Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stilte, Rust en Ruimte Kempen Def Trefdag

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Stilte, Rust en Ruimte Kempen Def Trefdag

 1. 1. CENTRUM WAERBEKE
 2. 2. Kansen tot verbinding over verschillen heen Christa Truyen, Leo Van Miert, Joke Flour Trefdag 20 november 2009
 3. 3. Een dagtocht wordt een reis
 4. 4. Centrum Waerbeke <ul><li>bron van inspiratie </li></ul><ul><li>mentor en coach </li></ul>
 5. 5. Advies 1: Zoek verbinding met partners in de regio <ul><li>Natuurpunt Educatie </li></ul><ul><li>gemeente Oud-Turnhout </li></ul><ul><li>Hofke van Chantraine </li></ul>
 6. 6. Advies 2: Onderzoek het maatschappelijk draagvlak in de regio <ul><li>klankbordontmoeting: jan ’07 </li></ul>
 7. 7. Klankbordontmoeting
 8. 8. Ontmoeting in Landschap De Liereman
 9. 9. Klankbordontmoeting “ Wat ik zo boeiend vond aan die dag was dat er zoveel verschillende mensen, elk met een andere achtergrond, waren samengekomen rond één gemeenschappelijk thema: stilte.” Ilse Van Gorp
 10. 10. Advies 3: Kom naar buiten, sluit aan bij wat er is. <ul><li>Gedichtendag ‘07: stilte en eenvoud </li></ul>
 11. 11. Gedichtendag:stilte en eenvoud
 12. 12. Gedichtendag:stilte en eenvoud
 13. 13. Gedichtendag:stilte en eenvoud
 14. 14. MoNUmenten van stilte
 15. 15. Stiltewandelingen
 16. 16. Vierde advies: Zoek verbinding vanuit een gemeenschappelijk en herkenbaar stiltethema <ul><li>stille gebieden </li></ul><ul><li>immaterieel erfgoed </li></ul><ul><li>met lege handen ? </li></ul>
 17. 17. Brochure: inhoudelijke stem van een maatschappelijk draagvlak en een toetssteen <ul><li>stiltewiel </li></ul><ul><li>bloemlezing aan kwaliteiten </li></ul><ul><li>inleidende teksten </li></ul><ul><li>praktijkvoorbeelden </li></ul><ul><li>persoonlijke citaten </li></ul><ul><li>Kortfilm: 5 portretten met een lijntje naar de stilte </li></ul>
 18. 18. Lancering van een kwaliteit: ‘08 <ul><li>kennismaking en inspiratie </li></ul><ul><li>een tussenhalte </li></ul><ul><li>ruimte voor de toekomst </li></ul><ul><li>tijd voor reflectie </li></ul>
 19. 19. Vormingplus Kempen: uitbouw praktijkgemeenschap <ul><li>sensibilisatie </li></ul><ul><li>informatie </li></ul><ul><li>uitwisseling </li></ul><ul><li>bundeling </li></ul><ul><li>afstemming </li></ul><ul><li>verbinding </li></ul>
 20. 20. Stilteplatform en website <ul><li>arrondissement Turnhout </li></ul><ul><li>erkenning stilte/rust als leefkwaliteit </li></ul><ul><li>organisaties, verenigingen, individuen </li></ul><ul><li>3 keer per jaar </li></ul><ul><li>www.destillekempen.be </li></ul>
 21. 21. Promotie van een kwaliteit <ul><li>Verspreiding boek </li></ul><ul><li>Toelichting </li></ul><ul><ul><li>Vlaamse Landmaatschappij </li></ul></ul><ul><ul><li>Provincie Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebesturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erfgoed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Social profit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plattelandseconomie - beleving </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Een greep uit de stilte-initiatieven: bezoek Dender-Mark
 23. 23. Point Zero <ul><li>3 workshops en toonmoment over Stilte, rust en ruimte in beeld en klank. </li></ul><ul><li>Ism Digidak, EVA </li></ul>
 24. 24. OPZ-Geel stiltetuin en –ruimte
 25. 25. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete <ul><li>Project Trage wegen </li></ul>
 26. 26. Koplopers Kempen Duurzaam vuurtorenproject: stilte
 27. 27. Themadag: stilte/rust De Merode (juni 2010) <ul><li>Inspiratie en exploratie over stilte door sectoren in het gebied De Merode </li></ul><ul><li>Samenwerking drie Vormingplussen, SPK, Abdij Averbode </li></ul><ul><li>Centrum Waerbeke </li></ul>
 28. 29. Oud-Turnhout: voortrekker van het stiltebeleid in de Kempen
 29. 36. Natuurbeleid in een stiltebeleid of vice versa?
 30. 39. Mobiliteit: een weg in het stiltebeleid
 31. 41. Toerisme: openstelling en integratie
 32. 42. Ruimtelijke ordening: een kans voor stilte, rust en ruimte in een gemeente
 33. 49. Natuurpunt Educatie: de waarde van natuur voor onze samenleving aantonen <ul><li>waardenvormende educatie </li></ul><ul><li>beleving </li></ul><ul><li>verbinding </li></ul><ul><li>verbreding </li></ul>
 34. 50. Wiel 1: beleving <ul><li>natuurervaringen </li></ul><ul><li>natuur- en landschapsbeleving </li></ul><ul><ul><li>cursus natuurbeleving </li></ul></ul><ul><li>buitengebied en stedelijke context </li></ul><ul><li>ontdekken, zingeving, zelfontplooiing, welzijn,... </li></ul>
 35. 51. Welzijn en gezondheid: natuur- en landschapsbeleving
 36. 52. Genieten in en van het landschap
 37. 53. Ervaren van ruimte
 38. 54. Onderwijs: beleven en leren
 39. 55. Wiel 2: verbinding <ul><li>individueel </li></ul><ul><li>collectief </li></ul><ul><li>intermenselijk en internatuurlijk </li></ul><ul><li>mens versus natuur en landschap </li></ul><ul><ul><li>trage wegen </li></ul></ul><ul><li>beleidsdomeinen </li></ul><ul><li>sectoren </li></ul><ul><ul><li>landbouw en natuur, natuur en cultuur, natuur en welzijn en gezondheid, natuur en milieu,... </li></ul></ul><ul><li>zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, engagement, verbondenheid, kritische zin en actief burgerschap,... </li></ul>
 40. 56. Landbouw & Natuur: ecologisch bewustzijn
 41. 58. Weg van stilte en biodiversiteit
 42. 59. Wiel 3: verbreding <ul><li>thema </li></ul><ul><ul><li>natuur in de tuin, sporen in de natuur, klimaat,... </li></ul></ul><ul><li>doelgroep </li></ul><ul><ul><li>KAV, Landelijke gilde, Pasar, OKRA, landbouwers,... </li></ul></ul><ul><li>invalshoek </li></ul><ul><ul><li>smaak, literatuur/poëzie, kunst,... </li></ul></ul>
 43. 60. Wiel 3: verbreding <ul><li>werkvormen e.a. </li></ul><ul><ul><li>quiz, fietstocht, café combinne, groepsgesprek, debat, luisteroefening,... </li></ul></ul><ul><li>partnerschappen – samenwerken – verbinden van netwerken </li></ul><ul><ul><li>Vormingplus, zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden, Oxfam Wereldwinkels,... </li></ul></ul><ul><li>verbondenheid en sociaal engagement, diversiteit en samenwerken </li></ul>
 44. 63. Cultuur: natuurbeelden in cultuurhistorisch perspectief
 45. 67. Keuze: stilte, rust en ruimte <ul><li>Combinatie drie wielen </li></ul><ul><li>stiltewandelingen/belevingsactiviteiten/cursussen </li></ul><ul><li>kwaliteit natuur/landschap, verbinding </li></ul><ul><li>doelgroepverbreding </li></ul><ul><ul><li>maatschappelijk kwetsbare groepen </li></ul></ul><ul><li>basis voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>ecologisch bewustzijn </li></ul></ul><ul><li>inzicht en creativiteit </li></ul>
 46. 68. Stilte: openstaan en integreren
 47. 69. Thema: stilte, rust en ruimte <ul><li>Sensibiliseren - Vormen </li></ul><ul><li>landschap als drager van immaterieel cultureel erfgoed </li></ul><ul><ul><li>zorg voor landschap = zorg voor natuur en erfgoed </li></ul></ul><ul><li>sectoren en netwerken verbinden </li></ul><ul><li>stilte, rust en ruimte versus duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><li>diversiteit – interculturaliteit </li></ul><ul><li>creativiteit, streven naar duurzame ontwikkeling en duurzame, sociale en solidaire samenleving </li></ul>
 48. 70. <ul><li>Duurzame ontwikkeling en natuurbehoud in de kiem: </li></ul><ul><li>de groeiende stiltebeweging verbindt mensen, beleidsdomeinen en sectoren </li></ul><ul><li>stilte creëert ruimte voor </li></ul>
 49. 71. © Centrum Waerbeke
 50. 73. Vragen Wat heb ik met stilte? Hoe kan ik met het thema ‘Stilte, rust en ruimte’ in mijn werkdomein of organisatie aan de slag gaan?
 51. 74. Vragen – interesse? Vormingplus Kempen Christa Truyen - 014 41 15 65 [email_address] www.vormingpluskempen.be Gemeentebestuur Oud-Turnhout Leo Van Miert - 0473 57985 [email_address] www.oud-turnhout.be Natuurpunt Educatie Joke Flour - 014 47 29 50 joke.flour@natuurpunt.be www.natuureducatie.be

×