Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schema's uit spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW' - PPT

174 views

Published on

Schema's uit spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW' - PPT (Socius)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Schema's uit spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW' - PPT

  1. 1. www.socius.be Drie schema’s Die je kunnen helpen om het verhaal achter het decreet duidelijk te maken …
  2. 2. www.socius.be Civiel perspectief In volgende dia wordt de redenering over het civiel perspectief stap voor stap opgebouwd. Het artikel hierover op de Socius-site kan je verhaal mee ondersteunen.
  3. 3. Maatschappelijk middenveld: Civiele maatschappij Burger- initiatieven Jeugd-werk Sociaal- cultureel volwassene nwerk Werkgevers- vereniging Vak- bonden Zieken- fondsen Lobby- groepen Politieke denk-tanks Private leefwereld Markt Staat Moderne democratie
  4. 4. www.socius.be Decretale kijk op sociaal-culturele organisaties In volgende dia wordt stap voor stap opgebouwd hoe de decreetgever kijkt naar sociaal-culturele organisaties die ze wil subsidiëren: • Wat hebben ze te doen? • Welke rollen hebben ze te vervullen? • Aan wel soort samenleving moeten ze bijdragen? • Welke afbakeningen worden in rekening genomen?
  5. 5. www.socius.be Verbindende rol Laboratorium- rolKritische rol Sociaal-culturele volwassenen- organisatie: Missie en visie Praktijken vier functies/ functiemix Volwassenen in hun vrije Tijd Schaal: Vlaanderen Regionaal Bovenlokaal Sociaal- culturele Participatie Inclusief Sokkel van waarden Gedeeld burgerschap Duur- zaam Solidair Demo- cratisch Eman- cipatie Normatief kader: richting geven aan de samenleving Drie sociaal- culturele rollen
  6. 6. www.socius.be De inhoudelijke beoordelingselementen in hun samenhang In volgende dia worden de 9 inhoudelijke beoordelingselementen stap voor stap met elkaar in verband gebracht. Wat zichtbaar wordt, is dat zij samen opgeteld een inhoudelijke leidraad vormen voor een goed beleidplanningsproces.
  7. 7. Sociaal-culturele organisatie Praktijken vier functies/ functiemix Volwassenen in hun vrije Tijd Schaal: Vlaanderen Regionaal Bovenlokaal Missie en visie Analyse maat- schappelijke context Verbindende rol Laboratorium- rol Kritische rol Drie sociaal- culturele rollen Normatief kader: realiseren doel decreet ‘Doel- groep’ Vrijwil- ligers SD OD

×