Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multilevelbenadering ontwikkeld binnen expertisenetwerk van Flora vzw

1,417 views

Published on

Presentatie gegeven op studiedag 'Op het kruispunt van individuele ontplooiing en maatschappelijke verandering' van 13 december 2011 door Dr. Anne Snick van het expertisenetwerk Flora vzw

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Multilevelbenadering ontwikkeld binnen expertisenetwerk van Flora vzw

 1. 1. STUDIEVOORMIDDAG 

Op
het
kruispunt
van
individuele
ontplooiing
en
 maatschappelijke
verandering 
 Dinsdag
13
december
2011 
 Anne
Snick
 FLORA
 EXPERTISENETWERK
rond
gender,
veerkracht
en
solidaire
economie

 2. 2. Context
en
verantwoording:

 Flora
experRse‐netwerk
•  Belgisch
open
netwerk
van
individuen
en
organisaRes
die

 samen
willen
werken
aan
een
samenleving
die
(visie)
 –  VeerkrachRg
en
dus
duurzaam
is;
 –  Gelijke
kansen
wil
bieden
aan
iedereen
(V/M,
arm/rijk,
...)
 –  Inzet
op
een
solidaire
economie
(evenwicht
mannelijke
–
 vrouwelijke
waarden)
•  ExperRse
in
en
via
acRe‐onderzoek
(missie)
 –  Methodologie:
co‐construcRe
van
kennis
met
betrokken
groepen
 –  Doelgroep
parRcipeert
als
co‐expert
aan
kennisontwikkeling
en
 beleidsvoorbereiding
(indirecte
representaRe)
•  AcRef
sinds
1994
 –  Federale
ESF‐projecten:
Netwerking,
Coaching,
Gender
consulRng
 –  In
heel
België,
met
groeiende
interesse
uit
het
buitenland...

 3. 3. Visie
van
Flora
vzw
ExperRse‐netwerk
op
de
intersecRe
van
•  Gender:
gelijke
kansen
voor
diverse
groepen
die
geen
 plaats
krijgen
in
het
dominante
samenlevingsmodel.

•  Solidaire
economie:
naar
een
andere
definiRe,
verdeling
en
 valorisaRe
van
‘arbeid’
of
‘maatschappelijke
rollen’.
•  Veerkracht:
versterken
van
diversiteit
en
verbondenheid
 (dus
niet
‘perfecRoneren’
van
dominante
modellen).
 Gender/
 Gelijke
kansen
 Veerkracht
 ExperRse
door
 Solidaire
 netwerking
/
 
economie
 coproducRe


 4. 4. Missie
van
Flora
vzw
3.
Mainstreaming,
zichtbaar

 Andere

actoren
in
economische,
 
maken
en
verankeren
van

 PoliReke

academische
wereld…


alternaReve
kaders,
concepten,methodieken
2.
Ontwikkeling
van
innovaReve
experRse
‐  AcRe‐onderzoek,
methodologie
 Spin‐off
‐  Co‐construcRe
van
kennis
(Levinas)
 Flora
team
 GaW
‐  Analysekaders
obv
inbreng
‘ander’
1.  Netwerking
met
organisaRes

 die
met
uitgesloten
groepen
werken

 
(of
vanuit
andere
insteek
voor
 
duurzame
/rechtvaardige

 
samenleving
ijveren)

 5. 5. Voorbeeld
1:
heersend
kader
en
de
digitale
kloof
MACRO
:
BELEID 


 
 
acRvering
 


burgerschap
cultuur

 
 
 

 Paradox
‘externaliteiten’
in
andere

domeinen
MICRO
:
BURGERS 
 
 


 6. 6. rol van
het
midden‐veld
in
het
heersend
kader
:
 ‘middel’
 Beleid
 Beleid
 Sociale
 Socio‐
 economie
 Cultureel
 werk
 werkloze
 burger

 7. 7. Voorbeeld
2:
inburgering
Beleid
 Definieert
burgerschap
Middel

 Brengt
burgerschap
bij
:

sector
 “wees
burger
!”
Nieuw‐
komer
 Moet
burgerschap
leren:

 “je
bent
(nog)
geen
burger
!”

 8. 8. Burgerschapsvorming
in
het
top‐down
model:

vermogens,
verlangen
&
verbondenheid...
van
burgers
 capaci‐ Beleid
 teiten
 Middel

 sector
 burger
 commit‐ ment
 connecRon

 9. 9. Een
voorbeeld
uit
de
Flora‐methodiek

 “Van
ik
naar
wij”:
versterken
van
parRcipaRe
•  Begeleider:

 •  Deelnemer:

‘droom
je
dorp’
 ‘ik
droom
mijn
dorp’:

‐  Sportclub
 ‐  Waterput
‐  Tewerkstelling
 ‐  Baobab
‐  School
 ‐  Hutjes
‐  …
 ‐  …

Toekomst
hier…
?
 
‘Roots’
ginder…
!
 en
dus…
van
‘foute’
methodiek…

 naar
co‐construcRe
van
‘burgerschap’

 10. 10. Burgerschap
vanuit/als
coproducRe
• 
Krachten
bundelen:
netwerken
• 
Concepten,
analysekaders
en
methodieken
herdefiniëren
• 
V
&
M
(direct
of
indirect)
representeren,
forum
geven
 samen‐ leving
 Flora
 kansarme

 V
&
M
 Samen
definiëren
van
 • 
parRcipaRe,

 • 
e‐inclusie,

 • 
burgerschap,
...


 11. 11. De
ontwikkeling
van
een
alternaRef
beleidsmodelMACRO 

MESO
MICRO
 Vrouwen
en
mannen,

 hun
ervaringen
en
hun
interpretaRe

 van
hun
situaRe

 12. 12. Complementaire
strategieën

 
bron:
Ulanowicz
et
al,
2009
1.  Versterken
van
capaciteiten,
engagement
en
sociaal
kapitaal
van
 individuele
burgers
(resultaatgericht
en
efficiënt,
...);
gespecialiseerde
 sectoren
met
resultaatsverbintenis.
2.  Ruimte

creëren
voor
het
samen
herdefiniëren
van
gewenste
 ‘resultaten’
(divers

en
verbonden),
zowel
tussen
burgers
als
tussen
 organisaRes
3.  Evenwicht
tussen
beide
leidt
tot
meest
duurzame
resultaten
 Duurzaamheid
 OpRmum
 100%
 Window of Viability 0%
 
Veerkracht 
 
 
EfficiënRe
diversiteit
&
verbondenheid 
 Stroomlijnen,
resultaatgericht


×