Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Over hedendaagse vrijwillige inzet meijs

PowerPoint-presentatie gebruikt op de 'Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid' van Socius - Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 november 2011).

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Over hedendaagse vrijwillige inzet meijs

 1. 1. Over hedendaagse Vrijwillige inzet prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen Strategic Philanthropy© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 2. 2. Baren van, E.A., Meijs, L.C.P.M., Roza, L., Metz, J. & Hoogervorst, N. (2011). ECSP webpublicatie: Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en„vrijwilligersmanagement‟ als bouwstenen voor de pedagogische civil society. http://goo.gl/UN9bG © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 3. 3. Stand vrijwillige inzet NLTussen 30 tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met eengemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger,ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hogeropgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen. • 4.000.000 vrijwilligers • 40% organisaties heeft • 200 uur per jaar tekort, maar daarvan • Ongeveer 500.000 FTE heeft 60% geen vacatures (monitor vrijwilligersbeleid) © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 4. 4. Is er een toekomst voor vrijwilligerswerk? • Correctere verklaringen• Misvattingen – De bekende vindplaatsen – Mensen willen niet meer en automatismen zijn (% vrijwilligers is nu hoger verdwenen (van kerk naar dan in jaren zeventig) werk, schoolplein, sportclub) – Mensen willen – Tijd is schaars (goed tegenwoordig alleen nog management en combineren maar als ze wat terug van tijd) krijgen (gaat nog steeds – Identiteit, imago en om de doelgroep, rest is noodzaak van bepaald tijdelijk voor kleine vrijwilligerswerk (veranderen groepen) aard van werk) © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 5. 5. Uitdagingen in vrijwilligersmanagement PROBLEMEN OPLOSSINGEN• Generatiekloof • Bespreken en splitsen• Moeder maffia • Omzeilen• Drukke agenda‟s • Opnemen in leven • Goed organiseren• Kritische vrijwilligers • Roosters maken en• Verdwijnen „free riders‟ tegengaan „automatisme‟ • Toegevoegde waarde• Geen nut ipv KostenBesparing © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 6. 6. De toekomst….. Samenleving Organisaties• Omgaan met • Sturen op legitimiteit vrijwillige energie – Toegevoegde waarde vrijwilligerswerk – Duurzaamheid – Eigen waarde vrijwilligers – Vrijwilligers- • Managen van vrijwilligersvraag potentieel – Flexibiliseren van mogelijkheden• Verhogen – Motiveren van de vrijwilligers vrijwilligers- – Ontwikkelen van vrijwilligers potentieel van • Combineren vrijwilligerspotentieel samenleving en vrijwilligersvraag – Herembedden – Vragen om mee te helpen – Functioneel en normatief – Onderhandelen over wat te doen © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 7. 7. Op de „markt‟ van vrijwilligerswerk is de vrijwilliger de baas© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 8. 8. Vrijwilligerswerk is een beloningsstructuur, geen functieomschrijving© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 9. 9. Vrijwilligerswerk moet plug and play© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 10. 10. Vrijwilligersmanagement1. mensen kunnen betrekken2. kwaliteiten van mensen snappen3. met kwaliteiten aan de slag gaan4. belonen voor de inzet van kwaliteiten5. goed afscheid kunnen nemen © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 11. 11. Sturen op legitimiteitToegevoegde waarde vrijwilligerswerk Eigen waarde vrijwilligers© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 12. 12. Eigen waarde vrijwilligers• Vrijwilliger als contrast tegenover beroepsmatig werk – Andere verhoudingen• Vrijwilliger is baas over contract• Vrijwilliger(s) als zelfsturend team – Maar soms ook als slaafse uitvoerder…• „bevrijdde burger‟ © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 13. 13. Managen van vrijwilligersvraag Flexibiliseren van mogelijkheden Motiveren van de vrijwilligers Ontwikkelen van vrijwilligers© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 14. 14. Flexibiliseren mogelijkheden• Van match naar onderhandeling• Van organisatie naar vrijwilliger• Met ieder aanbod moet u wat kunnen doen – Ik kom wanneer ik zin heb en ik doe dan waar ik zin in heb – Als de organisatie belt kom ik en doe wat de organisatie van me vraagt om dan te doen © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 15. 15. Motiveren van vrijwilligersGaan doen Blijven doen• Waarde-expressief • De andere vrijwilligers• Sociale aanpassing • Actief zijn• Carrière Organiseer een beloningmoment• Ego-defensief (maandelijks….) “one size doesnot fit all”• Verschil maken• Actief blijven• Giving back © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 16. 16. Ontwikkelen van vrijwilligers• Pas op voor Clubbiness• Vrijwilligers die niet functioneren moet u uit hun „lijden‟ verlossen Vrijwilligerswerkkrijgen is niet voor• Een cursus / training is geen excuus iedere vrijwilliger eente leveren. om slecht werk beloning• Andere werkzaamheden moeten worden aangeboden © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 17. 17. Combineren vrijwilligerspotentieel en vrijwilligersvraag Vragen om mee te helpen Onderhandelen over wat te doen© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 18. 18. Vrijwilligers potentieel F: (bereidheid, bekwaamheid, beschikbaarheid) – Bereidheid = hoog maar niet voor iedere organisatie – Bekwaamheid = hoog maar wordt niet altijd gegeven – Beschikbaarheid = de uitdaging is om in de agenda’s van mensen te komen© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 19. 19. Hustinx en Meijs, under review Vrijwilligers-scenario’s bouwen• Normatieve druk • Functioneel organiseren – Antwoord op de grote culturele – Antwoord op structurele veranderingen: veranderingen: Vrijwilligerswerk moet uitgelegd Mensen moeten de kans krijgen en aangeleerd worden om vrijwilligerswerk te doen – Gaat om bereidheid – Gaat om beschikbaarheid Boodschap: Boodschap: – We willen dat jij – Dit kan jij doen als vrijwilligerswerk doet vrijwilliger © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 20. 20. Vragen……• Waarom zijn mensen vrijwilligerswerk gaan doen – Een positieve grondhouding – Gevraagd (80 tot 90%) Vertel en leg uit• Barrières om vrijwilligerswerk te gaan zoeken – Afgewezen worden – Tijd verspillen• VOORBEREIDEN context © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 21. 21. Vragen…..• Wie? • Hoe? – Niet alleen OSM – Persoonlijk – Didactische – Flyers vaardigheden – Centrales / gildes VRAAG, VRAAG, – Specifieke kennis VRAAGom taalgebruik – Denk• Waar? • Waarvoor? – PIZ cursussen / via – Concrete opdrachten HRM – onderhandelen – PABO en Middelbare scholen © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 22. 22. Onderhandelen voor organisaties De Match veranderen in de Onderhandeling© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 23. 23. VrijwilligerswerkfruitautomaatKloppend vrijwilligerswerkscenario Availability (beschikbaarheid) Assets (geschiktheid) Assignment AAA Meijs, L.C.P.M, Brudney, J.L. 2007. Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine. http://www.ijova.org/PDF/VOL24_NO6/IJOVA_VOL24_NO6_Meijs.pdf© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 24. 24. AdvertentiespelBiedt zich aan een kan goed verpleegster kokenWie help mij goede voor 25 centaan vliegenvangersDirect over te partij in goede staatnemen beddekruikenTe huur poffertjeskraam met stromendgevraagd water © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 25. 25. Vrijwilligerswerk fruitautomaat Availability Assets Assignment Tijd Algemeen Taken - dagdelen jaar - Sociaal - Bloemen verzorgen - dagdeel maand Specifiek: - Collecteren - dagdelen week - Bestuurlijk Doelen Plaats - Rijbewijs -Eenzaamheid - organisatie Contacten - Verveling - thuis De Vrijwilligerswerkfruitautomaat is ontwikkeld door Lucas Meijs en Jeff Brudney (2004).© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 26. 26. Vrijwilligerswerk fruitautomaat Availability Assets Assignment 1 dag Voorzitter Zwem WO opleiding per jaar links HOLD HOLD X X X Vrijwilliger Organisatie Client Samenleving De Vrijwilligerswerkfruitautomaat is ontwikkeld door Lucas Meijs en Jeff Brudney (2004).© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 27. 27. Vrijwilligerswerk fruitautomaat Availability Assets Assignment 4 dagen Voorzitter lokale WO opleiding per maand UVV HOLD HOLD Vrijwilliger Organisatie Client Samenleving De Vrijwilligerswerkfruitautomaat is ontwikkeld door Lucas Meijs en Jeff Brudney (2004).© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 28. 28. Geleid Vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader Prof dr Lucas C.P.M. Meijs * Strategic Philanthropy * Volunteering, civil society and businesses RSM Erasmus University Erasmus Centre for Strategic Philanthropy© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 29. 29. Kern artikelHustinx, L., Meijs, L.C.P.M. en Hoorn, E.M.Ten (2009). Geleid vrijwilligerswerk: Overhet vrijwilligers potentieel van deNederlandse samenleving(en nieuwestrategieën om het te bevorderen).In P. Dekker en J. De Hart (Eds.), Vrijwilligerswerk inmeervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 257-275). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 30. 30. Aanpalende artikelen• Meijs, L.C.P.M., Ten Hoorn, E.M. and Brudney, J.L. 2006. „Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability‟ Voluntary Action 8(2): 36- 54.• Hustinx, L. & Meijs, L.C.P.M. (2011). Re-embedding volunteerism: In search of a new collective ground. Voluntary Sector Review, Vol. 2 (1), pp. 5-21• Haski-Leventhal, D., Meijs, L. C. P. M. & Hustinx, L. (2010). The third party model: Enhancing volunteering through governments, corporations and educational institutes. Journal of Social Policy, vol 39, nr 1, 139-158 © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 31. 31. Meijs, L.C.P.M., Ten Hoorn, E.M. and Brudney, J.L. 2006. „Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability‟ Voluntary Action 8(2): 36-54.© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 32. 32. Vrijwilligers potentieel F: (bereidheid, bekwaamheid, beschikbaarheid) – Bereidheid = hoog maar niet voor iedere organisatie – Bekwaamheid = hoog maar wordt niet altijd gegeven – Beschikbaarheid = de uitdaging is om in de agenda’s van mensen te komen© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 33. 33. vergroten volunteerability• “improving volunteerability is not just about increasing skills and human capital, but also about overcoming a whole array of barriers that prevent people from accessing volunteer assignments,” – Individueel – Samenleving – Organisatie © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 34. 34. mensen willen zich inzetten, beschikken over voldoende tijdom zich in te zetten en hebben ook de nodige kennis,vaardigheden en ervaringenorganisaties hebben een grote wervingskracht, ze creërenaantrekkelijke en flexibele mogelijkheden, en zijn succesvol inhet behouden van vrijwilligersin de samenleving bestaat draagvlak voor en is voldoenderuimte voor vrijwillige inzet. beleidsmatige initiatieven om hetdraagvlak voor en om de tijd beschikbaar voor vrijwillige inzette vergroten © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 35. 35. De toekomst….. Samenleving Organisatie• Omgaan met • Managen van vrijwillige energie vrijwilligersvraag – Duurzaamheid – Flexibiliseren – vrijwilligerspotentieel – Motiveren• Verhogen • Bij elkaar brengen van vrijwilligerspotentieel vrijwilligerspotentieel van samenleving en vrijwilligersvraag – Herembedden – Vragen – Functioneel en – Onderhandelen normatief © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 36. 36. Hustinx, L., Meijs, L.C.P.M. en Hoorn, E.M. Ten (2009). Geleid vrijwilligerswerk: Over het vrijwilligers potentieel van deNederlandse samenleving(en nieuwe strategieën om het te bevorderen).© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 37. 37. Geleid vrijwilligerswerk• inzet waarbij de deelname, voorwaarden en/of wijze door anderen wordt geïnitieerd en/of ingericht. – verplichtend vanuit andere institutionele domeinen (arbeid, onderwijs, justitie, overheid), – planmatige en calculerende binnen vrijwilligersorganisaties. © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 38. 38. Glijdende schaal…• Absolute Vrijwillige inzet 1) geen beloning, en 2) geen beperking van de keuzevrijheid van de vrijwilliger.• Vrijwillig geleid is 1) vrijwillige keuze om te beginnen maar dan 2) verplichting (bv keuzevak of rooster sportvereniging). © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 39. 39. • Verplicht geleid onbetaalde, maatschappelijk georiënteerde vormen van inzet in georganiseerd verband maar verplicht (alternatieve straffen, korting op de uitkering, algemene maatschappelijke stages, sociale dienstplicht) – Verplicht hoeft niet slecht te zijn (passend in gebroken levensverhaal, Tonkens, vorige week opening Europese week) © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 40. 40. Voorbeelden… Vrijwillig geleid Verplicht geleidZelfwerkzaamheid in Roosters voor Ouderparticipatie opverenigingen en op (uitvoerende) taken in (basis)scholenbasisscholen sport- en andere verenigingenVrijwilligerswerk als Maatschappelijke stages Maatschappelijke stagesleermethode op / service learning met / service learning metscholen en een vrijwillig karakter een verplicht karakteruniversiteitenSociale periode Mensen die vrijwillig een Mensen die verplicht sociaal verlofjaar aan een sociaal jaar opnemen gaanVanuit belonen en ‘Wederzijds Taakstraffenstraffen ‘vrijwilligerswerk’ via Korting op uitkering tijdbanken © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 41. 41. Verschuivende definitie (maatschappelijke stage) Streng Soepel Vaak verplichtKeuze-Vrijheid StudiepuntenBeloning Heel formeelOrganisatie Zorg (voor Sport (ook beetjeDoelgroep anderen) voor jezelf) © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 42. 42. 4 geleidende katalysatoren Vrijwillig geleid Verplicht geleidZelfwerkzaam- Roosters voor (uitvoerende) Ouderparticipatie opheid taken in sport- en andere (basis)scholen verenigingenLeren / Maatschappelijke stages / Maatschappelijke stages /ontwikkelen service learning met een service learning met een vrijwillig karakter verplicht karakterSociale periode Mensen die vrijwillig sociaal Mensen die verplicht aan een sabatical sociaal jaarVanuit belonen „Wederzijds „vrijwilligerswerk‟ Taakstraffenen straffen via tijdbanken Korting op uitkering © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 43. 43. Hustinx, L. & Meijs, L.C.P.M. (2011). Re-embedding volunteerism: In search of a new collective ground. Voluntary Sector Review, Vol. 2 (1), pp. 5-21© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 44. 44. Hustinx en Meijs, under review Vrijwilligers-scenario’s bouwen• Normatieve druk • Functioneel organiseren – Antwoord op de grote culturele – Antwoord op structurele veranderingen: veranderingen: Vrijwilligerswerk moet uitgelegd Mensen moeten de kans krijgen en aangeleerd worden om vrijwilligerswerk te doen – Gaat om bereidheid – Gaat om beschikbaarheid Boodschap: Boodschap: – We willen dat jij – Dit kan jij doen als vrijwilligerswerk doet vrijwilliger © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 45. 45. Nieuwe strategie…. • COMBIMEREN • GELEIDEN – Jaarclub- – Maatschappelijke vrijwilligerswerk stages – Single volunteers – Service learning – Vrijwilligers-toerisme – Werknemers- vrijwilligerswerk – Familie- vrijwilligerswerk – Roosters bij sport – Service-clubs – Ouder participatie – Time banks – Alternatieve straf© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 46. 46. Noodzaak derde partij….• Bedrijven en Educatieve instelling zijn een nieuwe derde partij in het maken van de match tussen het aanbod van en de vraag naar vrijwillige energie © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 47. 47. Nieuwe vormen van vrijwillige inzet Sociale periode (sabbatical) Voluntourism Episodisch vrijwilligerswerk E-volunteering Time banking Werknemersvrijwilligerswerk Family volunteering Microvolunteering © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 48. 48. Sociale PeriodeEen langere tijd waarin mensen (jongeren, maar ook andere sabbaticals)zich beschikbaar stellen – of beschikbaar worden gesteld –voor vrijwilligerswerk (Hustinx et. al, 2007)Voobeelden• Voortzetten alternatieve dienstplicht (Italie, Duitsland)• International uitwisseling & hulp (Peace Corps in de V.S.)• European Voluntary Services (EVS)Voor wie?• Mensen die vrijwillig een sociaal verlofjaar opnemen• Mensen die verplicht aan een sociaal jaar deelnemen © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 49. 49. VoluntourismVrijwilligerstoerismeThe World of JoHo: http://www.joho.nl/ © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 50. 50. Family volunteeringVrijwilligerswerk met het hele gezin of andere familieleden• Het combineren van familieverplichtingen en vrije tijd met het doen van iets positiefs voor de samenleving• Impact op kinderen: Kennismaken met vrijwilligerswerk op jonge leeftijd heeft invloed op de toekomstige bereidheid van kinderen om zich vrijwillig in te zettenhttp://www.thevolunteerfamily.org/ © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 51. 51. Episodisch vrijwilligerswerk• Eenmalig en op korte termijn• Flexibel• Persoonsgebonden thema‟s• Aantrekkelijk voor jongeren•• http://www.nldoet.nl © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 52. 52. E-volunteering & Microvolunteering Online vrijwilligerswerk • Het leveren van technische expertise (advies) • Het ondersteunen van projecten & resource management (planning, vrijwilligersmanagement) • Bijdragen aan kennis / wetenschap (data collectie, ontwikkelen database) • Het faciliteren van communicatie & netwerken (vertalen, nieuwsbrieven opstellen, online forums en discussie groepen)http://www.onlinevolunteering.org/en/index.html http://www.sparked.com/microvolunteering © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl
 53. 53. Werknemers vrijwilligerswerk » http://www.amsterdamcares.nl/ » http://www.workmate.nu/• Vrijwilligerswerk voor personeel wordt gefaciliteerd door de werkgever• Als onderdeel van MBO• Sociale uitdaging (teambuilding)Click hier voor de video:http://www.youtube.com/watch?v=0jd7Qo9TZbA&feature=player_embedded © prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, lmeys@rsm.nl. www.ecsp.nl

×