Successfully reported this slideshow.

'Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken - Een rijke waaier aan methoden'

1

Share

1 of 27
1 of 27

More Related Content

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

'Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken - Een rijke waaier aan methoden'

 1. 1. Steff Deprez, 4 April 2014Steff Deprez, 4 April 2014 SteffDeprez-March2014 1
 2. 2. Een rijke waaier aan methoden SteffDeprez-March2014 2
 3. 3. • Overzicht + korte beschrijving gevarieerde methoden voor impact meting • Matrix per methode: helpt in de zoektocht naar mogelijke toepasbare methodes voor jouw context 3 SteffDeprez-March2014
 4. 4. 4 SteffDeprez-March2014 Peilen naar Impact Praktijken vanuit de ontwikkelingssamenwerking: Vredeseilanden •Aanpak impactevaluatie •Concrete methode: SenseMaker
 5. 5. ACTIVITEITEN INPUTS Time SteffDeprez-March2014 IMPACT 5
 6. 6. ACTIVITIES OUTPUTS OUTCOMES IMPACT INPUTS Time Bron: Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net Werken met een resultatenketen (causale keten) SteffDeprez-March2014 6
 7. 7. OUTPUT OUTCOME INPUTS ACTIVITY INPUTS ACTIVITY INPUTS ACTIVITY INPUTS OUTPUT OUTPUT ACTIVITY OUTPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOM E Ricardo.Wilson-Grau@inter.nl.net De realiteit echter … Evaluatiemethoden: -Outcome Harvesting -Ouctome Mapping -Most Significant Change -Learning / Innovation Histories -Success Case Method -Process Tracing - … SteffDeprez-March2014 7
 8. 8. SteffDeprez-March2014 Werken met “pathways”(veranderingstheorie) 8
 9. 9. SteffDeprez-March2014 Bron: OXFAM/Adinda Van Hemelrijck 9
 10. 10. SteffDeprez-March2014 Gebruik 1. In planning en ontwerpfase > Begeleiding en opvolging van de praktijk 2. Tijdens impactevaluatie in retrospect > De causaliteit en het ‘verhaal’ van de impact verandering blootleggen Evaluatiemethoden -Contribution analysis -General Elimination Methodology -Process Tracing -Multiple lines & levels of evidence -… 10
 11. 11. Werken met controle, invloed en interesse sfeer Gebaseerd op Outcome Mapping •Actorbenadering: ontwikkeling gaat over hoe mensen samenwerken en omgaan met hun omgeving •Outcomes = gedragsveranderingen van mensen, groepen en organisaties waar je direct mee samenwerkt en die cruciaal zijn om bij te dragen aan de visie en de impact van de praktijk te realiseren SteffDeprez-March2014 11
 12. 12. SteffDeprez-March2014 Een leefbaar inkomen voor boerenfamilies Boerenfamilies •Verhoogd inkomen •Sterkere positie •Verhoging veerkracht •… Privé-bedrijven -Afname van boeren -Eerlijke contracten -Investeren in boeren -… Dienstverleners •Kredieten •Technische ondersteuning •Certificering •… Boerenorganisaties •Ondernemerschap •Collectieve vermarkting •Betere dienstverlening leden •… Interesse of ambitiesfeer Invloedssfeer Controlesfeer • Activiteiten • Budgetten • Staf Werken met controle, invloed en interesse sfeer Gebaseerd op Outcome Mapping 12
 13. 13. SteffDeprez-March2014 Een leefbaar inkomen voor boerenfamilies Boerenfamilies •Verhoogd inkomen •Sterkere positie •Verhoging veerkracht •… Privé-bedrijven -Afname van boeren -Eerlijke contracten -Investeren in boeren -… Dienstverleners •Kredieten •Technische ondersteuning •Certificering •… Boerenorganisaties •Ondernemerschap •Collectieve vermarkting •Betere dienstverlening leden •… Interesse of ambitiesfeer Invloedssfeer Controlesfeer • Activiteiten • Budgetten • Staf 13 Basis voor planning, opvolging en impactevaluatie Resultaten + indicatoren
 14. 14. Impact meten? Mix van methodes •Surveys •Groep en individuele interviews •Focus groepen •Bedrijfskundige data van de landbouwketen •Secundaire data •SenseMaker Self-assessment + externe evaluator Elke 3 jaar SteffDeprez-March2014 Boerenfamilies •Verhoogd inkomen •Sterkere positie •Verhoging veerkracht •… 14
 15. 15. Impact meten? Mix van methodes •Organisatie scan •Self-assessment •Werken met ‘progress markers’ •Zakencijfers boerenorganisaties •Case Studies •SenseMaker Self-assessment + Externe evaluator Elke 6 maand SteffDeprez-March2014 Boerenorganisaties •Ondernemerschap verhogen •Betere dienstverlening leden •Organisatieversterking •Collectieve vermarkting •… 16
 16. 16. SteffDeprez-March2014 Boerenfamilies Boerenorganisaties Hoe hebben activiteiten van Vredeseilanden bijgedragen aan gedragsveranderingen partners? Wat werkte? Wat niet? Heeft een beter functioneren van de organisatie positieve effecten op het leven van boeren? Privé-bedrijven 18 Hoe is de relatie tussen bedrijven en boerenorganisaties? Dienstverleners Is het verhoogd inkomen een effect van het programma? Impact is niet alleen ‘meten’, maar ook … •Causale verbanden leggen •Het ‘verhaal’ kunnen vertellen •Bijdrage van Vredeseilanden en partners begrijpen
 17. 17. SenseMaker • Verzamelen groot aantal verhalen (> 300) en ervaringen van mensen rond een bepaald thema of verandering • Verhalen/ervaringen worden getriggered door een vraag • Groot aantal korte verhalen (micro-narratives/fragments) • De verhalen worden gecodeerd door de verhalenverteller op het moment dat het verhaal gedeeld wordt. • Er is geen interpretatie door een externe persoon SteffDeprez-March2014 19
 18. 18. SenseMaker Vraag: Denk aan een specifiek moment of een ervaring waar je werd aanmoedigd of gedemotiveerd om thee/koffie/bananen te produceren en te verkopen aan het bedrijf? SteffDeprez-March2014 20
 19. 19. SenseMaker Codering •Multi-choice vragen •Polaire schalen •Driehoeksvragen SteffDeprez-March2014 X X X X X 21
 20. 20. 22 SteffDeprez-March2014
 21. 21. SteffDeprez-March2014 23
 22. 22. SteffDeprez-March2014 24 Gebruik voor impact evaluatie Begin programma (“nulmetting”) Gewenste situatie
 23. 23. 25 SteffDeprez-March2014 Voorbeeld Nederland
 24. 24. SenseMaker • Software (SenseMaker) > patronen detectie • Zoeken van patronen en vergelijkingen maken tussen leeftijdsgroepen, geografische gebieden, thema’s, … • Het zien van de realiteit door de ogen van mensen • Het geeft inzichten in verschillende perspectieven, attitudes en waarden van diverse actoren rond bepaalde thema’s • Snel inzichten verwerven in veranderingen en eventueel snel aanpassingen doorvoeren (snelle feedback, …) • Combinatie van kwalititieve methode en kwantitatieve methode SteffDeprez-March2014 26
 25. 25. • Overzicht + korte beschrijving gevarieerde methoden voor impact meting • Matrix per methode: helpt in de zoektocht naar mogelijke toepasbare methodes voor jouw context 27 SteffDeprez-March2014
 26. 26. SteffDeprez-March2014 Outcome Mapping 28
 27. 27. SteffDeprez-March2014 SenseMaker 29

Editor's Notes

 • In order to visualise when is Developmental Evaluation appropriate, compare situations in which this conventional approach, in which formative and summative evaluation does apply…
 • …looks like this. You may have a plan for which you have obtained resources but as soon as you begin to implement it, the activities change and their outputs too. Some lead to outcomes and other do not. And outcomes emerge in the most unexpected places. So in these situations, one or more of the five types of Developmental Evaluation will be appropriate.
 • ×