Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar Theory of Change deel 2

93 views

Published on

Deel 2 van een webinarreeks door Marc Jans. In dit deel: de 5 stappen bij het ontwikkelen van een Theory of Change, aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar Theory of Change deel 2

 1. 1. WEBINAR ‘THEORY OF CHANGE’ In 5 stappen naar je eigen veranderingstheorie DEEL 2 Vrijdag 26 oktober 2019
 2. 2. EVEN CHECKEN Wie volgde het eerste webinar? ❑ Ik volgde deel 1 van het webinar ‘ToC’ live. ❑ Ik keek uitgesteld naar deel 1 van het webinar ‘ToC’. ❑ Helaas, ik kon deel 1 van het webinar ‘ToC’ nog niet bekijken. 25/10/2019 www.socius.be 2 POLL
 3. 3. 25/10/2019 www.socius.be 3 Model om veranderingsprogramma’s ▪ te plannen ▪ op te volgen ▪ te evalueren TOC = LOGISCHE UITLEG VOOR EEN SOCIAAL VERANDERINGSPROGRAMMA
 4. 4. PROCES: WIJZE VAN PLANNEN 25/10/2019 www.socius.be 4 Gestructureerd Oorzaken en gevolgen in kaart brengen Participatief Achterstevoren
 5. 5. PRODUCT: SCHEMA & NARRATIEF 25/10/2019 www.socius.be 5 … Hoe vaak kleuters naar school gaan hangt af van de ouders. Sommige ouders zijn zelf nooit naar de kleuterschool geweest en zitten met heel veel vragen: kunnen kleuters thuis ook niet spelen? Kan een klasleerkracht met zoveel kleuters wel voldoende zorg dragen voor mijn kind? Zal mijn kind het Nederlands op school wel voldoende begrijpen? …
 6. 6. 25/10/2019 www.socius.be 6 1. PROCES: PLANNEN VAN SOCIALE VERANDERINGEN 1. Gestructureerd 2. Oorzaak – Gevolg relaties in kaart brengen 3. Participatief 4. Achterstevoren 2. PRODUCT ▪ Schema ▪ Narratief 3. OPVOLGEN EN EVALUEREN van een sociaal veranderingsprogramma WEBINAR TOC: DEEL 2
 7. 7. GESTRUCTUREERD: IN 5 STAPPEN Doelstellingen en aannames identificeren Veranderingslogica in kaart brengen Relevante indicatoren ontwerpen Ondersteunende interventies identificeren Narratief schrijven 25/10/2019 www.socius.be 7 1 2 3 4 5
 8. 8. 25/10/2019 www.socius.be 8
 9. 9. 25/10/2019 www.socius.be 9
 10. 10. 25/10/2019 www.socius.be 10
 11. 11. 25/10/2019 www.socius.be 11
 12. 12. 25/10/2019 www.socius.be 12
 13. 13. 25/10/2019 www.socius.be 13
 14. 14. 25/10/2019 www.socius.be 14
 15. 15. 25/10/2019 www.socius.be 15
 16. 16. 25/10/2019 www.socius.be 16 Vrouwen volgen een opleidingsprogramma Vrouwen met kinderen maken gebruik van kinderopvang Vrouwen voldoen aan toegangsvoorwaarden Vrouwen zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Werkgevers volgen een opleidings- en coachingsprogramma Werkgevers zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Partners ontwikkelen samen opleidingsprogramma’s op maat van vrouwen en werkgevers en concrete beleidsvoorstellen Beleidsbeslissingen die leiden tot tewerkstelling van vrouwen met niet traditionele vaardigheden bevoegde beleidsvoerders beschikken over uitvoerbare beleidsvoorstellen beleid stimuleert werkgevers om vrouwen te werven voor niet traditionele vaardigheden Vrouwen volgen stage Slachtoffers geven hun ervaring een plaats Slachtoffers bespreken hun ervaring met peers opvang en praktische ondersteuning in crisissituaties Werkgevers zijn opgeleid als stagementor Tewerkstellingspremie voor specifiek groepen Vrouwelijke slachtoffers hebben werkattitudes Vrouwen beschikken over specifieke beroepsvaardigheden (Gender)discriminatie op de arbeidsmarkt is strafbaar Gendergelijkheid verantwoordingsplafond Vrouwen hebben professionele vaardigheden die goed in de markt liggen Vrouwen hebben coping vaardigheden Er zijn jobs beschikbaar voor vrouwen met niet traditionele vaardigheden Duurzaam werk voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld
 17. 17. LOGISCH VERBAND Met welke tussenliggende outcome (doelstelling) van Superwomen is volgende output logisch verbonden? “Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld volgen een opleidingsprogramma” ❑ Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld hebben coping vaardigheden ❑ Er zijn jobs beschikbaar voor vrouwen met niet traditionele vaardigheden ❑ Vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld hebben professionele vaardigheden die goed in de markt liggen 25/10/2019 www.socius.be 17 POLL
 18. 18. 25/10/2019 www.socius.be 18 Vrouwen volgen een opleidingsprogramma Vrouwen met kinderen maken gebruik van kinderopvang Vrouwen voldoen aan toegangsvoorwaarden Vrouwen zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Werkgevers volgen een opleidings- en coachingsprogramma Werkgevers zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Partners ontwikkelen samen opleidingsprogramma’s op maat van vrouwen en werkgevers en concrete beleidsvoorstellen Beleidsbeslissingen die leiden tot tewerkstelling van vrouwen met niet traditionele vaardigheden bevoegde beleidsvoerders beschikken over uitvoerbare beleidsvoorstellen beleid stimuleert werkgevers om vrouwen te werven voor niet traditionele vaardigheden Vrouwen volgen stage Slachtoffers geven hun ervaring een plaats Slachtoffers bespreken hun ervaring met peers opvang en praktische ondersteuning in crisissituaties Werkgevers zijn opgeleid als stagementor Tewerkstellingspremie voor specifiek groepen Vrouwelijke slachtoffers hebben werkattitudes Vrouwen beschikken over specifieke beroepsvaardigheden (Gender)discriminatie op de arbeidsmarkt is strafbaar Gendergelijkheid verantwoordingsplafond Vrouwen hebben professionele vaardigheden die goed in de markt liggen Vrouwen hebben coping vaardigheden Er zijn jobs beschikbaar voor vrouwen met niet traditionele vaardigheden Duurzaam werk voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld
 19. 19. 25/10/2019 19
 20. 20. 25/10/2019 20
 21. 21. RELEVANTE PRAKTIJKTHEORIEËN Welke van de onderstaande agogische praktijktheorieën ken je? ❑ Denkkader polarisatie (Bart Brandsma) ❑ Maatschappelijk innoveren (Socius) ❑ Multilevelbenadering (Anne Snick) ❑ 7E-model (Fran Bambust) ❑ Model van sociaal leren (Danny Wildemeersch en anderen) ❑ Sociaal kapitaaltheorie, bonding en bridging (Robert Putnam) ❑ De vier kwadranten (Ken Wilber) 25/10/2019 www.socius.be 21 POLL
 22. 22. CHAT Ken je andere praktijktheorieën uit je eigen werkomgeving die relevant kunnen zijn voor de opmaak van een Theory of Change? Deel ze via de chat en licht kort toe. 25/10/2019 www.socius.be 22 CHAT
 23. 23. 25/10/2019 23
 24. 24. 25/10/2019 24
 25. 25. 25/10/2019 25
 26. 26. INDICATOR Voor welke tussenliggende outcome van Superwomen kan volgende indicator relevant zijn: “Aantal uitgekeerde tewerkstellingspremies” ❑ Werkgevers zijn opgeleid als stagementor ❑ Beleid stimuleert werkgevers om vrouwen te werven voor niet traditionele vaardigheden ❑ Werkgevers volgen een opleidings- en coachingsprogramma 25/10/2019 www.socius.be 26 POLL
 27. 27. 25/10/2019 www.socius.be 27 Vrouwen volgen een opleidingsprogramma Vrouwen met kinderen maken gebruik van kinderopvang Vrouwen voldoen aan toegangsvoorwaarden Vrouwen zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Werkgevers volgen een opleidings- en coachingsprogramma Werkgevers zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Partners ontwikkelen samen opleidingsprogramma’s op maat van vrouwen en werkgevers en concrete beleidsvoorstellen Beleidsbeslissingen die leiden tot tewerkstelling van vrouwen met niet traditionele vaardigheden bevoegde beleidsvoerders beschikken over uitvoerbare beleidsvoorstellen beleid stimuleert werkgevers om vrouwen te werven voor niet traditionele vaardigheden Vrouwen volgen stage Slachtoffers geven hun ervaring een plaats Slachtoffers bespreken hun ervaring met peers opvang en praktische ondersteuning in crisissituaties Werkgevers zijn opgeleid als stagementor Tewerkstellingspremie voor specifiek groepen Vrouwelijke slachtoffers hebben werkattitudes Vrouwen beschikken over specifieke beroepsvaardigheden (Gender)discriminatie op de arbeidsmarkt is strafbaar Gendergelijkheid verantwoordingsplafond Vrouwen hebben professionele vaardigheden die goed in de markt liggen Vrouwen hebben coping vaardigheden Er zijn jobs beschikbaar voor vrouwen met niet traditionele vaardigheden Duurzaam werk voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld
 28. 28. 25/10/2019 28
 29. 29. 25/10/2019 29
 30. 30. 25/10/2019 30
 31. 31. INTERVENTIE Welke tussenliggende doelstelling van Superwomen kan gestimuleerd worden door volgende interventie? “promotiecampagne” ❑ Vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld maken gebruik van kinderopvang ❑ Werkgevers zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma ❑ (Gender)discriminatie op de arbeidsmarkt is strafbaar 25/10/2019 www.socius.be 31 POLL
 32. 32. 25/10/2019 www.socius.be 32 Vrouwen volgen een opleidingsprogramma Vrouwen met kinderen maken gebruik van kinderopvang Vrouwen voldoen aan toegangsvoorwaarden Vrouwen zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Werkgevers volgen een opleidings- en coachingsprogramma Werkgevers zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het programma Partners ontwikkelen samen opleidingsprogramma’s op maat van vrouwen en werkgevers en concrete beleidsvoorstellen Beleidsbeslissingen die leiden tot tewerkstelling van vrouwen met niet traditionele vaardigheden bevoegde beleidsvoerders beschikken over uitvoerbare beleidsvoorstellen beleid stimuleert werkgevers om vrouwen te werven voor niet traditionele vaardigheden Vrouwen volgen stage Slachtoffers geven hun ervaring een plaats Slachtoffers bespreken hun ervaring met peers opvang en praktische ondersteuning in crisissituaties Werkgevers zijn opgeleid als stagementor Tewerkstellingspremie voor specifiek groepen Vrouwelijke slachtoffers hebben werkattitudes Vrouwen beschikken over specifieke beroepsvaardigheden (Gender)discriminatie op de arbeidsmarkt is strafbaar Gendergelijkheid verantwoordingsplafond Vrouwen hebben professionele vaardigheden die goed in de markt liggen Vrouwen hebben coping vaardigheden Er zijn jobs beschikbaar voor vrouwen met niet traditionele vaardigheden Duurzaam werk voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld
 33. 33. 25/10/2019 www.socius.be 33 ▪ Wat zijn de lange termijnveranderingen die we beogen? ▪ Welke contextfactorenspelen daarbij een rol? ▪ Wat zijn de aannames van de verschillende stappen? ▪ Welke actoren spelen daarbij een rol? ▪ Wie en wat moet er veranderen? ▪ Wie zijn de eindbegunstigden? ▪ Welke activiteiten en outputs leiden tot de tussenliggende outcomes? STAPPEN 1 TOT 4: SLEUTELVRAGEN
 34. 34. 25/10/2019 34
 35. 35. 25/10/2019 35
 36. 36. WAT KOMT ER UIT DE CHAT Praktijktheorieën uit je eigen werkomgeving die relevant kunnen zijn bij de opmaak van een Theory of Change 25/10/2019 www.socius.be 36
 37. 37. CHAT ▪ Zie je jezelf samen met collega’s, partners aan de slag gaan met Theory of Change? ▪ Wat heb je eventueel nog nodig om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan? 25/10/2019 www.socius.be 37 CHAT
 38. 38. 25/10/2019 38
 39. 39. 25/10/2019 39
 40. 40. 25/10/2019 40
 41. 41. 25/10/2019 41
 42. 42. 25/10/2019 42
 43. 43. 25/10/2019 43 INSPIRATIE https://www.theoryofchange.org/
 44. 44. 25/10/2019 44 https://vimeo.com/229111344 https://www.theoryofchange.org/toco-software/ SOFTWARE
 45. 45. 25/10/2019 45 ADVIES EN ONDERSTEUNING www.voicesthatcount.net www.southresearch.be
 46. 46. WAT KOMT ER UIT DE CHAT? 25/10/2019 www.socius.be 46 ▪ Zie je jezelf samen met collega’s, partners aan de slag gaan met Theory of Change? ▪ Wat heb je eventueel nog nodig om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan?
 47. 47. BEDANKT! Socius, Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw Sainctelettesquare 19 ・ 1000 Brussel T 02 215 27 08 E welkom@socius.be W www.socius.be www.veranderalles.be www.prettiggeleerd.be @sociustweets facebook.com/sociaalcultureel 25/10/2019 www.socius.be 47

×