SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
ZNACZENIE I ROLA PARTYCYPACJI
OBYWATELSKIEJ WE WSPÓŁCZESNEJ
DEMOKRACJI W KONTEKŚCIE
TWORZENIA I WDRAŻANIA
KRAJOWYCH I LOKALNYCH STRATEGII
ROZWOJU.
ŁUKASZ DOMAGAŁA, SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH SPLOT

22.10.2013, Białystok
Rola partycypacji


Kapitał



Dobre rządzenie a partycypacja



Podstawowe zasady konsultacji



Co robić ?
Miękkie kapitały - prof. Janusz Czapiński
Kapitał ludzki
odpowiada za efekt rywalizacji indywidualnej: im wyższy tym wyższa
względna pozycja ekonomiczna jednostki w grupie; wzrost
przeciętnego poziomu kapitału ludzkiego członków grupy zwiększa
pośrednio (poprzez system podatków) dobrobyt materialny całej
grupy; molekularna ścieżka rozwoju.
Kapitał społeczny
odpowiada za efekt rywalizacji grupowej (konkurencyjność wspólnot
miejskich, regionalnych, narodowych): im wyższy tym wyższa względna
pozycja ekonomiczna wspólnoty; wspólnotowa ścieżka rozwoju.
Pomostowy kapitał społeczny – łączący członków społeczeństwa z
rożnych grup - jest istotą obywatelskości
Niski kapitał społeczny: Chodzimy szybciej, ich jest dwóch a my sami
Miękkie kapitały - prof. Janusz Czapiński
Kapitał intelektualny rozumiany jest zazwyczaj jako zasób
przedsiębiorstwa. Jest zatem analizowany z punktu widzenia
przewagi danego podmiotu gospodarczego na lokalnym lub
globalnym rynku. Można jednak także poprzez agregowanie
cech intelektualnych jednostek oraz naukowe osiągniecia
wspólnoty tworzyć regionalne i krajowe miary kapitału
intelektualnego.
Kapitał kreatywny
jest odpowiedzialny głownie za konkurencyjność regionów i
miast; obejmuje charakterystykę rynku pracy (udział
pracowników twórczych w populacji zatrudnionych), lokalne
czynniki sprzyjające osiedlaniu się na danym terenie ludzi
utalentowanych i rozwojowi nowoczesnych technologii.
Kapitał ludzki w dużym stopniu decyduje o
wzroście dobrobytu krajów słabiej
rozwiniętych.
Kapitał społeczny jest decydującą przesłanką
rozwoju ekonomicznego krajów wyżej
rozwiniętych.
Władza – partycypacja – rozwój
Optymalny poziomu uczestnictwa obywateli w
życiu publicznym – jako warunku koniecznego
stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej
aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu
rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury
politycznej
7 zasad konsultacji - MAiC
1.

1.

1.

DOBRA WIARA – Konsultacje prowadzone są w duchu
dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem,
wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
POWSZECHNOŚĆ – Każdy zainteresowany tematem
powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić
w nich swój pogląd.
PRZEJRZYSTOŚĆ– Informacje o celu, regułach,
przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie
dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki
pogląd.
7 zasad konsultacji - MAiC
4.

4.

RESPONSYWNOŚĆ – Każdemu, kto zgłosi opinię,
należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym
terminie.
KOORDYNACJA – Konsultacje powinny mieć
gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak
politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być
odpowiednio umocowane w strukturze
administracji.
7 zasad konsultacji - MAiC
6.

6.

PRZEWIDYWALNOŚĆ – Konsultacje powinny być
prowadzone od początku prac nad zmianą i od
początku procesu legislacyjnego. Powinny być
prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o
czytelne reguły.
POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – Choć
poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo
przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne
decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych
konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i
dobro ogólne.
Szczeble partycypacji






Informowanie (aktywne i bierne np. dostęp do
informacji
Konsultowanie (informacja i zbieranie opinii)

Współdecydowanie (autentyczne partnerstwo,
uznanie wiążącej mocy dyskutowanych rozwiązań)
Co powstrzymuje













Brak czasu
Konsultacje są drogie
Z kim rozmawiać
Tworzenie oczekiwania, którym nie będzie można sprostać
Ludzie nie maja kompetencji do wypowiadania się w tych
sprawach
Ludzie nie są zainteresowani sprawami publicznymi
To, co robimy, odpowiada optymalnie potrzebom i nie ma po
co zasięgać w tej sprawie opinii / mamy mandat
Problem braku umiejętności i kultury konsultacji

Autor: Jan Jakub Wygnański
Jak rozwijać dialog i partycypacje społeczną






Stosowanie różnorodnych form i metod konsultacji
Partycypacyjne tworzenie, wdrażanie, ewaluacja
strategii rozwoju
Instytucjonalizacja dialogu społecznego:
Komisje dialogu społecznego (np. Warszawa, Łódź)
 Komitety monitorujące
 Rady pożytku publicznego
 Rady społeczno-gospodarcze




Wzmacnianie partnerów
Dziękuję z uwagę.

More Related Content

Viewers also liked (20)

Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-SkibaPułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
 
Pedagogia especial em Angola
Pedagogia especial em AngolaPedagogia especial em Angola
Pedagogia especial em Angola
 
Práctica 3.2. la marca vende más que el producto9. Práctica 3.2.: (grupal): A...
Práctica 3.2. la marca vende más que el producto9.	Práctica 3.2.: (grupal): A...Práctica 3.2. la marca vende más que el producto9.	Práctica 3.2.: (grupal): A...
Práctica 3.2. la marca vende más que el producto9. Práctica 3.2.: (grupal): A...
 
Degree certificate
Degree certificate Degree certificate
Degree certificate
 
Lecture 10.4 bt
Lecture 10.4 btLecture 10.4 bt
Lecture 10.4 bt
 
Ciencias 5
Ciencias 5Ciencias 5
Ciencias 5
 
NAV CV,,,,,,,
NAV CV,,,,,,,NAV CV,,,,,,,
NAV CV,,,,,,,
 
Paradigmas del pensamiento político
Paradigmas del pensamiento político Paradigmas del pensamiento político
Paradigmas del pensamiento político
 
Programa gral 4to
Programa gral 4toPrograma gral 4to
Programa gral 4to
 
Vigilia san vicente.
Vigilia san vicente. Vigilia san vicente.
Vigilia san vicente.
 
Activitat pdi
Activitat pdiActivitat pdi
Activitat pdi
 
1st front cover analysis
1st front cover analysis1st front cover analysis
1st front cover analysis
 
Mapa
Mapa Mapa
Mapa
 
PC 31 971 321 46 rev D
PC 31 971 321 46 rev DPC 31 971 321 46 rev D
PC 31 971 321 46 rev D
 
Faith
FaithFaith
Faith
 
20042015 CV HERRI SATRIO
20042015 CV HERRI SATRIO20042015 CV HERRI SATRIO
20042015 CV HERRI SATRIO
 
Marketing branding
Marketing brandingMarketing branding
Marketing branding
 
enigma code
enigma codeenigma code
enigma code
 
Armas quimicas
Armas quimicasArmas quimicas
Armas quimicas
 

Similar to Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej demokracji w kontekście tworzenia i wdrażania krajowych i lokalnych strategii rozwoju.

Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiFundacja MY PACJENCI
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...Pomcert
 
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychEfektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychPracownia Obywatelska
 
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacjiJak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacjiMasz Głos, Masz Wybór
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Radek Oryszczyszyn
 
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...Fundacja MY PACJENCI
 
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...Małopolski Instytut Kultury
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiGrupa Trop
 

Similar to Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej demokracji w kontekście tworzenia i wdrażania krajowych i lokalnych strategii rozwoju. (13)

Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
 
Model wspolpracy
Model wspolpracyModel wspolpracy
Model wspolpracy
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
 
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychEfektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
 
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacjiJak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji
Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Budżet Równych Szans
Budżet Równych SzansBudżet Równych Szans
Budżet Równych Szans
 
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
 
Jak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz IIJak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz II
 
SROI dla firm
SROI dla firmSROI dla firm
SROI dla firm
 
Konfa Sejm 2010 03 05 Baron
Konfa Sejm 2010 03 05 BaronKonfa Sejm 2010 03 05 Baron
Konfa Sejm 2010 03 05 Baron
 
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytuc...
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych (9)

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
E-Government closer to the people
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
 

Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej demokracji w kontekście tworzenia i wdrażania krajowych i lokalnych strategii rozwoju.

 • 1. ZNACZENIE I ROLA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ WE WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI W KONTEKŚCIE TWORZENIA I WDRAŻANIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU. ŁUKASZ DOMAGAŁA, SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT 22.10.2013, Białystok
 • 2. Rola partycypacji  Kapitał  Dobre rządzenie a partycypacja  Podstawowe zasady konsultacji  Co robić ?
 • 3. Miękkie kapitały - prof. Janusz Czapiński Kapitał ludzki odpowiada za efekt rywalizacji indywidualnej: im wyższy tym wyższa względna pozycja ekonomiczna jednostki w grupie; wzrost przeciętnego poziomu kapitału ludzkiego członków grupy zwiększa pośrednio (poprzez system podatków) dobrobyt materialny całej grupy; molekularna ścieżka rozwoju. Kapitał społeczny odpowiada za efekt rywalizacji grupowej (konkurencyjność wspólnot miejskich, regionalnych, narodowych): im wyższy tym wyższa względna pozycja ekonomiczna wspólnoty; wspólnotowa ścieżka rozwoju. Pomostowy kapitał społeczny – łączący członków społeczeństwa z rożnych grup - jest istotą obywatelskości Niski kapitał społeczny: Chodzimy szybciej, ich jest dwóch a my sami
 • 4. Miękkie kapitały - prof. Janusz Czapiński Kapitał intelektualny rozumiany jest zazwyczaj jako zasób przedsiębiorstwa. Jest zatem analizowany z punktu widzenia przewagi danego podmiotu gospodarczego na lokalnym lub globalnym rynku. Można jednak także poprzez agregowanie cech intelektualnych jednostek oraz naukowe osiągniecia wspólnoty tworzyć regionalne i krajowe miary kapitału intelektualnego. Kapitał kreatywny jest odpowiedzialny głownie za konkurencyjność regionów i miast; obejmuje charakterystykę rynku pracy (udział pracowników twórczych w populacji zatrudnionych), lokalne czynniki sprzyjające osiedlaniu się na danym terenie ludzi utalentowanych i rozwojowi nowoczesnych technologii.
 • 5. Kapitał ludzki w dużym stopniu decyduje o wzroście dobrobytu krajów słabiej rozwiniętych. Kapitał społeczny jest decydującą przesłanką rozwoju ekonomicznego krajów wyżej rozwiniętych.
 • 6. Władza – partycypacja – rozwój Optymalny poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako warunku koniecznego stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
 • 7. 7 zasad konsultacji - MAiC 1. 1. 1. DOBRA WIARA – Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. POWSZECHNOŚĆ – Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd. PRZEJRZYSTOŚĆ– Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
 • 8. 7 zasad konsultacji - MAiC 4. 4. RESPONSYWNOŚĆ – Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie. KOORDYNACJA – Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
 • 9. 7 zasad konsultacji - MAiC 6. 6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – Konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.
 • 10. Szczeble partycypacji    Informowanie (aktywne i bierne np. dostęp do informacji Konsultowanie (informacja i zbieranie opinii) Współdecydowanie (autentyczne partnerstwo, uznanie wiążącej mocy dyskutowanych rozwiązań)
 • 11. Co powstrzymuje         Brak czasu Konsultacje są drogie Z kim rozmawiać Tworzenie oczekiwania, którym nie będzie można sprostać Ludzie nie maja kompetencji do wypowiadania się w tych sprawach Ludzie nie są zainteresowani sprawami publicznymi To, co robimy, odpowiada optymalnie potrzebom i nie ma po co zasięgać w tej sprawie opinii / mamy mandat Problem braku umiejętności i kultury konsultacji Autor: Jan Jakub Wygnański
 • 12. Jak rozwijać dialog i partycypacje społeczną    Stosowanie różnorodnych form i metod konsultacji Partycypacyjne tworzenie, wdrażanie, ewaluacja strategii rozwoju Instytucjonalizacja dialogu społecznego: Komisje dialogu społecznego (np. Warszawa, Łódź)  Komitety monitorujące  Rady pożytku publicznego  Rady społeczno-gospodarcze   Wzmacnianie partnerów