Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personalia meijs en vermeulen

PowerPoint gebruikt op Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid 7/11/11

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Personalia meijs en vermeulen

 1. 1. PERSONALIAPROF. DR. LUCAS C.P.M. MEIJSProf. Dr. Lucas C.P.M. Meijs (1963) promoveerde in 1997 met het proefschrift‘Management van vrijwilligersorganisaties’.Hij publiceert regelmatig in Nederlandse en internationale (vak)bladen over allerlei onderwerpen rondomvrijwilligerswerk zoals het specifieke karakter van management in (landelijke) vrijwilligersorganisaties,nieuwe vormen van vrijwilligersmanagement, maatschappelijk betrokken ondernemen en de relatie tussenvrijwilligerswerk en de samenleving (sociaal kapitaal). Hij schrijft regelmatig columns en bijdragen voorVakwerk, tijdschrift voor vrijwilligerswerk, Goed Bestuur stichting en vereniging: financieel, fiscaal enjuridisch nieuws en advies en Sport Bestuur & Management, vakblad voor sportbestuurder, sportkader ensportoverheden.Lucas Meijs is verbonden als bijzonder hoogleraar "vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen" aande vakgroep Business-Society Management van de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus UniversiteitRotterdam, met name voor "Management van non-profit organisaties" en "Maatschappelijk betrokkenondernemen". In de zomer van 1999 was hij gastdocent aan de Universiteit van Georgia in de VerenigdeStaten. In de zomer van 2003 was hij visiting academic aan de Queensland University of Technology inBrisbane, Australië.Lucas Meijs is bestuurslid van de VIB, de vereniging van afgestudeerden van de Faculteit Bedrijfskunde,voorzitter van het Wijk Overleg Platform s Graveland en lid van de adviescolleges van Scouting Nederlanden X-zorg. Tevens is hij lid van de landelijke commissie Vrijwilligersbeleid die als doel heeft gemeenten testimuleren tot goed vrijwilligerswerkbeleid.Meer informatie:http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Erasmus_Centre_for_Strategic_Philanthropy/Research/Publications/Over_hedendaagse_vrijwillige_inzet.pdf -1-
 2. 2. KOEN VERMEULENKoen Vermeulen, °8/10/1972Opleiding: • Bachelor in het Maatschappelijk werk, Artevelde Hogeschool Gent • Inleiding op het Social Profit Management, Economische Raad Oost-VlaanderenBeroepshalve: • Manager Arbeid en Manager Vrijwilligerswerk vzw Kompas, voorziening binnen de gehandicaptensector (1/2 time) • Zelfstandig trainer/consult vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement (1/2 time). Hierbinnen geef ik reeds 3 jaar opleidingen en lezingen m.b.t. vrijwilligersmanagement in de meest diverse sectoren (o.a. welzijn, cultuur, socio-cultureel, sport, jeugd, openbare besturen).Ik ben ervaringsdeskundige binnen het thema vrijwilligerswerk: • 15 jaar ervaring binnen het leiden van vrijwilligers (jeugd- en welzijnssector). • 8 jaar ervaring binnen het opleiden van beroepskrachten i.f.v. het werken met vrijwilligers (welzijnssector) • sinds 2008 zelfstandig trainer/consult; interactieve opleidingen, lezingen en meerdaagse opleidingen voor leidinggevenden (2011: 70 opdrachten) -2-
 3. 3. FRANCIS GASTMANSFrancis Gastmans (°1947)Mijn leerweg heeft best een ongewoon parcours gevolgd. Misschien niet zo vreemd want ik behoor tot degeneratie van de babyboomers. Ik heb uiteenlopende invalshoeken verkend. Ik heb cursussen entrainingen gevolgd rond volwasseneneducatie, systeemdenktherapie, familieopstellingen,Biografiebegeleider, Dynamische Oordeelsvorming, Open Space, Vipassana, neuroscience, mindfulness.Op mijn lange weg heb ik mij verdiept in (ogenschijnlijk) tegenstrijdige invalshoeken: zowel in hetbehaviourisme als in de psychoanalyse, in diverse psychologische theorieën en therapieën(systeemdenken therapie, Gestalt, Contextuele therapie), in verschillende pedagogische visies, inspirituele wegen en in neuroscience. Ik heb het leven en de interacties bestudeerd vanuit een biografischoogpunt, vanuit het perspectief van sociale klasse en vanuit een boeddhistische invalshoek.18 jaar heb ik parttime gewerkt op de afdeling Marketing van een bank, de andere helft van de dag werkteik als freelance trainer/coach. Sinds 1992 verkies ik om als zelfstandige te werken, in een netwerk vancollegas. Mijn aanpak is steeds creatief, innoverend, uitdagend, verrassend en effectief.Mijn stokpaardjes zijn: • helder denken en daarbij de drie basisdenkpatronen onderscheiden (lineair denken, systematisch denken, Lemniscatisch denken); • een zorgvuldige taal gebruiken; • een zo groot mogelijke congruentie tussen theorie en praktijk, “Walk your talk” met daarbij de mildheid dat niemand perfect is en steeds op weg is om te bereiken wat hij predikt; • effectiever leren leren en het vergroten van de zelfredzaamheid en de zelfsturing van anderen.Ik heb 10 jaar meegewerkt aan het ontwikkelen van de Dynamische oordeelsvorming (in Nederland). Sinds2001 heb ik me verdiept in de teksten van Nagarjuna, in de Madhyamika en in het Zen Boeddhisme enheb ik het Lemniscatisch denken her-ont-dekt. Daarop heb ik het Lemniscatisch denken ontwikkeld en deLemniscaat methode.We starten met een Pecha Kutcha rond het thema "Hoe ga je van café-praat naar World Café-praat?".Daaruit lichten we enkele belangrijke aspecten van de World Café-methode: een dwingende focusvraag,een door de top gedragen organisatie, een systematische en systemische aanpak, diversiteit bij dedeelnemers, van divergentie naar convergentie, kennis delen nu en straks.Meer informatie:http://www.lemniscaatacademie.be/Lemniscaatacademie/PARTICIPATIEVE_METHODEN.htmlHaal meer uit participatie: meer_uit_participatie_1.0.pdf • Open Space: Open Space 2.0.pdf • Participatieladder: Participatieladder_2.0.pdf • Participatieve methoden als instrument voor kwalitatief onderzoek: Participatieve methoden 2.0.pdf • Participatieve methoden - Overzicht KBS: Participatieve Methoden KBS.pdf -3-
 4. 4. • Participatory toolkit KBS (EN): Participatory_toolkit KBS.pdf• Verloop van een participatief proces: Verloop_Participatief_proces_2.0.pdf• World Café: World Cafe Flyer 3.1 Nl.pdf• World Café Concreet: World_Cafe_Concreet_5.1.pdf• World Café, een project: World Cafe Project 5.4 Nl.pdf• World Café, op weg: World Cafe Op weg 1.3.pdf• World Café, hoe?: World Cafe Richtijnen.pdf -4-

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • connyvdscheur

  Nov. 27, 2012

PowerPoint gebruikt op Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid 7/11/11

Views

Total views

680

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×