Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trage Post Slow Mail - Waerbeke

1,058 views

Published on

Presentatie Waerbeke vzw - Socius Trefdag 2013 'Iedereen politiek' (21 november 2013)

Waerbeke vzw is de sociaal-culturele beweging voor stilte en leefkwaliteit in Vlaanderen en Brussel. Met uiteenlopende projecten als Portaal van de stilte, In Between, Trage Post wil de organisatie inspirerende verbindingen stimuleren tussen overheden, professionele en vrijwillige bemiddelaars, middenveldorganisaties, onderwijs- en vormingsinstellingen, bedrijven, het ruime publiek, tussen individuen onderling en hun omgeving.

Trage Post nodigt iedereen uit om een echte brief te schrijven aan de generatie van 2030. Een oma schrijft aan haar kleinkind, een burgemeester aan zijn of haar toekomstige opvolger, een gedetineerde aan een latere celbewoner, ... Wat vind je vandaag belangrijk en noodzakelijk om door te geven? Wat is jouw erfgoed voor de komende generatie? Iedereen kan nog het hele najaar meedoen. Je schenkt jezelf, je bestemmeling en de samenleving een handgeschreven surprise.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trage Post Slow Mail - Waerbeke

 1. 1. TRAGE POST SLOW MAIL een project van Waerbeke vzw
 2. 2. 1 december 2011 - KU Leuven
 3. 3. fast lane gewestwegen hoofdwegen
 4. 4. STILTEGEBIEDEN Universiteit Gent – 1994
 5. 5. slow lane STILTEGEBIED DENDER-MARK POTENTIEEL STILTEGEBIED
 6. 6. 30 oktober 2001: Stiltegebied Dender-Mark
 7. 7. R U I M T E FAST LANE SLOW LANE
 8. 8. CULTUUR & TRANSITIE ● WAT IS HET MEEST WAARDEVOLLE ? ● KRACHT VAN DE VERBEELDING ● KUNST VAN HET ERVEN ● DUURZAAM = VOLHOUDBAAR ? ● LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030, …
 9. 9. TIJD CHRONOS KAIROS
 10. 10. K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
 11. 11. TRAGE POST SLOW MAIL
 12. 12. SOLIDAIRE GENERATIES Nieuwe p Brieven voor het jaar 2030 Grootouders schrijven kleinkinderen via het project Trage Post DeBuren organiseert een briefschrijfwedstrijd voor grootouders De bedoeling is dat kleinkinderen de brieven pas in 2030 lezen Het opzet past in een project over trage post, waarbij vzw Waerbeke de brieven en pakketten achttien jaar bewaart Jozefien VAN HUFFEL Geregeld schrijft Dorian van der Brempt, directeur van het VlaamsNederlands huis deBuren, naar zijn kleinkinderen Oscar, Jeanne en Rosie. De brieven krijgen ze niet te lezen: hij bewaart ze voor over twintig jaar. Van der Brempt vertelt liever nu over Obama of Fortis, dan wanneer hij het al lang is vergeten. Drie jaar geleden vroeg hij zich in een column dan ook af of er zich niemand kon ontfermen over dergelijke brieven aan later. Waerbeke vzw, de beweging van stilte en leefkwaliteit, sprong op de kar. Van augustus 2012 tot augustus 2013 nodigt het project Trage Post 2012 Slow Mail uit om te communiceren met de toekomst. „We voorzien een ruimte om brieven en pakketten te bewa- Dorian van der Bremt met Rosie. © Marianne Hommersom ren tot 2030. Het stadsbestuur van Geraardsbergen en een notaris werken mee, zodat de trage post vanaf oktober 2030 zeker zijn bestemming bereikt”, zegt Dirk Sturtewagen van Waerbeke. „Achttien jaar is voldoende veraf om te spreken over een volstrekt nieuwe generatie. Het is echter toch nog zo dichtbij dat een aantal bestemmelingen nog met de briefschrijvers zal kunnen communiceren.” „We hopen mensen ervan bewust te maken dat ze verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van toekomstige generaties”, vervolgt hij. „We denken aan diverse vormen van trage post. Burgemeesters kunnen aan hun opvolger schrijven. Middelbare scholen kunnen eersteklassers een brief laten schrijven aan zichzelf, zes jaar later.” Als onderdeel van Trage Post organiseert deBuren een briefschrijfwedstrijd voor grootouders. „We merken dat ze heel diverse dingen willen delen”, zegt Debbie Marbus van De Buren. „Sommigen schrijven een gedicht, anderen formuleren wensen voor de toekomst of vertellen herinneringen. Een brief die me bijblijft, was van een grootmoeder die haar kleinkind nooit ziet. Ze schrijft dat ze desondanks van het kind houdt en dat ze hoopt dat de toekomst beter wordt.” De wedstrijd loopt tot 31 december. De winnende grootouders ontvangen een bijzondere prijs. Vijf auteurs, Stefan Hertmans, Joke van Leeuwen, Hugo Brandt Cors-tius, Saskia de Coster en Hugo De Ridder, schrijven aan het kleinkind van de winnaars een persoonlijke brief. Marbus: „Op de Erfgoeddag 2013, die het toepasselijke thema Stop de tijd heeft, maken we de winnaars bekend. Alle brieven blijven echter ongelezen tot 2030.” Trage brieven aan een (pasgeboren) kleinkind (300-500 woorden) zijn welkom tot 31 december bij deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel of info@deburen.eu. Op www.deburen.eu vindt u het deelnameformulier dat u invult en bijsluit. Info via 02 212 19 30. k k k k Op 18 november Tawadros plech als 118de koptisc triarch van Alex van zestien mi christenen werel II volgt Sheno in maart overl ze maand werd door een onsc hand getrokken de namen van die door een raa pen, priesters e ren weerhouden triarch wacht een vooral nu kop christenen in Eg ker door radical korrel worden dros II moet de k opnieuw een ste in de Egyptisch hij moet ook de christelijke gem beren te verzek wordt van hem het beleid van voortzet. Die ga de kerkgemeens was een brugge pleitbezorger va euze dialoog en d Sakharov Twee Iraanse act Nasrin Sotoudeh Jafar Panahi, wi rovprijs 2012. Di door het Europe gereikt aan pers zetten voor de ve vrije meningsuit aten zitten in hu gevangenisstraf kwamen voor de Met de toekenn
 13. 13. KK KK KK KK KK “De kleinschaligheid in Vlaanderen moet eruit. Iedereen zegt wel dat het kmo-weefsel net één van onze sterktes is, en dat is ook zo, maar de bedrijven zijn te klein. Zonder schaalgrootte redden we het niet, want de wereld verandert.” Oost-Vlaams ondernemer Jean-Marie de Buck van Overstraeten – De Tijd 12/3 “De zorgsector heeft een lange traditie van denken in beschikbare bedden. Rusthuizen zijn vaak zorgfabriekjes, geïsoleerd aan de stadsrand. Terwijl zorg niet gebaat is met een abstracte, vreemde omgeving maar juist het vertrouwde moet proberen aan te houden. Als je hulp nodig hebt, ben je afhankelijk. Maar je wilt wel nog deel uitmaken van het geheel.” Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen – De Standaard 11/3 LOKAAL APRIL 2013 “Als je dingen goed wil doen, kun je niet alles tegelijk doen.” Andy Pieters (N-VA) stapt na drie maanden uit de Limburgse provincieraad omdat hij ondertussen is benoemd tot gemeenteraadsvoorzitter in Maasmechelen – Het Belang van Limburg 9/3 ERFGOEDDAG THEMA: STOP DE TIJD ! “Misschien is het geen toeval dat de eerste groene burgemeester van het Brussels Gewest verkozen is in een groene gemeente. In WatermaalBosvoorde staan inderdaad veel bomen. Maar ik kan u verzekeren: die bomen stemmen niet. Zelf ben ik trouwens geboren in Sint-Joost-tenNode, de gemeente in België die het minste bomen telt, en waar men elke boom bij de voornaam kent.” Olivier Deleuze, covoorzitter van Ecolo en burgemeester van Watermaal-Bosvoorde – Knack 6/3 “Een stad op maat van de mensen begint bij de betrokkenheid van de inwoners met hun omgeving en wijk.” Burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A) van Lommel, waar het stadsbestuur extra wil inzetten op burgerparticipatie – De Standaard 6/3 Burgemeesters schrijven brief naar opvolger in 2030 Briefschrijven is een mooie, wat vergeten kunst. Anders dan e-mail en twitter doorstaat een brief de tijd. Je schrijft hem bedachtzaam, met zorg, je schrijft iets dat bewaard en telkens weer herlezen kan worden. Tot half oktober nodigt de sociaalculturele beweging Waerbeke burgers in heel Vlaanderen uit om te communiceren met de generatie van 2030 in de vorm van trage post. In maart was er al een speciale schrijfsessie voor burgemeesters. Op 8 maart organiseerde Vormingplus Kempen in Oud-Turnhout een speciale schrijfsessie voor burgemeesters. Na een inspirerende wandeling in Landschap De Liereman zetten negen burgemeesters zich samen voor het briefschrijven. ‘Schrijven naar 2030 doet ons nadenken over wat we vandaag eigenlijk doen,’ zegt Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee en peter van het project in het Arrondissement Turnhout. ‘Het plaatst onze eigentijdse drukte in een breder perspectief. Een trage brief schrijven helpt je om naar de essentie te gaan en jezelf niet voorbij te hollen.’ Trage post moedigt tijdens dit planningsjaar aan om verder te kijken dan de huidige beleidsperiode. Aandacht voor duurzaamheid gaat over het koesteren en vrijwaren van de leefomstandigheden van de komende generaties. Waarom 2030? Dan wordt het pasgeboren kind van vandaag officieel volwassen. Dat jaar zijn er ook nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe bestuurders treden dan aan om voort te bouwen op de realisaties van vandaag. DIRK STURTEWAGEN Op www.portaalvandestilte.be vul je een deelnameformulier in, de code die je dan krijgt zet je samen met je eigen adresgegevens en die van de geadresseerde (als je die al kent) op de enveloppe. Stuur dit onder gesloten omslag naar Waerbeke, Waarbekeplein 19, 9506 Waarbeke. Op zondag 27 oktober gaan alle brieven in veilige bewaring maar het adres van je correspondent kun je online up-to-date houden via het onlinedeelnameformulier. Eind 2030 bezorgt Waerbeke je brief aan de geadresseerde, geruggesteund door een notariaat en het stadsbestuur van Geraardsbergen. Oproep 21 april – Stop de tijd! Het thema van de Erfgoeddag op zondag 21 april is ‘Stop de tijd!’ Stel als nieuwe bestuurder een inspirerend voorbeeld en schrijf uw trage brief naar uw opvolger in 2030. Betrek de cultuurdienst en de bibliotheek bij dit initiatief en nodig de komende maanden anderen uit om deel te nemen: verenigingen, scholen, kunstenaars …
 14. 14. www.portaalvandestilte.be

×