Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Advertisement

Stichting Lodewijk de Raet door een multilevelbril

 1. 1
 2. Stichting Lodewijk de Raet - van 1952 t.e.m. 2003 •  residentiële weekcursussen en studieweekends in de traditie van het volkshogeschoolwerk (vanaf 1949) •  regionale comités en thematische stuurgroepen (tot jaren 80) •  5 regionale volkshogescholen (jaren 70 tot 2003) •  centrum voor residentiële cursussen (van 73 tot 93) •  drie dochterorganisaties   Centrum voor Andragogisch Onderzoek / 1963 – kenniscentrum   Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie / 1976 – jeugdraden   De Wakkere Burger / 1983 – lokale democratie en adviesraden •  landelijke projecten/diensten (jaren 80 tot 2003)   Mens-Groep-Organisatie   Kunstzinnige vorming 2   Onderwijsproject   Leeftijd
 3. Stichting Lodewijk de Raet - vanaf 2004 •  versterkt de sociale competenties die mensen inzetten om volwaardig te participeren   participeren: zowel in private en publieke organisaties, als in de brede samenleving •  via vorming, training, opleiding en intervisie   voor kader- en bestuursleden, voor medewerkers en voor particulieren •  in 2010:   1.750 uren als decretale erkenningsnorm   2.512 vormingsuren effectief gerealiseerd   3813 deelnemers   4,3 VTE educatieve medewerkers 3
 4. Mogelijkheden en beperkingen van het cursorisch vormingswerk Mogelijk Moeilijk tot onmogelijk individuele competentieontwikkeling competentieontwikkeling van systemen gedragen oplossingen voor gedragen oplossingen voor individu- individuele uitdagingen/behoeften overstijgende uitdagingen individuele reflectie en systeemreflectie groepsreflectie in beweging brengen van individuen in beweging brengen van systemen perspectieftransformatie op perspectieftransformatie op individueel niveau systeemniveau systemen bespreken systemen veranderen impact op microniveau impact op meso- of marcroniveau 4
 5. Mogelijkheden en beperkingen van het cursorisch vormingswerk Mogelijk Moeilijk tot onmogelijk individuele competentieontwikkeling competentieontwikkeling van systemen gedragen oplossingen voor gedragen oplossingen voor individu- individuele uitdagingen/behoeften overstijgende uitdagingen individuele reflectie en systeemreflectie groepsreflectie in beweging brengen van individuen in beweging brengen van systemen perspectieftransformatie op perspectieftransformatie op individueel niveau systeemniveau systemen bespreken systemen veranderen impact op microniveau impact op meso- of marcroniveau 5
 6. Stichting Lodewijk de Raet - vanaf 2011 •  versterkt de sociale competenties die mensen inzetten om volwaardig te participeren   participeren: zowel in private en publieke organisaties, als in de brede samenleving •  via vorming, training, opleiding en intervisie   voor kader- en bestuursleden, voor medewerkers en voor particulieren •  via procesbegeleiding   in ondernemingen, in openbare instellingen, in sociale organisaties en in wijken en buurten •  promoten en waarmaken van COCREATIE •  projecten 6
 7. Cocreatie – enkele kenmerken •  Diverse (groepen) betrokkenen die voor een complexe uitdaging, oplossingen creëren die tegemoet komen aan een algemeen belang. •  Streven naar een gedeelde opvatting over de gewenste (nabije) toekomst •  Samen gedragen acties construeren 7
 8. Tom Barman in een interview… Door samen te componeren kunnen we in een wereld terecht komen die niemand afzonderlijk had kunnen bedenken. 8
 9. Cocreatie promoten je visitekaart e & brochur website cocreat iekaart beurzen QR-code 9
 10. Cocreatie waarmaken – in concepten cocreatieve context duurzame motivatie 10
 11. Cocreatie waarmaken - in aanpak •  vormingen cocreëren met de betrokkenen •  evolutie van cursusleiders naar facilitator- procesbegeleiders •  vrij frequent inspelen op suggesties van freelancers voor nieuwe programma’s •  functioneringsgesprekken binnen SLdR vanuit 360° feedback en met collega’s •  visienota via samenschrijfproces •  vorm geven aan ‘60 jaar SLdR’ •  … 11
 12. Projecten - voorbeeld 1 Cocreatiecafés (werktitel) •  samen met Wisper, Welzijnsschakels, Samenlevingsopbouw, Bind-Kracht (KdG) en lokale partners •  door ‘doelgroepmensen’ gefaciliteerde gesprekken tussen ‘doelgroepmensen’: over lokale maatschappelijke uitdagingen •  als katalysator van lokale maatschappelijke actie 12
 13. Projecten - voorbeeld 2 Raetgesprekken •  50-minuten gesprekken over de maatschappelijke betrokkenheid van niet-georganiseerde burgers •  participanten werven we op ‘kruispunten’ •  Wat is moet er gebeuren opdat jouw maatschappelijke betrokkenheid wordt omgezet in concreet handelen? 13
 14. 14
Advertisement