Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Rendez-Vous met België

  • Be the first to like this

Rendez-Vous met België

  1. 1. Rendez vous met België Gent Luik Brussel Sambreville …
  2. 2. In een notendop <ul><li>Uitwisseling tussen 2 of meer organisaties </li></ul><ul><li>Langs beide zijden van de taalgrens </li></ul><ul><li>Iedere organisatie organiseert een uitwisselingsdag voor elkaars publiek </li></ul><ul><li>We werken met vrijwillige gidsen </li></ul><ul><ul><li>De stad ontdekken zoals inwoners ze ervaren staat centraal </li></ul></ul>
  3. 3. Waarom? <ul><li>Communautaire crisis zomer 2007 </li></ul><ul><li>Uitwisseling Gent-Brussel gepland </li></ul><ul><li>“ We kennen elkaar niet meer” </li></ul><ul><li>Ervaring met andere projecten: concrete verhalen van concrete mensen helpen om stereotypen en vooroordelen te doorbreken </li></ul>
  4. 4. Hoe? <ul><li>Partner zoeken in Wallonië niet evident </li></ul><ul><ul><li>Concept volkshogescholen onbekend </li></ul></ul><ul><ul><li>Ander soort organisaties door andere financiering en andere tradities </li></ul></ul><ul><ul><li>Via Fr Gemeenschap, aangesproken organisaties meteen geïnteresseerd </li></ul></ul><ul><li>Voorbereiding en afstemming in stuurgroep: sept-april: 3 tal vergaderingen </li></ul><ul><li>Oproep + voorbereiding vrijwilligers: </li></ul><ul><ul><li>Januari-april </li></ul></ul><ul><li>3 Uitwisselingsdagen : april, mei, juni </li></ul>
  5. 5. Financiering <ul><li>2008: 2000€ subsidie van het Prins Filips fonds www. prins -filipfonds.org </li></ul><ul><ul><li>Timing </li></ul></ul><ul><ul><li>Indiendatum : ten laatste 31/03/2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie door de jury op 12/05/2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecten moeten plaats vinden tussen 15 mei 2009 en 30 juni 2010 </li></ul></ul><ul><li>Uitstap + maaltijden: 10 € voor deelnemers </li></ul>
  6. 6. De partners <ul><ul><li>Vormingplus Gent-Eeklo. Is het Vormingplus centrum voor de regio Gent Eeklo, met thuisbasis in Gent. www.vormingplusgent-eeklo.be </li></ul></ul><ul><ul><li>Citizenne is het Vormingplus Centrum voor Brussel en heeft bij het ontwikkelen van een aanvullend educatief aanbod in de regio specifieke aandacht voor kort- en andersgeschoolde Brusselaars www.citizenne.be </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquilone is een Luikse vzw die een culturele programmatie aanbiedt gericht op interculturele uitwisseling. Daarnaast worden ze ook gefinancierd door de Franse Gemeenschap als instelling van permanente educatie. Hun educatieve activiteiten beogen een emanciperend effect van mensen die zich in een sociale precaire situatie bevinden. www.aquilone.be </li></ul></ul><ul><ul><li>GABS voluit, Group d’animation Basse Sambre, gevestigd in Sambreville, is een organisatie die heel diverse activiteiten ontplooit voor sociaal zwakkeren in de regio. Dit gaat van on the job training voor werkzoekenden, vrije tijdsateliers, huurbegeleiding tot een jongeren advies centrum. </li></ul></ul>
  7. 7. Vrijwillige gidsen <ul><li>Bij iedere uitwisselingsdag waren er telkens een 7 tal vrijwilligers als gids actief per gaststad.. </li></ul><ul><li>De vrijwilligers werden in 3 tot 5 bijeenkomsten klaargestoomd op hun taak. Doorheen dit trajecten verwierven de vrijwilligers een aantal kennis en vaardigheden. </li></ul><ul><ul><li>Kennis van de eigen stad: geografisch, historisch sociologisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis van de federale staatstructuur (Brussel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorisering van de persoonlijke ervaringen van de vrijwillige gidsen als deel van een sociale context en deel van een gemeenschappelijk patrimonium </li></ul></ul>
  8. 8. Verloop <ul><li>Er hebben per uitwisselingsdag telkens ongeveer 25 mensen per stad deelgenomen : 75 in 2008, 50 in 2009 </li></ul><ul><li>De organisatie van iedere uitwisselingsdag was telkens in handen van de gaststad voor die dag. </li></ul><ul><li>Er waren plenaire momenten bij de start en het einde van iedere uitwisselingsdag, Dit gaf aanleiding tot culturele uitwisseling door het uitwisselen van liederen en verhalen uit de verschillende steden en gemeenschappen. </li></ul><ul><li>De deelnemers werden opgedeeld in kleinere groepen van max 10 personen, met steeds deelnemers uit de verschillende gemeenschappen. </li></ul><ul><ul><li>Iedere gids had een persoonlijk parcours uitgewerkt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toeristische trekpleisters </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plaatsen uit het persoonlijke levensverhaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Middagmaal : gelegenheid voor het uitwisselen tussen deelnemers </li></ul></ul>
  9. 9. Evaluatie en vervolg <ul><li>Evaluatie en vervolg </li></ul><ul><ul><li>Op het eind van de iedere uitwisselingsdag werd er telkens een evaluatiemoment georganiseerd. Hieruit bleek dat de deelnemers zeer tevreden waren over de dag en het behaalde resultaat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een aantal deelnemers heeft verder onderling contact gehouden. </li></ul></ul><ul><ul><li>De fotowebsite gaf de mogelijkheid om na te genieten van het initiatief http://picasaweb.google.com/Rendezvousbelg </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het succes van de formule en het enthousiasme dat het heeft losgemaakt bij deelnemers en deelnemende organisaties, hebben we in 2009 het project kunnen ontdubbelen in 2 uitwisselingsprojecten waar 6 organisaties bij betrokken waren </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk vervolg in 2010? </li></ul></ul>

Views

Total views

548

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×