynnettiin kaupungin olemassa olevia (sähköisiä) järjestelmiä, uusia ei kehitetty.
 7. 7. Kohderyhmä • Kohderyhmä (n. 100 asiakasta) – Omaishoitoperheet, joissa hoidettava on yli 65 –vuotias (50 perhettä) sekä – Kotihoidon tukipalvelu- ja tilapäisasiakkaat ( 50 asiakasta) • Hankkeen aikana tehtiin rajaus, että henkilökohtaista budjettia kokeillaan vain omaishoitoperheissä • Arjen luotaukseen osallistui 30 omaishoitoperhettä, henkilökohtaista budjettia käytti 11 omaishoitoperhettä, ja osalle on tehty jatkobudjetteja • Kotihoidon tukipalvelu- ja tilapäisasiakkaiden tarpeiden kartoituksessa käytettiin pohjana HEKO (hyvinvointia edistävät kotikäynnit) –lomaketta (13 asiakasta) – Tietoa ja vapaaehtoistukea Lähde: Lauttasaari –hankkeen loppuraportti
 8. 8. Asiakasperhe 4 VeteraaniKuntoutus Terveyskeskus Kuljetuspal velun laajennus Veteraanien siivouspalv 2 x kk Palveluasuminen yhdessä Tuuraaja palvelun lisäys Hoitopaikka päiväksi tai tunniksi lyhyellä varoitusajalla Ikkunan pesu Kotihoito 2 x vko Kotihoidon lääkäri KELAn hoitotuki Omaishoidon tuki 2 Seurakunnan retki Naapuri 70v Päivätoiminta 1 x vko ESKO (hoitaja) AILA Tuuraaja ajoittain Tytär auttaa 3 h/ vko Veteraani keilaajat Jumalanpal velus 2x vuosi Apuvälinekartoitus Lapset Lapsenlap set Intervalli 1vko/kk Kuljetus palvelu Helsingin kaupunki/sosv/vava/Hanna Torppa 2011
 9. 9. Arjen luotauksesta henkilökohtaiseen budjettiin   • Hankkeessa luotiin asiakasperheen arjen kartoittamiseen työkalu yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa Sujuvuutta arkeen – arjen luotauspaketti Asiakas kartoittaa itse arkeaan/ arjen sujuvuutta luotauspaketin tehtävien avulla – – – – – – • Sosv/vava/S. Hyvärinen Minun elämän tarinani/ historiani Meidän arkemme (arkipäivät & viikonloppu) ja verkostomme Arjen palvelut (apu & tuki, palvelutarpeet) Harrastuksemme yhdessä & erikseen (ennen, nyt) Toiveemme ja unelmamme Asiat, joita haluaisimme muuttaa ja miten se toteutetaan Henkilökohtainen budjetti määritellään yksilöllisesti asiakkaalle arjen luotauksen ja palvelutarpeen arvioinnin pohjalta yhdessä palveluohjaajan/tiimin kanssa. Rahallisesti budjetit olivat pieniä, n.100-1400 €/kk
 10. 10. 14.1.2013 Henkilökohtaiset budjetit tammikuu 2013 Budj e t it M yön n e t t y 7 4 2 3 e u r oa Kä yt e t t y 1 4 8 3 e u roa ( Om a a ra h a a k ä yt e t t y yh t . 5 0 eu r oa Tie t oa va ik e a sa a da ) M yönne t yt hb:t 11 10 9 Hoitoapu kotiin 5,5 kk 1462,00 Hoitoapu 1125,00 1000,00 Iltahoito, 3 kk + 4 kk 8 7 6 5 746,00 Kotikuntoutus/ ulkoilu 740,00 740,00 Kodin järjestelyapu 544,70 Kuntokartoitus/saliohjaus 4 300 3 Fysioterapiapalvelut, 2 kk 288,00 2 288,00 1 0,00 100,00 200,00 Hyvinvointipalvelut, 2 kk 400,00 600,00 800,00 e u r oa Lähde: Lauttasaari –hankkeen loppuseminaarimateriaali 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00
 11. 11. Lauttasaari –hankkeessa hankittuja palveluja mm. • • • • • • Iltahoitoa Hoitoapu kotiin Kotikuntoutus Kodin järjestelyapu Kuntokartoitus, kuntosaliohjaus Espanjankielistä juttuseuraa Lähde: Lauttasaari –hankkeen loppuseminaarimateriaali
 12. 12. Kokemuksia • Asiakkaat tyytyväisiä luotaukseen, palveluohjaukseen ja budjetteihin • Luotauspaketti koettiin toimivaksi – Toisaalta jotkut asiakkaat kokivat luotauspaketin vaikeaksi ymmärtää – Oman arjen pohtiminen ja aktivoituminen tärkeää – Nopeutti luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ohjaajan ja asiakkaan välille -> edesauttoi asiakkaan oman äänen kuulumista – Arjen luotaus vie aikaa, jota omaishoitajilla on yleensä varsin vähän käytettävissä • Tietoa kaupungin, kolmannen sektorin ja yritysten palveluista tarvitaan runsaasti  Lisää asiakkaiden valinnanvapautta  Lisää yksilöllisyyttä  Lisää joustavuutta palveluiden hankinnassa Lähde: Lauttasaari –hankkeen loppuseminaarimateriaali
 13. 13. Asiakaskommentteja “Tuntuu, että halutaan panostaa ja omaishoitajat huomataan” “Järkevintä pitkästä aikaa” “Olen ikionnellinen, kun on löydetty minulle tällainen palvelu” “Olen kiitollinen siitä, että on tullut kuulluksi” “Asiakkaat olivat silmin nähden tyytyväisiä” “…kuunnellaan ja ymmärretään tavista…” “’Emme tarvitse mitään (apua ja tukea) juuri tällä hetkellä, meillä on kaikki hyvin” Lähde: Lauttasaari –hankkeen loppuseminaarimateriaali
 14. 14. Palveluohjaus • Hankkeessa aloitettiin yleisen asiakastarvekartoituksen jälkeen palveluohjausmallin (Care Manager, CM)kehittäminen sekä henkilökohtaisen budjetin rahoitus- ja toimintamallin (Personal Budget) työstäminen. • Mallinnustyössä hyödynnettiin asiakastarvekartoituksessa kerättyjä materiaaleja. • Mallinnustyön tavoitteena oli paitsi mallintaa hankkeessa kehitettävät toimintamallit, myös koota yhteen eri hallintokuntien edustajat ja muita hankkeen keskeisiä toimijoita, keskustelemaan palveluohjauksesta ja henkilökohtaisesta budjetista sekä kehittämään malleja yhdessä. • Asiakkaille tarjottiin laaja-alaista palveluohjausta & neuvontaa – lähtökohtana asiakkaiden yksilölliset arjen tuen ja avun tarpeet. Asiakkaat saivat tietoa • Kaupungin palveluista • Lauttasaarelaisten yritysten ja muiden yritysten palveluista • Kolmannen sektorin (yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoiset) palveluista
 15. 15. Verkostotyö • • • • Palveluohjauksen ja -suunnittelun tueksi Lauttasaareen luotiin yritysten ja toimijoiden verkosto. Tavoitteena oli tarjota asiakkaalle nykyistä joustavampi palveluiden kokonaisuus. Hankkeella pyrittiin edistämään vanhusten itsenäistä selviytymistä kotona. Toimijaverkosto rakentuu Lauttasaaressa palveluiden tuottamisesta kiinnostuneista toimijoista ja palveluiden käyttäjistä, jotka sitoutuvat toimijaverkoston pelisääntöihin. Jäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio tai yksittäinen, esimerkiksi vertaistukea tarjoava henkilö. Hankkeen työpajoissa laadittiin palvelumuotoilun keinoin toimijaverkostolle toimintamalli. Lauttasaaren toimijaverkoston tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä, uusien tarvelähtöisten palveluiden syntymisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisten ja toimijoiden osallisuutta palveluverkostossa.
 16. 16. Palveluverkoston tehtävät
 17. 17. Palvelumuotoilu Lauttasaari-hankkeessa Lauttasaari-hanke oli WorldDesignCapital Helsinki 2012 -hanke Palvelumuotoilua hyödynnettiin hankkeen eri vaiheissa mm. • Palvelumuotoilukoulutus (projektityöntekijät heti hankkeen alussa) • Asiakastarvekartoitukset hankkeen alussa, etnografiakertomukset (tyyppiasiakkaat), persoonatyypit: näitä on hyödynnetty 65+ asukastilaisuuksissa, yritys- ja yhteisötyöpajoissa • Välähdyksiä omaishoitajan arjessa –videokooste • Care Manager- ja Henkilökohtainen budjetti –toimintamallityöskentely: mm. palvelutilanteiden näytteleminen ja omaishoitajan palvelupolku • Arjen palveluiden luotaaminen ja palvelusuunnitelma (mm. palvelunäytteet, skenaariot & tulevaisuuskuvat eli mitä mieltä asiakkaat olisivat tietyistä palveluista, jos niitä olisi saatavilla, Joona Elon gradu 2012) Sosv/vava/S. Hyvärinen
 18. 18. Palvelumuotoilu Lauttasaari-hankkeessa (jatkoa) • Toimijaverkoston palvelumuotoilu (syksy 2012) • Hyvinvointipysäkin (= infopiste Lauttasaaren kirjastossa) suunnittelu ja mallintaminen (mm. storyboards) • Aikataulujen visualisointi, pikaprototypointi (= toiminnan suunnittelu, idointi verkostoissa mm. erilaisten esineiden avulla) • Esipilotin ja pilotin Co-design (mm. lego serios play, design games) – käytetty prosessisuunnittelussa mm. Lauttasaaren kirjaston kanssa sekä asiakasperheissä (tehtäväkortit, legot) • Hallintokuntien välisen yhteistyön mallintamisessa (DAA –hanke)
 19. 19. Sosv/vava/S. Hyvärinen
 20. 20. Lauttasaari –hankkeen tulokset • Palveluohjauksen kehittyminen uudelle tasolle –asiakkaan itsensä määrittelemä palvelukokonaisuus – Uusia välineitä palveluohjaukseen (luotain ym.) • Henkilökohtainen budjetti –toimintamalli kehitetty • Toimijaverkosto Lauttasaaren alueelle – Toimintamalli, palveluverkoston käsikirja, sopimus yhteistyöstä jatkossa • Laaja monialainen tutkimusyhteistyö • Palvelumuotoilun keinojen käyttö ja hyödyntäminen yllättävissäkin toimintaprosesseissa (esim. hallinto)
 21. 21. Lauttasaari –hankkeen haasteet • Vanhusasiakkailla varauksellinen suhtautuminen uusiin toimintamalleihin (oma vastuu, oma rahoitus) • Nykylainsäädäntöön liittyvät rajoitteet • Verottajan kanta? • Henkilökohtaisen budjetin rahoitusmalli (asiakkaalle annettava raha, palvelusetelit, eri hallintokuntien yhteinen tahto ja palvelu/rahapotti?) • Virkamiesten asenteet ja perinteiset toimintatavat • Yritysten keskinäinen yhteistyö • Toimijaverkoston ylläpito
 22. 22. Hankekokemukset • Lauttasaari –hanke on ollut innostava ja laajasti eri tahoja kiinnostava (TEM, Finanssialan keskusliitto, muut kunnat, yritykset, kolmas sektori, tutkimuslaitokset ym.) kehittämishanke • Hankkeessa on syntynyt paljon uusia innovaatioita, toimintamalleja ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön • Kaupungin eri hallintokuntien välinen yhteistyö on kehittynyt • Ikääntyneiden asiakkaiden uskallus kokeilla uutta on ollut rohkaisevaa • TEKESIN rahoitus on mahdollistanut hankkeen
 23. 23. Loppuraportti ilmestynyt • Löytyy Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sivuilta http://www.hel.fi/hki/sote/fi/Viraston+esittely/Julkais ut Tutkimuksia ja raportteja –julkaisusarja 2013 1/2013 Arjen luotauksesta räätälöityihin palvelupaketteihin – Kokemuksia henkilökohtaisen budjetin kokeilusta. Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko-hanke 2010–2013. LOPPURAPORTTI (.pdf)
 24. 24. Käpi-projekti palveluohjauksen ja henkilökohtaisen budjetin kehittäjänä
 25. 25. Projektin taustaa • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja Forum Virium Helsingin yhteinen projekti. • Osa laajempaa Käyttäjälähtöiset palvelumallit hyvinvointipalveluissa –projektikokonaisuutta. • EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) ja kestää 30.6.2014 asti. • Tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä asumista kotona. Keskiössä on palvelujen parempi integrointi asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi. • Jatketaan Lauttasaari-hankkeen toimintamallien kehittämistä.
 26. 26. Projektin kolme osakokonaisuutta 1. Palveluohjauksen kehittäminen ja henkilökohtainen budjetti  Syksy 2013 – kevät 2014 2. Ikääntyneiden odotusten ja toiveiden kartoitus tulevaisuuden palveluista  Talvi 2013 – kevät 2014 3. Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin kanssa  Talvi 2013 – kevät 2014
 27. 27. Kohderyhmät 1. Omaishoitoperheet – 66 perhettä 2. Kotihoidon tukipalveluita käyttävät asiakkaat – 95 asiakasta 3. Kotihoidon asiakkaat, jotka kokevat, etteivät enää halua asua kotona – 17 asiakasta
 28. 28. Tämän hetkinen tilanne • • • • • • Asiakkaita lähestytty kirjeitse Yhteensä 40 yhteydenottoa kirjeisiin (vko 46 alussa) 16 alustavaa kotikäyntiä 7 suostumusta Palvelutoiveluotainpaketti valmis Palveluohjausprosessi kuvattu (asiakkaan, palveluohjaajan sekä soten näkökulmat) – Henkilökohtaisen budjetin määrittely ja käytännön organisointi perustuu Lauttasaari-malliin  tätä ollaan juuri täsmentämässä
 29. 29. Kokemukset ja huomiot tähän mennessä • Johdon ja henkilöstön vahva sitoutuminen • Palveluohjaajan vankka osaaminen ja asenne – Laaja-alainen tieto palveluista ja tuesta sekä niiden tarjonnasta – Palveluohjausprosessi ja välineet (palvelutoiveluotain) – Henkilökohtaisen budjetin määrittely ja käyttö • Kaikki toiminta yksityiskohtiaan myöten mietittynä asiakkaan näkökulmasta tuottaa tulosta • Jo pelkkä keskustelu puhelimessa palveluohjaajan kanssa voi saada asiakkaan aktivoitumaan • Oleellista hyvissä ajoin suunnitella, miten projektin toimintamallit maastoutetaan osaksi normaalia toimintaa
 30. 30. Pohdinnassa • Miten mahdollistetaan reaaliaikainen ja kattava tieto saatavilla olevista palveluista ja tuesta? – Miten mahdollistetaan asiakkaiden itsenäinen tiedon ja palveluiden/tuen hankinta? – Miten palveluohjausta tekevää henkilöstöä tuetaan kentällä? • Miten henkilökohtaisen budjetin määrittely, rajaukset ja käyttö pitäisi pitkällä tähtäyksellä tehdä? – Millainen toimintamalli on toimivin? – Kansalliset haasteet?
 31. 31. Tiedän mitä tahdon – hankkeen (2010-2013) kokemukset • Hankkeen tavoitteena kokeilla ja kehittää suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten ihmisten käyttämässä tuessa ja palveluissa. • Kyse voimavarojen uudelleen kohdentamisesta (raha, joka henkilön tuen ja palveluiden tarpeenmukaiseen järjestämiseen joka tapauksessa kuluisi) → yksilölliset palveluratkaisut. • Henkilökohtaisen budjetoinnin tuki- ja palvelutarjotin – Perinteiset sosiaalipalvelut – Uudet, ennaltaehkäisevät sosiaalipalvelut • Esim. liikunta-, kulttuuri-, ja sivistyspalvelut kunnan eri hallintokunnista ja kunnan ulkopuolelta – Muu tuki ja palvelu • • Yksityisen sektorin palvelut Kolmannen sektorin palvelut • Näin minä pärjään –väline (sanoitetaan ihmiselle tärkeät asiat)
 32. 32. Tiedän mitä tahdon – hankkeen (20102013) kokemukset • • • • Asiakkaat tyytyväisempiä käyttämiinsä palveluihin Asiakkaissa tapahtunut voimaantumista Taloudellisesti järkevää Henkilökohtainen budjetointi on hyvä asennemuutoksen ”moottori” niin työntekijöille, asiakkaille itselleen, omaisille ja koko yhteiskunnalle. • Terveiset Eksotesta: • Rohkeasti kokeilemaan, tuo näkökulmaa ja ymmärrystä yksilökeskeiseen palvelusuunniteluun ja asiakkaan kuulemiseen, teettää työtä, mutta kannattaa • Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi Eksoten vammaispalvelujen palveluvalikkoa.
 33. 33. Jatkotyöstämistä tarvitaan (Vantaa) • Tukea valintojen päätösten tekemiseen • Avun ja tuen tarpeiden arvioinnille perustuvat henkilökohtaiset budjetit palvelujen keskiarvokustannuksille perustuvien budjettien sijaan • Asiakkaan oikeussuojan varmistaminen • Subjektiiviset oikeudet vs. valinnan vapaus • Henkilökohtaisten budjettien veronalaisuus/verovapaus • Kohderyhmämäärittely: kaikkien sosiaalihuollon asiakasryhmien valinnanvapaus vs. rajatun kohderyhmän • Työnkuva-, organisointi-, koulutus- ym. muutokset kulttuurimuutoksen mahdollistamiseksi
 34. 34. Lähteet • • • • Ahlsten Marika, kehitysvammaliitto: Vantaan kokeilu. Hakoma Riitta, Etelä –Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Luostarinen Sari: KÄPI –hanke Helsinki, Forum Virium. Rajalahti Aarne, Kehittämispäällikkö Kehitysvammaisten palvelusäätiö, aarne.rajalahti@kvps.fi • www.verneti.net/hb
 35. 35. KIITOS! arja.peiponen@hel.fi puh. 09 310 43180 sari.luostarinen@forumvirium.fi puh. 040 560 3326

×