Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Solidariteit en de waarde van cultuur

Download to read offline

Presentatie Quirijn van den Hoogen - Socius Trefdag 'Solidariteit?!' (20 november 2014)

Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Wat zijn de echte meerwaarden verbonden aan cultuur en hoe vinden we daar bewijs voor? Om een antwoord te geven op dergelijke prangende vragen startten een 15-tal actoren uit de brede cultuursector, waaronder ook Socius, een collectief onderzoek. Uit het onderzoek blijkt onder meer de belangrijke rol die cultuur speelt bij het bevorderen van de sociale cohesie, het bereiken van kansengroepen en het zorgen voor verbinding in onze samenleving. Onderzoeker Quirijn van den Hoogen (Rijksuniversiteit Groningen) overloopt met ons de belangrijkste resultaten maar gaat ook in op de vraag wat het betekent dat we bewijs nodig hebben voor de werkzaamheid van cultuur en hoe dat vandaag de dag vooral wordt verzameld en geïnterpreteerd.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Solidariteit en de waarde van cultuur

 1. 1. SOLIDARITEIT & DE WAARDE VAN CULTUUR Arts in Society Rijksuniversiteit Groningen
 2. 2. INHOUD ¨ Korte toelichting op het rapport ¨ Effectdomeinen ¨ Vraagtekens bij effectonderzoek ¨ Tips voor goed evaluatie-onderzoek
 3. 3. Cultuur? ¨ ‘Way of life’ ¨ Zingever van een mensenleven in de samenleving ¤ Socialiseren ¤ Kwalificeren ¤ Subjectiveren ¨ Cultuursector? ¤ Reflectief vormgeven aan het ‘samen-leven’ ¤ Maat en onmaat van cultuur
 4. 4. Dismeasure of culture
 5. 5. Waarde? Vijf thema’s: ¨ Cognitieve effecten ¨ Gezondheid ¨ Ervaringswaarde ¨ Economische effecten ¨ Sociale effecten
 6. 6. Effect domeinen Cognitie Ervarings waarden Gezond heid Economie Sociale waarden
 7. 7. Inventarisatie ¨ Focus op meest actuele en relevante (wetenschappelijk) onderzoek ¨ Internationale scope ¨ Waar mogelijk Vlaams onderzoek
 8. 8. Cognitieve effecten ¨ Cultuur als (collectief) instrument voor zelfreflectie ¨ Cultuureducatie leert reflecteren over processen van zingeving aan jezelf en aan jezelf in de (sociale) wereld
 9. 9. Cognitieve effecten Solidariteit? ¨ Laermans: cultuur als collectief tekenreservoire ¨ Collectieve (zelf)reflectie = solidariteit? ¨ Hoe meet je dat dan?
 10. 10. Gezondheid ¨ Mentaal en fysiek welzijn ¨ Gezondheid is een kwestie van cultuur: ¤ Cultuurdeelname: op een na belangrijkste determinant van welzijn ¤ Participatie in betekenisvolle activiteiten die alle menselijke vermogens uitdagen ¨ Bruto Nationaal Geluk
 11. 11. Gezondheid Solidariteit? ¨ (Betere) gezondheid is basisvoorwaarde voor deelnemen in sociaal verkeer ¨ Ergo: hangen die gezondheidseffecten niet samen met sociale participatie?
 12. 12. Ervaringswaarden ¨ Kunsten, cultuur en erfgoed realiseren intrinsieke waarden: ¤ Uitdaging – onmaat – subjectiveren ¤ Emotionele voldoening ¤ Bildung ¨ Maar ook extrinsieke waarden: ¤ Sociaal: ontmoeten van de ander (ook in verleden) ¨ De cultuursector doet wat hij zegt te doen
 13. 13. Ervaringswaarden en solidariteit ¨ Delen van ervaring = sociale cohesie? ¨ Ook niet delen van cultuur (confrontatie) = bevorderlijk voor sociale cohesie ¨ Positieve samenhang tussen kunstzinnige vaardigheden (onmaat / uitdaging in ervaring) en openheid ¨ Nederland: NIMBY-solidariteit
 14. 14. Economische effecten ¨ Effecten van cultuursector op economie lopen via verschillende ‘routes’: ¤ Klassieke impactanalyse ¤ Imago en ‘culture-led’ regeneratie ¤ Aantrekkelijkheid ¤ Cultuur en creativiteit ¨ Culturele activiteiten en instellingen genereren wel degelijk economische effecten maar deze zijn niet allemaal even vanzelfsprekend en empirisch aan te tonen
 15. 15. Sociale effecten (1) ¨ Sociale cohesie: ¤ Betreft de samenhang tussen individuen en groepen in een samenleving: sociaal weefsel ¤ Op individueel niveau: sociaal kapitaal ¨ Relaties: ¤ Relationele dimensie ¤ Ideële dimensie ¤ Bindend ¤ Overbruggend
 16. 16. Sociale effecten (2) ¨ Relatie tussen cultuur en sociale verandering niet vanzelfsprekend ¨ Sterke samenhang tussen cultuurparticipatie en sociale vernetwerking (sociaal kapitaal) ¨ Cultuurparticipatie leidt tot zowel bindend als overbruggend cohesief gedrag
 17. 17. Opmerkingen ¨ Waarde van de evidence-base: ¤ Causaliteit ¤ Transfer individueel - collectief ¤ Lange-termijn ¤ Negatieve effecten? ¤ Kwantificeerbaarheid (natuur-wetenschappelijk paradigma)? ¤ Voorzichtigheid ¤ Oog voor het singuliere
 18. 18. Vraagtekens bij effectonderzoek ¨ Wat betekent het dat we onze effecten willen meten (of daartoe gedwongen worden)? ¨ Cultuur van wantrouwen ¨ Meten = weten … ¨ … maar niet alles is te meten
 19. 19. Kwaliteit (en dus autonomie) ONMAAT Sociaal Economisch Ervarings waarden Cognitief Sociaal Expert Gebruiker Samenleving
 20. 20. Tips voor goede evaluatie ¨ Wat is het doel van evaluatie? ¤ Oog op wat je (zelf) wilt bereiken) ¤ Verbeteren van je methoden ¤ Verantwoording ¨ Zoek operationalisaties die passen bij het project ¨ Cultuur gaat ook over dissensus (onmaat): ook dat kan een positief resultaat zijn
 21. 21. Tips voor goede evaluatie ¨ Anekdotes kunnen net zo overtuigend zijn als statistische data ¨ Organiseer evalueren vanaf het begin van een project
 • RobBurger

  Sep. 5, 2015

Presentatie Quirijn van den Hoogen - Socius Trefdag 'Solidariteit?!' (20 november 2014) Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Wat zijn de echte meerwaarden verbonden aan cultuur en hoe vinden we daar bewijs voor? Om een antwoord te geven op dergelijke prangende vragen startten een 15-tal actoren uit de brede cultuursector, waaronder ook Socius, een collectief onderzoek. Uit het onderzoek blijkt onder meer de belangrijke rol die cultuur speelt bij het bevorderen van de sociale cohesie, het bereiken van kansengroepen en het zorgen voor verbinding in onze samenleving. Onderzoeker Quirijn van den Hoogen (Rijksuniversiteit Groningen) overloopt met ons de belangrijkste resultaten maar gaat ook in op de vraag wat het betekent dat we bewijs nodig hebben voor de werkzaamheid van cultuur en hoe dat vandaag de dag vooral wordt verzameld en geïnterpreteerd.

Views

Total views

1,095

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

315

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×