Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar Theory of Change

370 views

Published on

Theory of Change (ToC) helpt je om je bijdrage aan sociale veranderingen gestructureerd te plannen en daarbij rekening te houden met de inbreng van je doelgroep, beschikbare inzichten en ervaring. Nadat je stap voor stap een veranderingsplan ontworpen hebt, helpt het model je ook om de uitvoering op te volgen en achteraf te evalueren.

Presentatie bij het webinar 18 oktober 2019 door Marc Jans.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar Theory of Change

 1. 1. WEBINAR ‘THEORY OF CHANGE’ De geheimen van Theory of Change DEEL 1 Vrijdag 18 oktober 2019
 2. 2. ✓ Uitleg, logica Hoe breng je een verandering tot stand? ✓ Verandering Verandering in de samenleving 18/10/2019 www.socius.be 2 THEORY of CHANGE
 3. 3. EVEN KENNISMAKEN Ik werk in een ❑Sociaal-culturele vereniging ❑ Sociaal-culturele beweging ❑ Gespecialiseerde vormingsinstelling ❑ Vormingpluscentrum ❑ Andere middenveldorganisatie ❑ Overheidsdienst ❑ Opleiding en onderzoek ❑ Andere 18/10/2019 www.socius.be 3 POLL
 4. 4. 18/10/2019 www.socius.be 4 Een succesvolle schoolloopbaan, geen vervroegde uitval, hoger opleidingsniveau Verhoogde schoolparticipatie van jonge kleuters
 5. 5. TOC WAARVOOR? ▪ Complexe veranderingsprocessen ▪ In veranderende omstandigheden ▪ Enige juiste oplossing niet voorhanden 18/10/2019 www.socius.be 5
 6. 6. 18/10/2019 www.socius.be 6
 7. 7. 18/10/2019 www.socius.be 7
 8. 8. 18/10/2019 www.socius.be 8
 9. 9. 18/10/2019 www.socius.be 9
 10. 10. 18/10/2019 www.socius.be 10
 11. 11. POLL Welk doel leent zich het best voor een ToC benadering? Pendelaars uit de rand van Brussel maken meer gebruik van alternatieve vervoersmiddelen (fiets, openbaar vervoer, carpoolen, deelfiets of -step, ... in plaats van de eigen wagen). Burgers formuleren in overleg knelpunten en veranderingsvoorstellen op het vlak van samen leven in hun lokale gemeenschap. 18/10/2019 www.socius.be 11 POLL A B
 12. 12. CHAT Voor welk doel, ambitie van jouw organisatie zou je TOC kunnen inzetten? 18/10/2019 www.socius.be 12 CHAT
 13. 13. VIDEO 18/10/2019 www.socius.be 13
 14. 14. WIJZE VAN PLANNEN (PROCES) 18/10/2019 www.socius.be 14 Gestructureerd Oorzaken en gevolgen in kaart brengen Participatief Achterstevoren
 15. 15. 18/10/2019 www.socius.be 15 Een succesvolle schoolloopbaan, geen vervroegde uitval, hoger opleidingsniveau Verhoogde schoolparticipatie van jonge kleuters Ouders hebben vertrouwen in de school Ouders en schoolteam erkennen elkaar als partners op school
 16. 16. 18/10/2019 www.socius.be 16 Een succesvolle schoolloopbaan, geen vervroegde uitval, hoger opleidingsniveau Verhoogde schoolparticipatie van jonge kleuters Ouders hebben vertrouwen in de school Ouders stimuleren de ontwikkeling van hun kind Ouders en schoolteam erkennen elkaar als partners op school
 17. 17. 18/10/2019 www.socius.be 17 Een succesvolle schoolloopbaan, geen vervroegde uitval, hoger opleidingsniveau Verhoogde schoolparticipatie van jonge kleuters Ouders hebben vertrouwen in de school Ouders stimuleren de ontwikkeling van hun kind Ouders voelen zich ondersteund Ouders en schoolteam erkennen elkaar als partners op school Buurtorganisaties ondersteunen ouders bij acute noden en vragen
 18. 18. 18/10/2019 www.socius.be 18
 19. 19. 18/10/2019 www.socius.be 19 … Hoe vaak kleuters naar school gaan hangt af van de ouders. Sommige ouders zijn zelf nooit naar de kleuterschool geweest en zitten met heel veel vragen: kunnen kleuters thuis ook niet spelen? Kan een klasleerkracht met zoveel kleuters wel voldoende zorg dragen voor mijn kind? Zal mijn kind het Nederlands op school wel voldoende begrijpen? … NARRATIEF
 20. 20. WAT IS ER UIT DE CHAT GEKOMEN? Voor welk doel, ambitie van jouw organisatie overweeg je TOC in te zetten? 18/10/2019 www.socius.be 20
 21. 21. WEL OF NIET WERKEN MET TOC? Extern strategisch doel met een concreet omschreven eindresultaat ▪ Niet geschikt voor open doelen ▪ Niet geschikt voor een volledig beleidsplan 18/10/2019 www.socius.be 21
 22. 22. DRAAGKRACHT Met meer impact bijdragen aan maatschappelijke veranderingen ▪Routines in vraag stellen ▪Doelgericht partnerschappen aangaan ▪Resultaatgericht plannen, uitvoeren en evalueren van programma’s 18/10/2019 www.socius.be 22
 23. 23. DRAAGVLAK Meer mensen en partners achter je verandering scharen ▪Een goed begrip van je praktijk werft (sterk werk trekt aan) ▪Een narratief werft 18/10/2019 www.socius.be 23
 24. 24. BESPREKING Jullie vragen en opmerkingen 18/10/2019 www.socius.be 24
 25. 25. WE HEBBEN HET GEHAD OVER ▪Van achter naar voren, gestructureerd, met inbreng van betrokkenen ▪Verbanden (oorzaken en gevolgen) tussen inputs, activiteiten, outputs, outcomes ▪Narratief 18/10/2019 www.socius.be 25
 26. 26. WEBINAR TOC DEEL 2 ▪ In vijf stappen naar een TOC ▪ Superwoman: duurzaam werk voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld ▪ Veranderingspogramma’s opvolgen en evalueren met TOC ▪ Tools, inspiratie en ervaring 18/10/2019 www.socius.be 26 vrijdag 25 oktober 11 u
 27. 27. BEDANKT! Socius, Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw Sainctelettesquare 19 ・ 1000 Brussel T 02 215 27 08 E welkom@socius.be W www.socius.be www.veranderalles.be www.prettiggeleerd.be @sociustweets facebook.com/sociaalcultureel 18/10/2019 www.socius.be 27

×