Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perspectief op een maatschappij in crisis - Raf Daenen

Presentatie van Raf Daenen tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

De term crisis roept bij velen een gevoel van onbehagen op. Crisissen worden liever vermeden. Veranderingen gaan vaak gepaard met weerstand, die zich kan uiten in afkeer, agressie of depressie. Maar crisis kan ook een aanzet geven tot beweging, tot het zoeken naar creatieve oplossingen, naar nieuwe samenlevingsverbanden, nieuwe paradigma’s, theorieën en ideologieën.

Wanneer men merkt dat de bakens moeten worden verzet, kan een crisis de aanzet geven tot vernieuwing. In de leefwereld van mensen (kleine of sociale wereld) zien wij mooie initiatieven waarvan de uitgangspunten de grote wereld een spiegel kunnen voorhouden en een samenlevingsperspectief bieden.

Raf Daenen is mede-auteur van het boek Perspectief op een maatschappij in crisis en docent aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Nederland.

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perspectief op een maatschappij in crisis - Raf Daenen

 1. 1. Perspectief op een maatschappij in crisis: samen leren, samen werken en samenleven. Willem Vermeulen Raf Daenen
 2. 2. Dit boek is geschreven voor: -studenten -professionals in de sociaal- agogische en pedagogische beroepen, -politici en beleidsmakers, die met bezieling en vertrouwen vorm willen geven aan een leefbare samenleving waarin “voorleven” er toe doet.
 3. 3. Een tijd van crisissen 1. In de grote wereld heerst een financieel economische crisis die een groot deel van de mensheid treft. 2. Er is ook een maatschappelijke crisis; verschijnselen:  grenzen aan de groei,  Ontkerkelijking en islamisering,  de val van de muur en een ander vijanddenken,  schaalvergroting,  Individualisme en de reclame samenleving,  Robotisering en digitale samenleving,  onrust in de multiculturele samenleving,  aanzet tot extremistische denkbeelden,  politiek cynisme en wantrouwen.
 4. 4. Aantasting van het fundament van solidariteit  ongebreidelde marktwerking,  overheersing economische principes,  neiging van mensen en organisaties tot materieel bezit of kapitaal vergaren,  voortdurend wijzen naar anderen,  directe oplossingen voor individuele problemen eisen Hoe is het gesteld met het fundament van samenleven?
 5. 5. Positieve kanten aan crisissen  verzetten van de bakens,  aanzet tot beweging,  ontstaan van een nieuwe weg,  zoeken naar onconventionele oplossingen. De initiatieven daartoe vinden we in “de kleine wereld”, onze directe sociale omgeving.
 6. 6. constructieve initiatieven in de kleine wereld 1. veerkracht en daadkracht in de maatschappij om de geconstateerde problemen op te vangen. 2. er is perspectief  als we gezamenlijk zin kunnen geven aan ons bestaan,  als we imperfecties kunnen accepteren,  als we ervaren dat het samen werken en samen leren een meerwaarde geeft die niet door materieel gewin kan worden geëvenaard.
 7. 7. Maatschappelijk pedagogische activiteiten verdienen herwaardering  op inhoud sturen  maatschappelijke opvoeding stimuleren  geloof in zelfgroei  aanzetten tot verantwoordelijk samen- leven op de laag van: overheid, organisaties, leidinggevenden, professionals, burgers
 8. 8. Hoofdstuk 1: De crisis als verschijnsel  1.1 het verschijnsel van de acute crisissen en pogingen tot beheersen.  1.2 de golfsgewijze crisis met ups en downs wordt geanalyseerd.  1.3 huidige crisis markeert een overgang naar een andere samenleving en positie van de burger, door schaalvergroting, marktwerking en individualisering, rol nieuwe sociale media.  1.4 voorbeelden van een risico- en onzekerheidsamenleving.
 9. 9. Hoofdstuk 1: de crisis als verschijnsel  1.5 het einde van de tradities als factor.  1.6 marktwerking, individuen worden speelbal van systemen; dit vermindert persoonlijke betrokkenheid.  1.7 de constructieve elementen van de crisis, openingen tot vernieuwing.  1.8 gevolgen van de crisis voor de huidige parlementaire democratie.  1.9 toekomstscenario’s die richting aan ontwikkelingen kunnen geven.
 10. 10. Hoofdstuk 2: De crisis van macrowereld tot microwereld  2.1.verschillende mogelijke samenlevingsvormen.  2.2 beschouwing over in beweging zijnde macrostructuren.  2.3 beschouwing op mesoniveau, organisatiestructuren en schaalvergroting bepalen de rol en functie van betrokkenen en klanten. Empowerment en participatie dragen bij aan betere maatschappelijke organisatie.  2.4 individuen en samenleven in de kleine wereld. Menselijke ontwikkeling en gedragsrepertoire hangt samen met wat er op macro- en mesoniveau gebeurt.
 11. 11. Hoofdstuk 2: De crisis van macrowereld tot microwereld  2.5 de betekenis van micro, meso, macro gebeurtenissen op keuzes en belangen van ons als individu.  2.6 participatie samenleving  2.7 Is een pro-actief maatschappelijk middenveld wezenlijk om het samenleven de goede impuls te geven?  2.8 vooruitblik op initiatieven waarbij de sociaal pedagogische invalshoek wezenlijk is voor het toekomstperspectief.
 12. 12. Hoofdstuk 3: samenlevingsinitiatieven in de kleine wereld  Exemplarische interviews en zelfverslagen bieden een scala van mogelijkheden in de kleine wereld die bijdragen aan zingeving, binding en geluk van mensen.  Er zijn veel uiteenlopende initiatieven.  De motieven van personen om maatschappelijk actief te zijn verschillen.  In alle gevallen putten de initiatiefnemers er persoonlijke toegevoegde waarde uit. Het verrijkt het leven en stimuleert vaak tot meer.
 13. 13.  4.1 beeld van ontwikkelingen in de samenleving  4.2 De richting van het perspectief  4.3 Verschillende maatschappelijke lagen; – De laag van de overheden – De laag van maatschappelijke organisaties – De managerslaag – De laag van de professionals. – De laag van de burgers Hoofdstuk 4. Naar een samenlevingsperspectief  4.1 beeld van ontwikkelingen in de samenleving  4.2 De richting van het perspectief  4.3 Verschillende maatschappelijke lagen - De laag van de overheden -De laag van maatschappelijke organisaties -De managerslaag -De laag van de professionals -De laag van de burgers Hoofdstuk 4. Naar een samenlevingsperspectief
 14. 14. 5. Slotakkoord  5.1 wenselijke ontwikkelingen voor een toekomst die perspectief biedt.  5.2 conclusie: nabije organisatie van samenleven geeft antwoorden op spanningen van de grote wereldmarkt In solidariteit en samenhang geven we handreikingen en aanbevelingen voor het opbouwen van een waardevolle samenleving – voor de maatschappij, – de organisatie van het maatschappelijk middenveld, – het functioneren van professionals, – de samenwerking van burgers
 15. 15. 5. Slotakkoord – een positief perspectief: door te investeren in de krachten en kansen van “de kleine wereld” kan het functioneren van de grote wereld worden verbeterd. – Kortom: “voorleven”: – samenwerken, samen leren, samen- leven een positief perspectief: door te investeren in de krachten en kansen van “de kleine wereld” kan het functioneren van de grote wereld worden verbeterd. Kortom: “voorleven”: samenwerken, samen leren, samen-leven 5. Slotakkoord

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentatie van Raf Daenen tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014). De term crisis roept bij velen een gevoel van onbehagen op. Crisissen worden liever vermeden. Veranderingen gaan vaak gepaard met weerstand, die zich kan uiten in afkeer, agressie of depressie. Maar crisis kan ook een aanzet geven tot beweging, tot het zoeken naar creatieve oplossingen, naar nieuwe samenlevingsverbanden, nieuwe paradigma’s, theorieën en ideologieën. Wanneer men merkt dat de bakens moeten worden verzet, kan een crisis de aanzet geven tot vernieuwing. In de leefwereld van mensen (kleine of sociale wereld) zien wij mooie initiatieven waarvan de uitgangspunten de grote wereld een spiegel kunnen voorhouden en een samenlevingsperspectief bieden. Raf Daenen is mede-auteur van het boek Perspectief op een maatschappij in crisis en docent aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Nederland. Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

Views

Total views

1,228

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

551

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×