Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktijkenbank op socius.be

Toelichting bij de praktijkenbank

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Praktijkenbank op socius.be

  1. 1. Praktijkendatabank www.socius.be www.socius.be
  2. 2. Waarom <ul><li>Inspiratie opdoen </li></ul><ul><li>Kennis delen </li></ul><ul><li>De sector zichtbaar maken </li></ul><ul><li>Persoonlijke PR voor je organisatie </li></ul>
  3. 7. Wat zit er al in <ul><li>150-tal praktijkbeschrijvingen: </li></ul><ul><li>Wisselwerk </li></ul><ul><li>5 Jaar Vormingplus </li></ul><ul><li>Open Venster </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Praktijken opzoeken op organisatie en op zoekwoord </li></ul>
  4. 8. Kijk je eigen praktijken na <ul><li>Bezorg aanvullingen/correcties </li></ul><ul><li>Zelf praktijken signaleren/toevoegen </li></ul><ul><li>Breng levende verhalen, getuigenissen, interviews… </li></ul><ul><li>Afbeelding + bijlage + links </li></ul>

×